Hovedinnhold

NRK i drabantbytåka

<p>LYS I MØRKET? – Når det kommer til kriminalitet er ungdom i disse utskjelte Oslo-bydelene omtrent like kriminelle som resten av byens ungdom. Og like voldsutsatt. Hvorfor bruker ikke NRK disse tallene, spør Maren Sæbø. Bildet er fra Haugenstua, og den ruvende «stålampen», laget av kunstnerbrødrene Raddum. </p>

LYS I MØRKET? – Når det kommer til kriminalitet er ungdom i disse utskjelte Oslo-bydelene omtrent like kriminelle som resten av byens ungdom. Og like voldsutsatt. Hvorfor bruker ikke NRK disse tallene, spør Maren Sæbø. Bildet er fra Haugenstua, og den ruvende «stålampen», laget av kunstnerbrødrene Raddum. 

Foto: Trond Solberg, VG
Er et par anonyme hasjrøykere mer troverdige enn forskningsrapporter når NRK drar på reportasjetur til Oslos drabantbyer?

Denne saken handler om:

Delta i debatten?

Send ditt innlegg til debatt@vg.no

eller

SMS med kodeord sidet til 2200

MAREN SÆBØ, journalist

NRK har sendt et reportasjeteam med lokaltoget til bydel Søndre Nordstrand, helt sør i byen og Haugenstua i Stovner bydel i Groruddalen. Utgangspunktet er en gjeng tilhørende i første bydel som har vært mer aktiv i det siste, og det må man gjerne lage nyheter på. 

<p>Maren Sæbø.</p>

Maren Sæbø.

Problemet er at Dagsrevyen forsøker å fortelle en bredere historie, om drabantbyer i Oslo, om såkalte «svenske tilstander» og mulig kollaps. Da kaster de inn tre bydeler i Groruddalen som ikke har noe med den nevnte gjeng å gjøre, og overser det vi har av forskning og statistikk om levekår og oppvekst både i Oslo Sør og Oslo Nordøst. Deretter pisker de opp en debatt hvor politikere kan få framstå som mest mulig strenge.

Les også: Forfatter kritiserer NRK-reportasje 

Først, det er ingen grunn til å tvile på at det finnes kriminalitet i Oslo, eller at historier om 11-åringer røyker tjall eller de eldre blir utsatt for trusler kan være sanne. Men slike historier gir ikke nødvendigvis et sannferdig bilde av hele bydeler. Det er med slike anekdoter som med tjukk tåke mellom betongblokker, den svir og sperrer utsynet. For ja, vi har tall, og undersøkelser på mye av det NRK forsøker å undersøke. De forholder seg bare ikke til det. Det er langt fra noe tabu å undersøke problemer i landets største drabantbyer. Etter det ene sensasjonelle oppslaget etter det andre i mediene er det derimot brukt en hel del forskningsmidler på å se om mediebildet kan stemme. I all hovedsak har resultatet vært beroligende for oss som bor her.

Blant de fenomenene som er undersøkt er såkalt «hvit flukt» – altså at vi med fire norskfødte besteforeldre flytter ut av dalen, og at første- og andregenerasjonsinnvandrere flytter inn. I begrepet ligger det at vi gjør dette fordi det å bo i dalen er blitt så problemfylt. Men en studie ved Høyskolen i Oslo, som tok for seg de som flyttet mellom 1998 og 2008 fant at de som flytter ut av dalen i hovedsak gjør det fordi de ønsker større bolig. En undersøkelse bestilt av Grorud bydel lette eter samme mønster på Ammerud. Og fant noe av det samme. Hos Oslopolitiet har man undersøkt dette med «parallelsamfunn» og «no-go-soner» i rapporten «Parallellsamfunn – et politiblikk» fra 2016. Her konkluderes det med at områdene de ser på selvsagt har utfordringer (som enhver storby) men at det ikke er snakk om parallellsamfunn eller områder politiet ikke kan operere i.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

NRK har også hentet inn noen tall, de viser blant annet til tall for rusbruk i nevnte bydeler, men mener de er altfor lave. Forskningsrapporten som Dagsrevyen så vidt var innom, men stilte seg tvilende til, er utarbeidet av NOVA og bygger på en skjemaundersøkelse alle byens ungdomskolelever og elever i videregående fikk utdelt i perioden januar til mars 2015. Mer enn 24000 ungdommer svarte på undersøkelsen. Tallene vi i Dagrevyen-reportasjen får høre er litt lave er tallene for hvor mange som røyker hasj eller marihuana i de østlige bydelene. Ifølge NOVA er dette nemlig mellom sju og åtte prosent. Ser vi nærmere på bydelene Søndre Nordstrand og bydelene Alna, Stovner, Grorud og Bjerke (de fire bydelene som utgjør Groruddalen) så er dette faktisk de bydelene hvor færrest ungdommer oppgir å ha røyket hasj det siste året, det er også de bydelene hvor færrest røyker tobakk eller oppgir å ha vært beruset i løpet av det siste året. Ungdom i de samme bydelene bruker også mer tid på lekselesing enn gjennomsnittsungdommen i Oslo, og de skulker mindre. 

Hva gjelder kriminalitet er ungdom i disse bydelene omtrent like kriminelle som resten av byens ungdom. Og like voldsutsatt. Den mest omfattende undersøkelsen vi har av ungdom i Oslo viser altså at bydelene Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud har ungdommen som ruser seg minst og leser mest lekser. På tross av at de bor trangere og vokser opp i hjem med dårligere familieøkonomi enn de fleste.

Hvorfor bruker ikke NRK disse tallene? Er de svakere enn de de kan hente inn fra et par anonyme hasjrøykere?

NOVA har også laget en delrapport for min bydel, Grorud, som altså er en av bydelene Dagsrevyen framhever. I Grorud deltok 80 prosent av alle ungdommer i undersøkelsen. Det er 1539 elever på ungdomsskoletrinnet og i videregående opplæring. Seks av ti har innvandrerbakgrunn. Denne delrapporten går mer i dybden og ser blant annet mer på sosioøkonomiske forhold. Rapporten finner at utfordringene her er større enn i vestlige bydeler, ungdom i Grorud bydel vokser opp på færre kvadratmeter og velger oftere yrkesfag enn byungdom flest. Flere av foreldrene mottar trygdeytelser enn i vest. Men også mine nabounger ruser seg mindre og leser mer lekser enn ungdom i de vestlige bydelene. Kanskje bør NRK sende et reportasjeteam til nabolaget på Marienlyst?

Så hvorfor skrudde NRKs nyhetsflaggskip sammen en reportasje der det syntes viktigere å få bekreftet at det nå går «åt skogen», enn å faktisk undersøke oppvekstvillkår og reell rusbruk hos drabantbyungdom? Som beboer er man for lengst vendt seg til at ens eget nabolag er blitt en del av den betente innvandringsdebatten. Noen ønsker at vi skal feile, at vi faktisk skal synke ned i den volden og rusen Dagsrevyen beskriver.

Vi trenger å fortsette å jobbe for bedre nabolag og oppvekstvilkår i byens østlige bydeler, og i Groruddalen. Og gjenger kan være farlige, det vet ikke minst de av oss som faktisk har vokst opp her. Å stoppe dem er en politijobb. De andre utfordringene, de statistikkene og forskningsrapportene forteller oss at vi har må vi adressere ut i fra, ja, den statistikken og forskningen vi har. 

Ikke basert på et ønske om å score poeng i en debatt om innvandringspolitikk. 

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger