bilde

Foto:Jan Petter Lynau,VG

Kommentar

Det er blodig alvor. Det handler om våre barn.

Skoleledelsen betaler enkelte lærere og rektorer ekstra for gode resultater på nasjonale prøver. Og så gir de dem effektiv munnkurv. Det første er ulovlig, det siste beleilig for skolepampene.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Skole er en av de viktigste institusjonene i det norske samfunnet. Derfor bryr vi oss om hvordan den styres. Når en av ti skoleledere sier at elevresultater på nasjonale prøver har betydning for deres lønn, er det absolutt vår business. Vi skal vite hvordan rektorer og lærere lønnes og hvilke kriterier de jobber etter. De styrer tross alt hverdagen til våre barn.

Oslo-skolen er spesielt viktig, fordi det er her de fleste eksperimentene gjøres. Den er «new public managements» fremste utstillingsvindu i Norge. I korte trekk handler det om at skolen styres som produksjonsbedrift. Våre barn er råvarer og rektorer og lærere skal bearbeide og produsere «måltall» ut av dem. Bunnlinjen heter PISA-resultat. Vi gjør det ikke noe særlig bra på PISA-undersøkelser. Vi må bli bedre. Alle mann til pumpene.

Forretningsmodellen

Provisjonslønn og bonuser funker. Det vet alle tallstyrte bedrifter med respekt for seg selv. Jo mer du klarer å produsere ved samlebåndet, i dette tilfellet gode score på nasjonale prøver, dess høyere lønn. Det er en vinn-vinn. Eneste forskjellen mellom en vanlig AS og "Oslo-skolen AS" er at sistnevnte har gjort alt for at vi ikke skal vite at de betaler ekstra til rektorer og lærere som produsere gode elevresultater.

Det er vanskelig å vite hva motivasjonen for hemmeligholdet er. Egentlig bør de jo være riktig stolte av forretningsmodellen. De hevder at de løfter sine elever og gjør det best på nasjonale prøver. Senest sist uke tok skolebyråd Anniken Hauglie kunnskapsministeren på tur til Skjønnhaug skole i Groruddalen, for å vise frem hvor flinke de er på nettopp nasjonale prøver.

Og både Hauglie og skolesjef Astrid Søgnen kommenterer villig vekk sine gode resultater hvert eneste år. «At Oslo-elevene gjør det bra er ikke tilfeldig», sier Søgnen.

Det er sikkert og visst. Men det er kanskje litt mer tilfeldig hvordan skolesjefen har brukt resultatene fra nasjonale prøver?

Nøye planlagt ulovlighet

Utdanningsdirektoratet slår nå fast at testresultater ikke kan brukes til å gi rektorer eller lærere et lønnshopp. De var aldri tiltenkt dette formålet. Det settes spørsmålstegn ved lovligheten. Det ser ut til at det har gått litt fort i svingen for skolepampene mens de har lekt storbedrift med skolen vår. Skjønt noe arbeidsulykke er det ikke. Dette er nøye planlagt og utført.

I flere år har skoleledelsen holdt rektorkontraktene i Oslo hemmelige. De har kjempet med nebb og klør mot innsyn. I 2013 vant VG frem og avslørte kontraktene, en sak jeg selv jobbet med som journalist. De viste forretningshemmeligheten: Oslo-rektorer fikk karakterer fra 1-5 på 86 resultatmål, hvorav de fleste handlet om hvordan elevene gjorde det på nasjonale prøver og kartlegginger.

Først ble det benektet at dette hadde noe med lønnsbetingelser å gjøre. Så innrømmet daværende skolebyråd Torger Ødegaard i at resultater og måloppnåelse var ett av kriteriene ved lokale lønnstillegg. Akkurat som Astrid Søgnen nå gjør med lærerlønninger.

Effektiv munnkurv

Allmennheten har ikke visst noen ting. Rektorene og lærerne har visst, men ikke sagt noen ting. Heller ikke når de er blitt påtvunget stadig flere kartlegginger, stadig nye metoder. Med våre barn som forsøkskaniner.

Det at så få lærere og rektorer har sagt fra skyldes at alle er strålende fornøyde, skal vi tro skolebyråd Haugeli. For hun hevder nemlig at det er full ytringsfrihet i Oslo-skolen. Vel, vi har sett lederkontraktene.

De viser at rektorer som er lojale mot skolesjefen er blitt premiert med karakter 5 og potensielt penger i lommeboken i form av lønnstillegg. De som var uenige med beslutninger fikk stryk. Det er effektiv munnkurv, er det ikke?

Våre barn er ikke råvarer

Dette hemmeligholdet, disse belønningssystemene er ikke greit. For Oslo-skolen er ingen AS. Den er ingen produksjonsbedrift. Ingen forskning i hele verden kan bevise at denne tallstyringen og belønningen av skolepersonell fører til bedre testresultater.

Skolen jobber for oss og med mandat i opplæringsloven. Lojaliteten skal ligge hos elevene. Våre barn er ikke råvarer, rektorer og lærere kan ikke trylle frem toppkarakterer på kommando. De må ta utgangspunkt i elevmassen.

Skoleledelsen bruker resultater fra nasjonale prøver til å bevise og rettferdiggjøre alt de foretar seg. Ingen steder i landet er resultater på nasjonale prøver mer viktige for skoleeier enn i Oslo. De gjør krav på ros, men det er først og fremst foreldrenes utdanning og økonomiske status som avgjør. Den er den som plasserer Oslo på topp. Oslo har det høyeste utdanningsnivået av alle fylkene i landet. På tross av de 40 prosent med minoritetsbakgrunn.

Skolesjefen må svare

Når penger er gulroten, munnkurven stram og prestasjonspresset høyt nok, så kan både enkelte lærere og enkelte rektorer være tilbøyelige til å «jukse». Til å frita svake elever fra prøver, innføre puggekultur, drille de på vippen og glemme de beste og de dårligste.

Dette er ingen bagatell. Det er blodig alvor. Det handler om våre barn. Derfor må skolesjefen svare på de fem spørsmålene VG stilte uten å få svar.

Blant annet: «4. Ser Oslo kommune og Utdanningsetaten noen fare for at lærere/skoleledere vil vektlegge teach-to-test-undervisning eller på annen måte forsøke å skaffe bedre resultater og utvikling på prøver og tester enn det som er det reelle bildet?»

På Twitter: @ShaziaSarwar

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder