FEIL AV VG: – Gaustad og Aker er likeverdige prosjekter som skal utvikles parallelt, og med befolkningens behov som viktigste driver, skriver direktør Cathrine M. Lofthus i et svar på en lederartikkel i VG. Foto: Espen Sjølingstad Hoen VG

Debatt

Fra gigantsykehus til tre sykehus med klar profil

VG omtaler på lederplass 20.juni under tittelen «Gaustad spiser opp Aker» hvordan planene for et gigantsykehus på Gaustad fortsetter for fullt. Det gjør de ikke. Og Gaustad spiser slett ikke opp Aker.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

CATHRINE M. LOFTHUS, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i forrige uke et fremtidig målbilde for Oslo universitetssykehus. Aker utvikles til et nytt og stort lokalsykehus i tett samarbeid med Oslo kommune, Gaustad blir et komplett regionsykehus og Radiumhospitalet skal utvikles videre som kreftsykehus.

Foto:

Gaustad vil bli et regionsykehus bygget over samme lest som Haukeland universitetssykehus, St.Olavs hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Det betyr samling av regionale og nasjonale funksjoner, sammen med lokalsykehusfunksjoner. Dette skal gjøres innenfor et areal som er litt mindre enn dagens Haukeland.

VG MENER: Aker sykehus utsatt på ubestemt tid hvis UOS samles på Gaustad

Ikke et knep

Å bygge ut Radiumhospitalet som kreftsykehus er ikke et knep for å få lov til å bygge på Gaustad. Det er tvert imot den logiske rekkefølgen. Vi må prioritere å flytte ut av de bygg der pasienter og ansatte har de dårligste forholdene i dag.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Dette gjelder også for regional sikkerhetsavdeling på Dikemark og det gjelder ikke minst pasientene på Ullevål, som kanskje har de dårligste forholdene av alle. Der finnes det fortsatt 4-6-manns rom med felles toalett på gangen.

Hvordan prioriterer vi Ullevåls pasienter? Ved å bygge nytt. Og ved å sørge for at vi bygger nok – for Ullevåls pasienter og for andre som trenger plass. Både i Oslo og Akershus. Det får vi bare til ved å utvikle Aker og Gaustad samtidig.

Det er ikke riktig at vi foreslår å bygge Gaustad først. Dette dukket tidlig opp i media og er senere blitt gjentatt av flere, men det er faktisk feil. I styresaken står det: «… Aker sykehus etableres som lokalsykehus tidlig i utviklingen av Oslo universitetssykehus HF. Det anbefales (derfor) at dette skjer trinnvis og at første trinn i utviklingen av Aker skjer i parallell med første trinn på Gaustad.» Realitetene er nå at det er vedtatt en opp-prioritering av Aker, og at både Aker og Gaustad tas i første etappe.

Hva som er første trinn på Aker vil bli beskrevet i det videre arbeidet. Det er et ønske å vurdere bygg for psykisk helsevern og rusbehandling i første etappe, sammen med somatikken. Det er behovet for mer plass innen somatikk som er størst, og utbyggingen av somatisk kapasitet må derfor være en vesentlig del av første trinn.

Viktig grep

Utbyggingen av Aker vil være et viktig grep for å sikre samlet sykehuskapasitet i Oslo og Akershus, og dette kan ikke vente på en utbygging på Gaustad. Derfor er Aker og Gaustad likeverdige prosjekter som skal utvikles parallelt, og med befolkningens behov som viktigste driver.

Til slutt er det ingen gåte hvordan dette skal finansieres. Vi starter med de byggene der pasienter og ansatte har de dårligste forholdene.

Vi planlegger en gradvis og trinnvis utbygging basert på regionens behov for kapasitet. Trinnvis utbygging betyr trinnvis finansieringsbehov. Dette er innenfor regionens bæreevne. Dette er det plass for uten at øvrig utvikling innenfor regionen må stoppe opp.

Det må ikke oppkonstrueres et motsetningsforhold mellom regionenes helseforetak. Alle helseforetak i regionen har behov for et velfungerende regionsykehus og regionsykehuset har behov for velfungerende lokalsykehus slik at vi får et sammenhengende sykehustilbud til beste for pasientene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder