PÅGREPET: – Det virker ikke som om forskerparet Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen ble tilfeldig utpekt, skriver kronikkforfatterne.

PÅGREPET: – Det virker ikke som om forskerparet Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen ble tilfeldig utpekt, skriver kronikkforfatterne. Foto: Fredrik Solstad VG

Debatt

Meningspolitiet

Det er politiets jobb å forfølge lovbrudd – men skal de forfølge dem som vil endre loven?

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

DAGFINN HESSEN PAUST, forsvarer for JohansenINGER SILKA ZADIG, forsvarer for Krebs.KETIL LUND, advokat, tid. høyesterettsdommer og juridisk rådgiver for EmmaSofia.HANS FREDRIK MARTHINUSSEN, professor i rettsvitenskap UiB og juridisk rådgiver for EmmaSofia.

Nylig gikk Marihuanamarsjen av stabelen i Oslo, en lovlig markering til støtte for regulering av cannabis. Tilstede var forsker Teri Krebs med datteren på to år. Krebs og ektefellen, psykolog Pål-Ørjan Johansen, leder sammen foreningen EmmaSofia, og er kjent internasjonalt for sin forskning på MDMA (virkestoffet i ecstasy) og psykedelika (LSD, fleinsopp), samt engasjement for å tillate disse.

«Mistanke om rus»

Da Krebs kom til Youngstorget, var hun neppe ukjent for politiet. Kort tid etter at hun hadde holdt en appell, gikk de til pågripelse av henne og datteren, ifølge anmeldelsen for mistanke om rus.

Narkotikalovgivningens utforming gir politiet vide fullmakter, og noen timer etter pågripelsen tok de seg inn i Krebs og Johansens hjem og endevendte boligen. Rundt samme tid ble det tatt to hurtigtester for rus – begge negative.

0,8 gram sopp

Siden det i norsk strafferett ikke er forbud mot bevis skaffet på tvilsomt grunnlag, kunne politiet likevel bruke det de fant. Oppå et skap hos paret lå 0,8 gram fleinsopp. Besittelse av soppen er forbudt i Norge, men ikke av FN, og den regnes som svært lite skadelig. Flere jurister mener dessuten at forbudet mangler begrunnelse, og kan stride mot EMK.

Selv om funnet kun kvalifiserte til bot, besluttet politiet å holde på Krebs, og at også far skulle pågripes. Johansen og eldstedatteren på fire ble hentet ved midnatt, og de to foreldrene satt på glattcelle til neste kveld. Hensynet til barna, som dermed måtte overlates barnevernet, måtte vike for bevisforspillelsesfaren i en foreleggssak hvor hovedbeviset var sikret. Om grunnloven § 104, og barnets beste som «grunnleggende hensyn», tier politijuristens beslutning.

Det er òg påfallende hvordan politiet forskjellsbehandler rus: Mens det slås alarm ved det minste tegn til ulovlig rus hos foreldre, ses det mildt på alkohol – en praksis som også underslår hovedårsaken i rusrelatert omsorgssvikt og familievold. Det avgjørende må være om det foreligger problematisk rus, eksempelvis i samvær med barn – ikke om foreldrene risikerer bot for sitt foretrukne rusmiddel. I denne saken er det ingen grunn til bekymring for omsorgssituasjonen.

Norsk narkotikapolitiforening

Fremgangsmåten i denne historien er ikke unik. Det virker dog ikke som om forskerparet ble tilfeldig utpekt. Lederen for aksjonen på Youngstorget er nemlig en lederskikkelse i Norsk narkotikapolitiforening, som blant annet jobber for å forby ytringer til støtte for alternativ ruspolitikk på skjenkesteder.

Lederen har selv skrevet kronikker om viktigheten av å motarbeide lovendring på rusfeltet, og at han settes til å våke over en demonstrasjon for slik lovendring, som håndhever av statens maktmonopol, er problematisk. Det var han selv som kom til hjemmet og pågrep Johansen, og avhøret neste dag avslørte at paret var godt kjent for politiet. Det ble stilt inngående spørsmål om deres politiske syn og foreningen EmmaSofia, og den flere timer lange utspørringen virket myntet mer på politiske dissidenter enn vanlige borgere siktet for et bøteforhold.

Grunnlag for selvransakelse

«Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.»

Utsagnet er Politidirektoratets, og må antas lite veloverveid. For politiets mandat er å håndheve loven slik den er – uten formening om hva den burde være. Dette følger av maktfordelingslæren, og er en forutsetning for at politiet vil håndheve loven også når den endres. Det politiet derimot bør være oppmerksomme på, er interessegrupper med forgreninger til politiet som bruker etaten til å fremme sin agenda – da dét er egnet til å svekke tilliten til politiets objektivitet. I alle tilfelle bør politiet vurdere om det er forholdsmessig og fornuftig ressursbruk å kaste vanlige folk på glattcelle og endevende deres hjem – i jakten på politisk ukorrekt rus.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder