RISIKOFYLT: Flyktninger prøver å komme seg til tunnelen som binder Frankrike og Storbritannia sammen. Foto:Pascal Rossignol,Reuters

Leder

Flyktningeleir i Europa

Tusenvis av mennesker risikerer livet ved å kaste seg på trailere eller tog på vei fra Frankrike til Storbritannia. Noen lykkes. Noen dør. Mange blir værende i leiren på fransk side i månedsvis.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL
Folkevandringene på tvers av kontinenter og landegrenser stiller Europa overfor nær uløselige dilemmaer.

Det er ikke nytt at flyktninger samles i og rundt den franske havnebyen Calais, mens de forsøker å ta seg over kanalen til England. Det har i mange år vært midlertidige leire her, som jevnlig brytes opp. Men denne sommeren har vi sett hvordan det vokser frem noe som ligner en permanent flyktningleir, med butikker, moskeer og en kirke – og til og med en skole.

Vi har sett TV-bilder av hundrevis av mennesker som forsøker å presse seg forbi politiet – og som tidvis lykkes. Det er kaos, det er tåregass og politikøller, det er desperasjon og frykt. Mennesker som har ofret mye for å komme hit, vil ofre enda mer for å nå sine mål. For mange av dem er det ingen vei tilbake.

Det er Calais som har vært mest i nyhetsbildet denne sommeren. Men problemet er mye større enn Calais. Det kan ikke løses av britiske og franske myndigheter alene. Selv ikke et samlet EU har så langt klart å finne noen gode svar. Folkevandringene på tvers av kontinenter og landegrenser stiller Europa overfor nær uløselige dilemmaer.

Det er bred enighet, også hos oss, om at vi har et ansvar for å hjelpe mennesker i nød, og gi beskyttelse til dem som er forfulgt. Men dagens Europa er ikke i stand til å ta imot alle som ønsker å komme hit. Og når så mange mennesker tar seg til Europa på utradisjonelt vis, uten papirer, bryter hele systemet for å ta imot flyktninger og asylsøkere sammen. Da blir det heller ikke mulig å skille de forfulgte fra dem som ikke har beskyttelsesbehov.

Det finnes ingen enkle løsninger på flyktningproblemet i Europa. Vi kan håpe på mer fred, bedre økonomi og mindre uro i de landene det store antallet flyktninger kommer fra. Men det vil i beste fall ta mange år, kanskje generasjoner. I mellomtiden må Europa finne ut av hvordan de som ikke har behov for beskyttelse, kan sendes raskt hjem – eller aller helst stanses før de reiser hjemmefra. Slik kan mange tragedier avverges.

Asylpolitikken må være streng og rettferdig. Den må være mulig å håndheve. Klarer vi det, kan Europa fortsatt være en frihavn for mennesker som er forfulgt i sine hjemland, og som trenger asyl.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder