Leder

VG mener: Kulturell vandalisme

Det hviler et stort og tungt ansvar på Høyres kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland i spørsmålet om Nasjonalgalleriets videre skjebne.

Publisert:

Langt inn i Arbeiderpartiets egne rekker rister medlemmer og tillitsvalgte på hodet av dette enøyde kjøret for å få lagt ned Nasjonalgalleriet.

Etter at saken har fått ny aktualitet med kunstsamler Stein Erik Hagens oppsigelse av samarbeidsavtalen med Nasjonalmuseet, kan det nå synes som om alvoret og hvilken kulturpolitisk skandale det faktisk er snakk om, har begynt å gå opp for noen hver.

At Norge som verdens eneste land velger å legge ned sitt nasjonalgalleri – etter instruks fra Kulturdepartementet – er «kulturell vandalisme» for å sitere et opprop til Solberg-regjeringen som blant andre Kåre Willoch har signert.

Neste uke er det berammet et møte mellom Hagen, eier av den omfattende Canica-samlingen, og politisk ledelse i kulturdepartementet. Den private kunstsamlingen omfatter ca. 2000 verker og skal ifølge fagfolk være Nordens viktigste i sitt slag. Selv om dette møtet var bestemt før Hagen varslet at han ville trekke seg fra det planlagte samarbeidet med Nasjonalmuseet, trenger man ikke være synsk for å forutse hva disse samtalene vil komme til å handle om.

VG-kommentar: «Det store kunsttyveriet»

Hvis kulturministeren virkelig vil, kan hun benytte anledningen til å blåse nytt liv i forhandlingene mellom Canica og Nasjonalmuseet. Det forutsetter at hun tydeliggjør en hensikt om å ta kulturhistorien på alvor og videreføre Nasjonalgalleriet som visningssted for kunst.

Dersom Linda Hofstad Helleland klarer å artikulere en klar bevaringstanke, noe ingen av de fire siste kulturministre har vært i stand til, kan den ikoniske bygningen fortsette å være det den har vært siden åpningen i 1882: et funksjonelt nasjonalt galleri for fremvisning av visuell kunst. Et underkommunisert poeng i så måte er at det nye Nasjonalmuseet vil ha behov Nasjonalgalleriets arealer.

Les også: «Spill for Nasjonalgalleriet»

De byråkratiske obstruksjonene har vist seg sterke i denne saken, som fremstår som den mest pinlige i vår nyere kulturhistorie. Selv etter et såkalt anmodningsvedtak i Stortinget, der Regjeringen ble pålagt å utrede videre bruk av Nasjonalgalleriet i tråd med det nå fredede byggets opprinnelige hensikt, har motkreftene forsøkt å strekke nye snubletråder. Den siste var å bestille en konseptutredning fra Statsbygg for å kunne overdra bygningen til Universitetet i Oslo.

VG mener: Høyre må ta kulturansvar

Langt inn i Arbeiderpartiets egne rekker rister medlemmer og tillitsvalgte på hodet av dette enøyde kjøret for å få lagt ned Nasjonalgalleriet. Mange opplever det hele som svært respektløst. For Høyre burde det være en kjernesak å hegne om kulturarven og sørge for at vårt ærverdige nasjonalgalleri består også for kommende slekter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder