Leder

Smykketyvene

Foto: Tegning: Roar Hagen , VG

Kampen om å være det minst mulig attraktive landet for alle
asylsøkerne som kommer til Europa er beinhard.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over fire år gammel

I asylpolitikken blir nasjonale tiltak ofte begrunnet med «innvandringspolitiske hensyn», det vil si hvordan de påvirker hvilke land asylsøkere velger å reise til. Jo mindre attraktivt et land fremstår på alle de ryktebørsene som finnes i asylsøker- og migrantmiljøene, jo færre vil komme til landet, er hypotesen. Og så langt har den vist seg å være ganske god.

Det er viktig at mennesker på flukt eller vandring har sann og reell informasjon om mulighetene for å få asyl i et europeisk land. Menneskesmuglere og andre som lever av å frakte mennesker til vår del av verden mot klekkelig betaling, vil aldri fortelle sannheten om hvilke hindre som venter i de vestlige immigrasjonsmyndighetene. Derfor er det viktig at en streng og restriktiv asylpolitikk kommuniseres tydelig til resten av verden, for at man skal unngå at det kommer en mengde mennesker uten beskyttelsesbehov. Det er en ulykke for dem, som ofte har brukt hele eller deler av formuen sin på reisen, og for våre land som må bruke store ressurser på denne gruppen. Ressurser som kunne vært brukt bedre på mennesker som virkelig trenger beskyttelse.

Innvandringspolitiske hensyn bør alltid vurderes når asyl- og flyktningpolitikken skal vedtas og praktiseres. Slike hensyn må man vektlegge når det gjelder returer og velferdsordninger, selv om det isolert sett kan virke brutalt til tider. Land som oppfattes som ettergivende eller alt for velvillige i asyl- og innvandringspolitikken, vil i dagens situasjon får så mange asylsøkere at systemene kollapser. Dette har vi sett i Sverige. Man har ikke tenkt nok på signalene som sendes til verden, når man har presentert nasjonal politikk.

Men hvis innvandringspolitiske hensyn blir det eneste som teller, så havner man fort i en annen ytterkant. Det danske vedtaket om å beslaglegge smykker eller andre formuesgjenstander for å dekke kostnader som asylsøkerne belaster Danmark med, viser det tydelig. Forslaget, som har fått oppmerksomhet over hele verden, vil få mange asylsøkere til å stryke Danmark av listen over nye mulige hjemland. Det er sikkert det den danske regjeringen ønsker å oppnå også. Men forslaget er allikevel dårlig politikk. Å ta asylsøkeres små formuer for så å heller forsørge dem offentlig, er å gjøre dem til klienter fra første dag. Det er dårlig for integreringen. At slike beslag i tillegg gir mange usmakelige assosiasjoner er en sak for seg.

Les også

 1. 10 ting du må vite om asylkaoset på Storskog

  Da de første meldingene om flyktninger som syklet fra Russland til Norge kom i fjor høst var det få som tenkte det…
 2. Frithjof Jacobsen: Norge kan la asylsøkere bli, i frykt for ny strøm til våren

  Norges største frykt er nye bølger asylsøkere over Storskog til våren.
 3. Jagland om Danmarks «smykkelov»: – Kan være lovstridig

  Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland fastslår at konfiskering av privatpersoners eiendom bryter med den…
 4. Frithjof Jacobsen: Patetisk av Brende og andre som kneler for Russland

  Frykten for Russland får politikere til høyre og venstre til å miste fotfestet fullstendig.
 5. Danmark vedtar å gjennomsøke asylsøkernes eiendeler

  Asylsøkere i Danmark må fortelle personlig historie om egne eiendeler for å unngå konfiskasjon.
 6. Polariseringens tid

  For første gang siden jernteppet raknet i 1989, føler jeg…
 7. Kunstneren Ai Weiwei trekker seg fra utstillinger i protest mot den danske «smykkeloven»

  Den kinesiske kunstneren trekker sine kunstverk fra utstillinger i Århus og København i protest mot den danske…

Mer om

 1. Flyktningkrisen i Europa
 2. Innvandring
 3. Danmark

Flere artikler

 1. Frithjof Jacobsen: Patetisk av Brende og andre som kneler for Russland

 2. Polariseringens tid

 3. Ikke min venstreside

 4. Nødvendig retur

 5. Vondt – og helt nødvendig

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder