bilde

Foto: Tegning: Roar Hagen , VG

Leder

Smykketyvene

Kampen om å være det minst mulig attraktive landet for alle
asylsøkerne som kommer til Europa er beinhard.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I asylpolitikken blir nasjonale tiltak ofte begrunnet med «innvandringspolitiske hensyn», det vil si hvordan de påvirker hvilke land asylsøkere velger å reise til. Jo mindre attraktivt et land fremstår på alle de ryktebørsene som finnes i asylsøker- og migrantmiljøene, jo færre vil komme til landet, er hypotesen. Og så langt har den vist seg å være ganske god.

Det er viktig at mennesker på flukt eller vandring har sann og reell informasjon om mulighetene for å få asyl i et europeisk land. Menneskesmuglere og andre som lever av å frakte mennesker til vår del av verden mot klekkelig betaling, vil aldri fortelle sannheten om hvilke hindre som venter i de vestlige immigrasjonsmyndighetene. Derfor er det viktig at en streng og restriktiv asylpolitikk kommuniseres tydelig til resten av verden, for at man skal unngå at det kommer en mengde mennesker uten beskyttelsesbehov. Det er en ulykke for dem, som ofte har brukt hele eller deler av formuen sin på reisen, og for våre land som må bruke store ressurser på denne gruppen. Ressurser som kunne vært brukt bedre på mennesker som virkelig trenger beskyttelse.

Innvandringspolitiske hensyn bør alltid vurderes når asyl- og flyktningpolitikken skal vedtas og praktiseres. Slike hensyn må man vektlegge når det gjelder returer og velferdsordninger, selv om det isolert sett kan virke brutalt til tider. Land som oppfattes som ettergivende eller alt for velvillige i asyl- og innvandringspolitikken, vil i dagens situasjon får så mange asylsøkere at systemene kollapser. Dette har vi sett i Sverige. Man har ikke tenkt nok på signalene som sendes til verden, når man har presentert nasjonal politikk.

Men hvis innvandringspolitiske hensyn blir det eneste som teller, så havner man fort i en annen ytterkant. Det danske vedtaket om å beslaglegge smykker eller andre formuesgjenstander for å dekke kostnader som asylsøkerne belaster Danmark med, viser det tydelig. Forslaget, som har fått oppmerksomhet over hele verden, vil få mange asylsøkere til å stryke Danmark av listen over nye mulige hjemland. Det er sikkert det den danske regjeringen ønsker å oppnå også. Men forslaget er allikevel dårlig politikk. Å ta asylsøkeres små formuer for så å heller forsørge dem offentlig, er å gjøre dem til klienter fra første dag. Det er dårlig for integreringen. At slike beslag i tillegg gir mange usmakelige assosiasjoner er en sak for seg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder