SVARER SV: Innvandringsminister Sylvi Listhaug. Foto: Alf Bjarne Johnsen , VG

Debatt

Velkommen til virkeligheten

Norge kan ikke hjelpe alle 60 millioner mennesker som er på flukt. For å hjelpe flest mulig må bruke mest ressurser i nærområdene. En streng og rettferdig asylpolitikk handler også om å ha ressurser igjen til å hjelpe de som trenger det. Det er det som er solidaritet i praksis.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

SYLVI LISTHAUG, Innvandrings- og integreringsminister (FrP)

I VG 7. mars spør Kari Elisabeth Kaski, partisekretær i SV, hvor jeg er. Jeg kan informere om at jeg er ute og jobber hver eneste dag for å hjelpe flest mulig, best mulig. Og det gjøres ikke gjennom å gi frislipp i asyl- og innvandringspolitikken, slik SV ønsker.

Vår tids kvinnekamp

Vår tids kvinnekamp handler om at jenter kan leve i trygghet og frihet til å tro, tenke, mene og gjøre hva de måtte ønske uten frykt for å bli utstøtt fra familien eller bli utsatt for overgrep. Mangel på likestilling og et gammeldags kvinnesyn i andre kulturer må vi ta tydelig avstand fra.

Aftenposten avdekket nylig at i nesten ni av ti tilfeller de siste tre årene i Oslo har vold mot barn blitt begått av ikke-vestlige innvandrere. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse krever fortsatt store ressurser både for å forebygge og straffeforfølge. Vi ser også at flere forteller om sosial kontroll, og at spesielt kvinner føler seg tvunget til å bære tradisjonell klesdrakt og ikke omgås menn utenfor familien. Å beskytte kvinner mot ufrihet og undertrykkelse er vår tids kvinnekamp. Vi må gi klar beskjed om at kvinneundertrykkelse er uakseptabelt i vårt samfunn. Vi må stå urokkelig ved de norske verdiene som har skapt en av verdens mest likestilte land hvor kvinner kan leve i trygghet.

Les også kronikken: Sylvi Listhaug – Du må ikke tåle så inderlig vel

Hjelp i nærområdene

I fjor kom over 30 000 asylsøkere til Norge. SVs liberale asyl- og innvandringspolitikk vil bare føre med seg ytterligere tilstrømming av asylsøkere. Dette er ikke den beste måten å hjelpe kvinner som er på flukt.

Regjeringen jobber iherdig internasjonalt for å sikre hjelp til flere i nærområdene, sist gjennom giverlandskonferansen. Vi styrker arbeidet i flyktningleirene gjennom bidrag til FN, både med et bedre tilbud for flyktningene generelt, og spesielt tilbud for kvinner og barn. Blant annet har Norge et skip i Middelhavet, Siem Pilot, som har reddet over 11 600 båtflyktninger. Kaski tar således direkte feil med sine påstander.

Fremover vil noe av det viktigste være å begrense menneskesmuglingen og redusere migrasjonspresset mot Europa. Hvis denne tilstrømmingen fortsetter kan den true velferdssamfunnet vi har bygget opp gjennom generasjoner. Vi må integrere de som kommer for å bevare de sentrale norske verdiene om ytringsfrihet, likestilling og toleranse.

Sette krav

Regjeringen skal legge frem en integreringsmelding for å legge til rette for god integrering og hvor vi skal stille tydelige krav. Det er helt grunnleggende at de som får opphold lærer seg de norske verdiene og aksepterer disse som en del av det norske samfunnet. I tillegg må vi fortsette fokuset særlig på jenter som opplever overgrep. De må tørre å varsle og de skal få den hjelpen de trenger. Vi kan aldri akseptere at en kultur med tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får grobunn i Norge.

SVs Kaski tar ikke innover seg virkeligheten. Vi kan ikke ta ansvar for alle verdens flyktninger, men vi kan og skal bidra der det er mulig uten at det går på bekostning av våre verdier eller undergraver vårt velferdssystem.

La oss fokusere på det vi kan gjøre: Nemlig hjelpe flyktningene i nærområdene, styrke integreringen i Norge og kjempe mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

--

Følg VG Meninger på Facebook!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder