SLITER: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sliter med å fullføre planen som hans forgjenger Ine Eriksen Søreide (t.v.) la for Forsvaret.

SLITER: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sliter med å fullføre planen som hans forgjenger Ine Eriksen Søreide (t.v.) la for Forsvaret. Foto: Tore Kristiansen

Kommentar

Søreides forsvarsplan i krise

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og regjeringen styrer mot et sviende nederlag i striden om Hæren. Den store forsvarsplanen til forgjengeren Ine Eriksen Søreide er i spill.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Hæren er taperen i kampen om fremtidens forsvarsbudsjetter. Den får riktignok sin andel av de økte bevilgningene som ligger i langtidsplanen for Forsvaret, men de andre våpengrenene får atskillig mer. Luftforsvaret er i ferd med å fase inn den største norske forsvarsinvesteringen noensinne. 52 topp moderne kampfly er på vei til Norge, og vil kreve store summer for å kunne holdes kampklart i tiårene fremover. Med de nye kampflyene blir Norge en middels stor luftmakt i NATO.

I tillegg styrkes Luftforsvaret og Etterretningstjenesten med nye såkalte maritime patruljefly som erstatning for dagens Orion-fly. De skal overvåke norske havområder, og er også utstyrt med avanserte antiubåtvåpen.

les også

Frykter at F-35-flyene deler for mye informasjon

Sjøforsvaret får fire nye ubåter. Det er en stor investering som også innebærer at betydelige summer må settes av til drift. I tillegg skal fregatter og andre fartøyer seile mer enn før. Den nye forverrede sikkerhetssituasjonen i Nord-Atlanteren gjør kontinuerlig tilstedeværelse over og under vann til en prioritert oppgave for det norske Forsvaret.

Både kampflyene, ubåtene og patruljeflyene er investeringer med høy profil. Alle kan se at det satses på luft og sjø. Nytt moderne utstyr har den effekten.

les også

Norske styrker avbrøt trening av syrisk milits etter «alvorlig hendelse»

Den forrige forsvarsministeren valgte å satse de store pengene her. Hæren og landmakten ble satt på vent. Planen for denne delen av Forsvaret ble plukket ut og gjort til en egen prosess. Det ser ut til å ha vært en lite klokt grep. For nå rives regjeringens plan for Hæren fra hverandre på Stortinget. Det gjør at den økonomiske helheten i hele langtidsplanen er i ferd med å rakne.

Hæren trakk selv frem en rekke store investeringsbehov. Nytt artilleri måtte kjøpes inn, luftvern som kunne følge avdelinger ut i operasjoner måtte på plass og Norges alderstegne stridsvogner måtte fornyes. Det siste var investeringen med høyest profil. Stridsvognene er blant Hærens tyngste og mest spektakulære våpen. En tung investering i nye stridsvogner ville feid enhver tvil om vilje til å satse på landmakten til side.

les også

Tre soldater fikk heteslag under opptaksprøve i Bergen

Militærfaglig er det heller ingen tvil om at stridsvognene er en helt sentralt element i dagens måte å føre landkrig på. I flere år har det bygget seg opp en forventning i Hæren om at økte budsjetter skulle gi dem nye, eller i hvert fall moderniserte, stridsvogner. Det sa regjeringen nei til.

les også

Regjeringen må sette en fot i bakken for Andøya

Landmaktutredningen konkluderte med at dagens teknologi for store tunge våpen på belter går mot slutten. Man står foran et skifte som vil gi en helt ny generasjon av dette våpenet. Spesielt snakkes det om tårn som ikke er bemannet, og dermed mindre sårbare. Det er også tvil om store tunge stridsvogner som må forflyttes over lange strekninger i en krisesituasjon egentlig vil klare seg i en eventuell krig der motstanderen har missiler som kan treffe med høy presisjon på lang avstand.

Hvis det er slik at dagens Leopard-vogner snart er for gamle, og vi om noen år må kjøpe et helt nytt system, gir det lite mening i å investere i en kostbar oppgradering. Det blir som å kjøpe nye dyre dekk til en bil du skal kvitte deg med om noen måneder. Slik tenker i hvert fall regjeringen.

les også

Støre vil kjøpe brukte helikoptre til Hæren i Nord-Norge

Men dette sier Arbeiderpartiet nei til. Jonas Gahr Støre går inn for at Stortinget skal overstyre regjeringens planer, og tvinge dem til å modernisere de stridsvognene vi har. Støre og Ap vil også leie inn helikoptre for å erstatte de som flyttes fra Hæren i nord til spesialstyrkene i sør. Han krever i tillegg at 2. bataljon holdes med en fast oppsettingsgrad på over åtti prosent. Regjeringen ville gjøre denne bataljonen til en avdeling som kunne mobiliseres på kort varsel.

Ap kan fort få flertall for disse forslagene med KrF på laget. Da må forsvarsminister Frank Bakke-Jensen levere. Forslagene til Ap vil koste mye penger, et estimat som sirkulerer er at dette vil medføre at Forsvaret er underfinansiert med rundt to milliarder per år i tiden som kommer. Det er ingenting som tyder på at Erna Solberg kommer til å øke forsvarsbudsjettene utover det som ligger i den vedtatte langtidsplanen. Det betyr at Forsvaret selv må finne en måte å innfri alle vedtakene på.

les også

F-16-fly måtte lande på Gardermoen etter fuglekrasj

I praksis er vi på vei tilbake til den situasjonen som Forsvaret pleier å være i, der politikerne vedtar en struktur det ikke er penger til å drifte. Det betyr at fly blir stående på bakken, at båter ligger ved kai og at øvingsdøgn blir redusert. Langtidsplanen var et møysommelig puslespill som skulle sikre at man hadde penger til drifte det man bestemte seg for å ha. Det puslespillet ligger nå i biter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder