MOT GRUVA: Planene om gruvedrift og gruvedumping i Repparfjorden har skapt debatt og bråk den siste uken. Her taler Runar Myrnes Balto, leder for Norske Samers Riksforbund, til demonstrantene utenfor Stortinget lørdag. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Debatt

Gruve-saken: – Vi skal leve godt av og med naturen

Skal vi opprettholde den velferdsstaten vi alle vil kjempe for, må vi i Norge skape opptil en flere hundre tusen nye jobber frem til 2060. Bruk av våre naturressurser er en forutsetning for å lykkes med det.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

OLE ERIK ALMLID, administrerende direktør i NHO.

Vi har alltid og vil alltid leve godt av og med naturen i Norge. Vår historie er fortellingen om verdiskaping og arbeidsplasser tuftet på det naturen har gitt oss, om det er fra havet, fra jorden, skogen, fjellet eller fra vannkraften. Olje, gass, mineraler, fisk, mat og treforedling - alt dette har gitt oss den industrien og de arbeidsplassene vi finner i store og små samfunn rundt i Norge. Vi har også noen av de strengeste miljøkravene når det gjelder bærekraftig utnytting i disse næringene.

Vi har et godt land å bo i - og alle har vi et ansvar for å sikre at det blir slik for fremtidens generasjoner. Derfor må vi stå opp for den industrien og verdiskapingen som vil gjøre det mulig. Å åpne for gruvedrift i Kvalsund er et godt eksempel på at vi høster av naturen for å skape et godt samfunn å leve i.

les også

En gullgruve i Finnmark

MELDER SEG PÅ DEBATTEN: NHO-direktør Ole Erik Almlid. Foto: Frode Hansen

Ofte ser vi demonstrasjoner og opprop mot arbeidsplasser skapt på våre naturressurser. Vi ser mange av våre viktigste næringer bli skyteskive. Vi skal tåle debatter om bruk av naturressurser, men vi må alle ta et større ansvar for å se sammenhengen mellom verdiskaping og det samfunnet vi ønsker oss. Den høylytte debatten om gruvevirksomheten i Kvalsund er et godt eksempel. Det forventes at gruven vil sysselsette om lag 150 årsverk, og dessuten rundt 200 arbeidsplasser i andre næringer i Nord­-Norge. Det er viktige arbeidsplasser for Kvalsund kommune, Finnmark og Norge.

Ingen av oss ønsker at inngrep skal ødelegge de samme naturressursene som vi setter så høyt. Derfor er det viktig for meg å understreke at regjeringen forsikrer om at mineralutvinningen skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte. Konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye vurdert.  Det er satt strenge vilkår i tillatelsen for å ivareta miljøhensyn, blant annet krav om overvåkning og rapportering.

les også

Gruvesaken: – Ei kobbergruve kan ikke berge verdens klima

På samme måte som mineralnæringen er olje- og gassindustrien, oppdrettsnæringen, kraftbransjen, næringsmiddelindustrien, skognæringen osv. viktige for arbeidsplasser og for storsamfunnets mulighet til å bygge og utvikle et velferdssamfunn. Det oppstår ofte miljødebatter rundt disse næringene. Det skal vi så absolutt tåle - og ønske velkommen. Men disse næringene har også gang på gang vist hvordan vi utvikler miljø- og klimaløsninger som gjør norske bedrifter til verdensledende. Debattene er aldri så svart/hvite som plakatene i demonstrasjonstogene kan tyde på. Bare se hva CCS (karbonfangst og -lagring) kan gjøre for olje- og gassnæringen.

Naturressurser vil bidra til stor verdiskaping i årene som kommer, på samme måte som bedriftene i disse næringene er en forutsetning for tjeneste- og servicenæringen: I et samfunn hvor det er industri, er det også busser, skoler, hotell og banker. Jeg har selv vokst opp i et gruvesamfunn - og har sett hvor mye naturressurser betyr for hele lokalsamfunnet.

les også

La oss dumpe gift i havet – for miljøets skyld

Mye av den verdensledende teknologien vi skal utvikle i årene som kommer, vil bli skapt i næringene vi her snakker om. Dessuten vil våre universiteter og forskningsinstitutter ta internasjonale posisjoner i samarbeid med disse næringene.

En undersøkelse fra Norsk Monitor viser at norske ungdom blant annet frykter at de ikke vil få jobber i fremtiden og at vi ikke vil klare å løse klimautfordringene. Våre bedrifter er nøkkelen til å unngå det de unge frykter. Vi skal skape jobbene og vi skal løse klimautfordringene, blant annet gjennom å utvikle ny klimateknologi og økt digitalisering.

Skal vi klare det er spesielt mineraler avgjørende. Klimateknologien trenger mineraler, enten det er til solenergi eller til digital teknologi. Elektrifisering vil være en nøkkel i klimaspørsmålet. Da er kobber, som leder strøm (f. eks. i strømledninger), helt nødvendig. I Kvalsund har de kobber av sterk kvalitet. Derfor er det anlegget en svært god illustrasjon på mitt hovedpoeng: Naturressurser betyr arbeidsplasser og grønne løsninger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder