SVEKKET JERNGREPET: I sin siste bok skriver Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov, nå 88 år gammel: «Til dem som anklager meg for å ha gitt bort Øst-Europa svarer jeg: ‘Hvem ga jeg det til? Polen til polakkene, Tsjekkoslovakia til tsjekkerne og slovakene og Ungarn til ungarerne!» Foto: Bernd von Jutrczenka / TT NYHETSBYRÅN

Debatt

Øst-Europas senskader

Nå i februar er det 30 år siden kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa. Historiens senskader er nå åpenbare.

HANS-WILHELM STEINFELD, Cand.philol, partner i Corporate Communications

Det hele begynte med, at den sovjetiske stats- og partisjef Mikhail Gorbatsjov først sendte den liberale Aleksandr Jakovlev rundt til de kommunistiske partisjefene i Øst-Europa.

Budskapet fra Kreml var, at kameratene som styrte over 100 millioner europeere, nå burde følge Gorbatsjovs glasnost- eller åpenhetspolitikk. Budskapet ble fortiet. Da sendte Gorbatsjov den norsktalende nestkommanderende i KGB, Viktor Grusjko ut med et spisset budskap i februar 1989: Dersom kommunistregimene i øst på nytt kom i trøbbel, ville sovjetiske tanks aldri mer redde dem. Grusjko hadde været spion i Norge i 12 år og var venn av Einar Gerhardsen.

Hans-Wilhelm Steinfeld. Foto: Trond Solberg

«The party is over!»

Slik lød parolen i Ungarn, «den lystigste brakken i leiren!» Sammen med visekansleren i Østerrike klippet Ungarns utenriksminister Gyula Horn ned de første meterne av Jernteppet i juni 1989. Da han forkynte, at ungarerne ville rive resten av «sitt» jernteppe på toppmøtet i Warszawapakten, fikk han direkte støtte av Mikhail Gorbatsjov.

Dermed gikk Warszawapakten i oppløsning, basert som den var på enstemmighet, sovjetisk «enstemmighet». Østtyskerne og det rumenske regimet raste, og det begynte å koke i øst, der folk var berøvet sin frihet fra 1945 til 1989.

Demokratiopprøret i DDR eller Øst-Tyskland kom først. Den 3. oktober 1989 støttet den sovjetiske statsminister Nikolaj Rysjkov demokratiopprøret i Øst-Tyskland i et intervju, som jeg gjorde for NRK-Dagsrevyen i Kreml. Fem uker senere falt Berlin-muren. Fløyelsrevolusjonen i Praha veltet det neostalinistiske regimet der, og i romjulen falt den rumenske diktator Nicolae Ceaucescu.

Deretter så 100 millioner østeuropeere med forventning mot vest. Mikhail Gorbatsjov fikk Nobels fredspris for 1990 fordi han fremmet frigjøringsprosessene i Øst-Europa.  I dag anklages Gorbatsjov (88) også av Putin for sin rolle i disse prosessene. I sin siste bok svarer Gorbatsjov: «Til dem som anklager meg for å ha gitt bort Øst-Europa svarer jeg: ‘Hvem ga jeg det til? Polen til polakkene, Tsjekkoslovakia til tsjekkerne og slovakene og Ungarn til ungarerne!»

les også

«Ledere som Ungarns Viktor Orbán gjenskaper og viderefører den gamle angsten for islam i Europa.»

I dag har EU slått alarm om regimenes aggressive svekkelse i de mest liberale øst-statene anno 1989, Polen og Ungarn. EU er utskjelt. I den ungarske landsbyen Pula kjenner jeg 33-årige Szillard. Han stemmer «Jobbik» – «De beste» – Ungarns ny-fascistiske parti. Men han søkte, fikk og mottok EU-stipend i fjor høst, kunne slutte i jobben og begynne som selvstendig næringsdrivende på sin vingård ved Balaton-sjøen. Min jevnaldrende venn Gyula er arkitekt, har tjent gode penger hele livet på eiendomsutvikling i Ungarn for et Hamburg-firma, men stemmer på Statsminister Orbans nasjonalistparti «Fidesz».  Det Gyula er mest stolt av, er at bestefaren var lavadelig. Ungarerne går med ryggen inn i fremtiden.

I Polen står det regjerende partiet for et syn som fremstiller landet som «nasjonenes Messias!» Ti år for sent har EU endelig reagert på polakkenes og ungarernes tvilsomme syn på det demokratiske og liberale verdisynet. Ungarns statsminister Viktor Orbán har introdusert sitt «illiberale demokrati».

I det som het Øst-Tyskland vinner AfD – Alternative für Deutschland – særlig frem. Tsjekkia og Slovakia, fulgt av Østerrike, støtter Visegrad-statenes motstand mot å ta i mot kvoteflyktninger.  Vesten glemmer mye, blant annet at likviditeten i de østeuropeiske statene bare er ti prosent av pengemengden i vest.

EUs problem er at ny-nasjonalismen i øst vil styrke seg i det neste Europa-parlamentet. Særlig ungarerne støtter opp om sitt regime. Polens regjering glemmer at Polen tredoblet brutto nasjonalprodukt etter at landet kom med i EU i 2004. Likevel skjelles EU jevnlig ut av regjeringspartiet PiS.

les også

VG Mener: Må kjempe for rettigheter

Siden sovjetkommunismen var totalitær, kom det aldri et oppgjør etter krigen med mange østeuropeeres medløperi med den totalitære nazismen. I de fleste analyser av hva som gikk galt i øst de siste 30 år, savnes også en beskrivelse av vakuum-systemet i den postkommunistiske verdi-etableringen: «Ut med Lenin – inn med verdiene fra før andre verdenskrig!»

Alle – alle – østeuropeiske stater hadde neofascistisk lovgivning per 1936. Unntakene var Tsjekkoslovakia og Estland.  Etter at Hitler-Tyskland erobret Sudetenland fra Tsjekkoslovakia høsten 1938, troppet Ungarn og Polens ambassadører opp hos Adolf Hitler i Berchtesgaden.  Der sikret de seg hver sin åtselsbit av det istykkerrevne landet.

Slikt møtes med fortielse, som den tradisjonelle antisemittismen i øst også forties nå. Å tro som EU-kommisjonen lenge har gjort, at østeuropeisk ungdom ville komme på bedre tanker enn foreldrene bare levestandarden øker, har så langt ikke slått til. Romania og Bulgaria snakkes det nesten ikke om, der er det for dystert. Alle disse nasjonene ser seg som ofre for historien.  Men de har ikke noe engasjement i det at naboene var like mye ofre.

Slik er nasjonalismen enøyd.

les også

Europas sikkerhet på ørkenvandring

Nasjonalismen hører til vakuum-effekten etter kommunismens fall i øst. All lovgivning måtte skiftes ut. Det tok mange år, også i Russland. Imens ble det styrt gjennom dekreter og midlertidige forordninger. Dette ga byråkratene et voldsomt armslag.  Tredoblingen av korrupsjonen i Øst-Europa de siste 30 år kan ikke forklares uten fokus på dette.

Norske EØS-midler til Øst-Europa må passes på! I EFTA-sekretariatet i Brussel arbeider 80 mennesker for dette formålet i kontoret «F.M.O.» – Finance Operations Office. «Vi bader i korrupsjon fra morgen til kveld!» - lyder hjertesukket der i gården.

EU står i spagaten mellom Brexit, et uregjerlig Italia, en Angela Merkel som er sterkt politisk svekket (tross fortsatt høy score på tillitsmålingene), en fransk president som får pes på hjemmebane – og et Sverige som brukte fire måneder på å etablere en ny regjering etter siste valg. Derfor kan ikke EU-kommisjonen lenger tro, at «pekefinger- formaningen» mot øst virker!

På toppen av alt har det liberale Europa henfalt altfor lenge til politisk korrekthet utfra den dialektiske devisen: «Det som ikke bør være, er ikke!» Innvandringspresset «kroner» europeisk svekkelse ved inadekvat behandling.

Tilbake står vi med Otto von Bismarcks definisjon på sin egen realpolitikk: «Den som noen gang for greie på hvordan pølser og politikk lages, vil aldri siden få en rolig natts søvn i livet!»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder