Det koster mye å stå opp mot de autoritære myndighetene i Venezuela. Nå rømmer stadig flere vekk fra det brutale regimet.
Det koster mye å stå opp mot de autoritære myndighetene i Venezuela. Nå rømmer stadig flere vekk fra det brutale regimet. Foto: FEDERICO PARRA / AFP

Venezuela på flukt

MENINGER

Den tidligere løytnanten Frederik González fikk til slutt beskyttelse i Norge etter å ha blitt mishandlet grovt av regjeringsvennlige styrker i Venezuela. Hans forbrytelse var å nekte å drepe demonstranter.

leder
Publisert:

Frederik González er en av dem asylsystemet er ment for. Folk som forfølges på grunnlag av sin politiske overbevisning må kunne oppsøke beskyttelse i demokratiske land. Ikke bare fordi det kan redde liv, men også fordi alternativet er at det blir enda mer umulig å stå opp mot autoritære og totalitære regimer.

I saken til Frederik González har det vært påfallende stille fra de fløyene i norsk politikk som vanligvis er mest ivrige i å kreve at nærmest enhver asylsøknad skal innfris. Det er merkelig fordi det ville vært en god anledning for partiene til venstre å markere tydelig avstand til bandittstaten Venezuela har utviklet seg til å bli.

UDI avslo opprinnelig søknaden fordi de mente angrepet bar preg av en tilfeldig, kriminell handling. Det vitner om en manglende forståelse av hvordan politisk vold foregår i dagens Venezuela, der voldelige gjenger i praksis samarbeider med landets autoritære myndigheter.

Hvilken vei flyktningstrømmene går sier mye om et land. Ifølge Flyktninghjelpen tok Venezuela selv tidligere imot et stort antall colombianere som flyktet fra en blodig og brutal borgerkrig. De siste årene har imidlertid strømmen gått motsatt vei. Også andre latinamerikanske land, så vel som USA, har sett en betydelig økning i antall asylsøkere fra Venezuela.

At folk rømmer fra Venezuela er lett å forstå. Amnesty rapporterer om ekstrem voldsbruk mot dissidenter, som inkluderer både tortur og seksuell vold mot demonstranter. En FN-rapport fra juni tar opp vilkårlige arrestasjoner av politiske dissidenter, utenomrettslige henrettelser og viser at rettsstaten som sådan ikke lenger eksisterer i Venezuela.

Folk som står opp for demokrati og menneskerettigheter er under press i store deler av verden. Det gjør at demokratiske land må holde tungen rett i munnen i innvandringsspørsmål. Samtidig som land som Norge bør føre en stram linje overfor økonomisk migrasjon, er vi alle tjent med et system der folk som forfølges av autokrater og diktatorer kan beskyttes andre steder.

Her kan du lese mer om