Demonstranter utenfor varetektssenter i Los Angeles hvor innvandrere uten oppholdstillatelse befinner seg.

Demonstranter utenfor varetektssenter i Los Angeles hvor innvandrere uten oppholdstillatelse befinner seg. Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kommentar

Nyheter på grensen

Når mediene gis svært begrenset adgang til barna som interneres ved Mexico-grensen, skaper det grobunn for rykter og falske nyheter.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

Lydopptaket av immigrantbarna ryster USA

Den konservative kommentatoren Ann Coulter hevder at barna som gråter på lyd- og billedopptakene ved den meksikanske grensen er «barneskuespillere» og advarer Trump mot å «falle for dette».

Et bilde som spres på sosiale medier av en liten gutt med nummer «47» på brystet og armen ledsages av en tekst om at barna som blir skilt fra sine foreldre på grensen, blir «nummerert som Holocaustofre».

På konservative Drudge Report er det lagt ut bilder av barn med automatvåpen i en artikkel om hvilke utfordringer USAs grensekontrollører sliter med.

For ordens skyld: Alle tre er eksempler på «falske nyheter». Coulter viser til en syv år gammel artikkel som ikke har noe med dagens situasjon å gjøre, og som har fått journalisten som skrev artikkelen til å hevde at Coulter enten er «løgner eller analfabet» om hun bruker hans artikkel som sannhetsbevis.

Bildet av den «nummererte» gutten viser når man ser nøyere på det, at nummeret er en del av t-skjortens design.

Og bildet til Drudge Report er hentet fra Syria i 2012, langt fra grensen mellom USA og Mexico.

les også

Justisminister Jeff Sessions lover å ta barna fra ulovlige innvandrere

Men slik kampen om virkelighetsoppfatningen nå ruller frem og tilbake mellom partene, er det vanskelig å hele tiden skulle skille fakta fra fiksjon, vite hva som er løgn, hva som er misforståelser og hva som er renspikket propaganda.

Trumps kritikere kom skjevt ut allerede for to uker siden da hans forgjenger Barack Obamas tidligere rådgiver og taleskriver, Jon Favreau, tvitret et bilde av to sovende barn i et bur, hentet fra nettsiden til avisen The Arizona Republic:

«Se på disse bildene. Dette skjer nå, og den eneste debatten som betyr noe, dreier seg om hvordan vi kan tvinge myndighetene til å gjenforene disse barna med sine foreldre så fort som overhodet mulig», skrev han.

Men bildene var ikke tatt etter at Trumps justisminister Jeff Sessions proklamerte regjeringens «Nulltoleransepolitikk» i vår. De ble tatt i 2014, da Favreaus egen sjef Obama fortsatt satt ved roret, og da man også i gitte tilfeller splittet barn og voksenpersonene de kom sammen med på grensen.

Ikke bare var det pinlig for Favreau som måtte beklage og slette tweeten. Det underminerte og mistenkeliggjorde de neste bildene som dukket opp, i likhet med lydopptak og historier/påstander om forholdene barna oppholder seg i.

Og ikke minst: folk fortsetter å spre bildene. Både de gamle til Favreau som viser forhold fra Obamas tid, og bildet av den lille gutten som angivelig er blitt «nummerert» som en konsentrasjonsleirfange.

les også

Innvandrerfamilier skilles på USAs grense – Trump under press

Heller ikke lydopptaket som nyhetstjenesten ProPublica har offentliggjort av gråtende barn som roper på foreldrene sine, og som er spredt av medier over hele verden – inkludert VG – er verifisert og faktasjekket. Vi vet ikke hvem som har gjort opptaket eller nøyaktig hvor det er foretatt, bare at det er videreformidlet til ProPublica av menneskerettighetsadvokaten Jennifer Harbury.

Det er vanskelig å etterprøve, fordi mediene er blitt gitt svært begrenset adgang til fasilitetene barna blir holdt i. Og slik sett er situasjonen et godt bilde på hvor viktig det er med etterprøvbar journalistikk. Og hvor mye vanskeligere den i mange tilfeller er blitt å få til, etter at Trump kom til makten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder