LAND TIL BY?– I 2017 satte regjeringen ned en kommisjon som frem til 2020 skulle vurdere domstolenes fremtid. Mandatet fra regjeringen gir sterke føringer om sentralisering, skriver Sps Emilie Enger Mehl. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Debatt

Senterpartiet: – Sentraliseringsdøden har kommet til norske domstoler

Regjeringen er i ferd med å sentralisere norske domstoler i en svært uheldig prosess.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

EMILIE ENGER MEHL, stortingsrepresentant (Sp)

I 2017 satte regjeringen ned en kommisjon som frem til 2020 skulle vurdere domstolenes fremtid. Det skulle være en uavhengig og bred prosess om helheten i domstolenes virksomhet, men ser nå ut til å bli en regjeringsbestilt hastesammenslåing av domstoler over hele landet. Det ble klart da regjeringen plutselig ba kommisjonen om å legge frem en delutredning om struktur like etter kommunevalget høsten 2019.

Det er problematisk når regjeringen og Domstolenes sentraladministrasjon (DA) påstår at vi nå har en ny og grundig prosess hvor ingenting er forskuttert. Mandatet fra regjeringen gir sterke føringer om sentralisering. Alle kommisjonens medlemmer representerer byer og sentrale strøk. Utvalget skal ta utgangspunkt i tidligere utredninger og forslag, inkludert DA sin anbefaling fra 2010 om minimum 8-10 dommerårsverk i hver domstol.

Det vil i så fall bety at to tredjedeler av dagens tingretter ikke har livets rett.

les også

En jordmors bekjennelser: Ikke legg ned én fødeavdeling til!

Direktøren i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, har også fått plass i kommisjonen. Han og DA har lenge lenge forberedt storstilte nedleggelser i kulissene. Domstoler har blitt slått sammen eller fått felles ledelse mot sin vilje, mindre domstoler digitaliseres ikke på linje med de største, det gjøres ikke nyansettelser ved ledighet og rettslokaler blir ikke fornyet. En slik parallel strukturprosess er beklagelig.

Samtidig er direktør Urke opptatt av at domstolpolitikken ikke må bli «en distriktspolitisk slagmark». Men slaget blir ikke mindre av å gjøre det til et bakholdsangrep. Urke synes også å være oppgitt over at noen løfter en debatt om struktur, og at «politikerne ikke er mer interessert i de viktige temaene, som for eksempel sikkerhet, digitalisering, ressurstilgangen og domstolenes uavhengighet», ifølge rett24.no. At politikere får kritikk for å engasjere seg er merkelig. Når regjeringen og DA selv legger opp til å holde struktur høyest på dagsorden, må de tåle at det blir diskusjon.

les også

Er du trondhjemmer? Da er du billig, da!

Det er betegnende at Urke advarer mot distriktspolitikk, som han da gjør til noe uvesentlig. For oss i Senterpartiet handler dette om hvordan vi ønsker å innrette landet vårt med nødvendige tjenester nær folk. Domstolene lever av tillit, og tillit skapes av nærhet. Nedleggelser vil få store ringvirkninger og utarme juristmiljøene rundt de eksisterende domstolene. Innbyggernes reisevei til rettsvesenet blir lengre og muligheten til å få rett blir svekket.

Når andre spørsmål er så mye viktigere kan man spørre seg hvorfor utvalget skal komme med et hasteforslag til ny struktur. Vi mener det er naturlig å først vurdere prinsipielt hvilke oppgaver de alminnelige domstolene og jordskifterettene bør utføre, og hvordan de best kan løses. Først da kan man vite om dagens struktur er hensiktsmessig eller ikke.

Det er avgjørende at vi har domstoler som er nær folk og har høy tillit i befolkningen. Vi reagerer på at det legges opp til store endringer i domstolsstrukturen i en prosess som foregår på bakrommet. Jeg håper at kommisjonen er sitt ansvar bevisst, men når alt tyder på at det skal sentraliseres, må det være lov å stille spørsmål ved forhold i denne prosessen som fremstår som prinsipielt uheldige.

Debatten kan ikke vente utredningen er klar etter høstens valg. Da kan store deler av landets domstoler bli historie med et pennestrøk fra Solberg-regjeringen.

Mer om

 1. Distriktspolitikk
 2. Digitalisering
 3. Fagforening
 4. Domstolene
 5. Skole og utdanning
 6. Senterpartiet (Sp)

Flere artikler

 1. Alt om beredskapen må frem

 2. Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes

 3. Justisministeren om tolkeutgifter: Kontrollen i domstolen kan bli bedre

 4. Nå ber regjeringen om bråk. Igjen.

 5. Frp: Ikke tillit til at NAV-ledelsen er den rette til å rydde opp

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder