Kommentar

Politikernes Tangen-dilemma

Av Hanne Skartveit

Politikerne skal ikke blande seg inn i beslutningene til Norges Bank. Men nå handler det om sparepengene våre. Sentralbankens uavhengighet er i spill. Og det er bankens egen skyld.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Norges Bank er uavhengig. Hverken Stortinget eller regjeringen kan blande seg inn i bankens beslutninger, med mindre det er en ekstraordinær situasjon. Den nye sentralbankloven, som ble vedtatt i fjor, sikrer Norges Bank enda større uavhengighet enn tidligere. Det er også nær umulig å kaste sentralbanksjef og hovedstyre, loven stiller svært strenge krav.

Penger i trillebår

Tanken bak er at en sentralbank som kan opptre uavhengig av politikernes kortsiktige tap og gevinster, sikrer stabilitet og forutsigbarhet i økonomien. I dag ser vi verdien av en sterk og selvstendig sentralbank i USA, som står opp mot president Donald Trumps ulike utfall og innfall.

I mellomkrigstidens Tyskland trykket myndighetene penger helt ukontrollert. Folk kom med trillebårer med penger for å kjøpe et brød. Den økonomiske krisen ledet frem til andre verdenskrig. Da amerikanerne startet gjenoppbyggingen av Tyskland etter krigen, etablerte de en selvstendig og uavhengig tysk sentralbank. Den ble en modell for mange andre lands sentralbanker.

Det skal derfor svært mye til før politikerne blander seg inn i bankens affærer. Så hva gjør de hvis de frykter at feil mann er i ferd med å bli ansatt som ny sjef for Oljefondet?

Nicolai Tangen var et overraskende navn som ny oljefondssjef Foto: Nina E. Rangøy

Opptatt av mennesker

Nicolai Tangen var et overraskende navn for de fleste da navnet på ny oljefondssjef ble offentliggjort i slutten av mars. Hvis noen på forhånd hadde sagt til Hovedstyrets medlemmer at profilen de så etter, var en hedgefondforvalter som hadde levd de siste 30 årene i Londons finanselite, som hadde verdier i skatteparadis, og en pågående skattesak mot seg i Storbritannia, ville de sannsynligvis ha ristet på hodet i vantro.

Men da Tangen møtte ansettelsesutvalget, ble de overbevist om at han var mannen. Han er opptatt av mennesker og ledelse, og har angivelig bygget et sterkt lag i sitt eget AKO-fond.

Det har lenge vært en misstemning i Oljefondet fordi fondet ikke fikk ønsket sitt oppfylt om å få slippe fri fra Norges Bank. Et offentlig utvalg, ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, anbefalte i 2017 at fondet skulle bli selvstendig, med et eget styre. Stortingets tilsynsorgan, representantskapet, skulle fjernes. Fondet skulle flytte hjemmefra, rett og slett.

Representantskapet

Skuffelsen var stor både hos oljefondssjef Yngve Slyngstad og resten av fondet da Stortinget vedtok at de skulle bli værende i Norges Bank, og at representantskapet skulle bestå. Den demokratiske kontrollen med våre felles sparepenger var viktigere enn at Oljefondet skulle fremstå enda mer uavhengig ute i verden. Det var et klokt valg. Det ser vi nå, når representantskapet stiller helt nødvendige spørsmål til hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av Tangen.

Leder for Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb, har kommet med krass kritikk av prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef Foto: Tore Kristiansen

Representantskapet i Norges Bank, der det sitter erfarne eks-politikere fra alle partier fra SV til Frp, har kommet med usedvanlig kritiske merknader til ansettelsen av Tangen. Det er Norges Bank som får gjennomgå. Kjernen i kritikken er at banken ikke har gjort grundig nok arbeid med å skape vanntette skott mellom Tangens private eierinteresser og Oljefondets investeringer. Banken har heller ikke lagt frem en overbevisende plan for hvordan dette kan skje.

Men representantskapet har ikke makt til å bestemme. Det kan sende en rapport til Stortinget – som heller ikke kan bestemme direkte over Norges Bank. Stortinget forholder seg til regjeringen – i denne sammenheng til finansminister Jan Tore Sanner. Men ser vi på sentralbankloven, har heller ikke Sanner mye han skulle sagt. Spørsmålet er om uavklarte spørsmål rundt ansettelsen av ny oljefondssjef kan regnes som en ekstraordinær situasjon som tvinger Sanner til å handle.

Hva skjer?

Han må uansett vente på den ferdige ansettelseskontrakten. De i Norges Bank som nå forhandler med Tangen, er nødt til å forholde seg til merknadene fra representantskapet. Men et sentralt spørsmål vet vi ennå ikke svaret på: Hva skjer dersom Nicolai Tangen og Norges Bank kommer frem til en avtale som representantskapet ikke aksepterer?

Hva gjør finansminister Jan Tore Sanner dersom det blir strid om den ferdigforhandlede ansettelseskontrakten til Nicolai Tangen? Foto: Terje Bendiksby

Jeg tror mange nordmenn har fått et nærere forhold til Oljefondet denne corona-våren. På grunn av Tangen-saken har vi blitt mer opptatt av hvem som skal styre sparepengene våre. Og ikke minst – gjennom coronaen har vi blitt mer oppmerksomme på at pengene finnes, at vi kan bruke av dem under en nasjonal krise som den vi har nå – og at de samtidig er ment å vare i generasjoner fremover.

Vi står overfor en dyp økonomisk nedgang på grunn av pandemien og den påfølgende nedstengningen av samfunnet. Internasjonal handel stanser opp. Den norske kronen er særdeles svak. Oljeprisen er rekordlav. Det å rokke ved sentralbanken i en tid som dette, er i beste fall krevende. Det kjenner politikerne våre på.

Stort ansvar

Til slutt koker dette likevel ned til politikk. Til tillit. Dersom det viser seg at et flertall på Stortinget mener at ansettelseskontrakten til den nye oljefondssjefen ikke i tilstrekkelig grad skiller mellom hans personlige økonomiske interesser og Oljefondets investeringer, så kan han ikke tiltre. Rett og slett.

Vi er ikke der nå. Fortsatt er Norges Bank og Nicolai Tangen i forhandlinger. Men presset på begge parter øker. De må komme frem til en avtale som sikrer åpenhet og etterprøvbarhet rundt Tangens private formue.

Nå handler det om mer enn Tangens stilling. Det handler om Norges Banks uavhengighet. Det påhviler hovedstyret i Norges Bank et stort ansvar. Deres håndtering vil gå inn i historien. Uansett utfall.

Mer om

 1. Nicolai Tangen
 2. Norges Bank
 3. Oljefondet
 4. Svein Gjedrem
 5. Yngve Slyngstad
 6. Jan Tore Sanner

Flere artikler

 1. Knusende – og helt oppsiktsvekkende

 2. Norges Banks representantskap med skarp kritikk av Tangen-prosessen

 3. NHH-professor om Tangen som oljefondssjef: – Utenkelig at han skal få ha et selskap gående

 4. Kilder til VG: Stilte spørsmål om Tangen burde fått jobben før brems-avtale ble avklart

 5. Nå er det alvor!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder