Sanna Sarromaa. Foto: Picasa

Debatt

#flyskam-debatten: – Skam er lite konstruktivt

Skam er en svært dårlig motivasjon for å endre folks atferd.

SANNA SARROMAA, finne, forfatter og feminist

Bærekraftskonsulent Caroline Hager svarer på min kronikk (VG 18.7.). Jeg tror ikke er vi er så veldig uenige, vi har bare ulik begrepsbruk. Vi er begge opptatt av miljøet – og helheten i våre valg. Men hvis skam hadde vært den beste og mest effektive veien til læring av ny atferd og nye vaner, så hadde man brukt det mye mer i samfunnet. 

les også

#Flyskam-debatten: – Normendring, ikke hersketeknikk

I motivasjonspsykologien skiller man mellom den indre og den ytre motivasjonen. Indre motivasjon handler om den naturlige trangen til å følge personlige interesser og arbeide interessert. Indre motiverte mennesker er ikke nødvendigvis opptatt av belønning. Jeg, som har jobbet som fransklærer, vet at det alltid er smart å prøve å skape indre motivasjon for faget for å oppnå varige resultater.

A-magasinet intervjuet fredag en lege som lærte seg fransk for å trene hjernen sin. Med denne hjernetrimmen ville han leve lenger, trodde han selv. Han var ikke opptatt av å bruke fransk i Frankrike eller lese Houellebecq på originalspråket, han var opptatt av å bli skikkelig gammel (130 år). Hans franskpugging på toget til Tønsberg var ytre motivert. Ytre motivasjon er det motsatte av indre motivasjon.

Ytre motiverte elever er ikke primært interessert i oppgaven – eller faget – i seg selv, men er opptatt av hva de vil tjene på å holde på med den. 

les også

Sanna Sarromaa: – Skam er en hersketeknikk og et maktmiddel

Ytre motivasjon er knyttet til synlig belønning. For en elev kan en god karakter i fransk være et middel for å sikre seg en studieplass eller å få mamma til å betale for førerkortet. 

Ytre motivasjon kan også skapes av straff. Straffen kan være nettopp skam. Tisser du på gulvet, sier mamma «skam deg». Tar du flyet, sier noen folk at du bør skamme deg. 

Ytre motivasjon med belønning kan fungere, og fungerer i hvert fall bedre enn ytre motivasjon med straff. Hvis du ikke tar flyturen fra Oslo til Bergen, kan du få avslag på togbilletten. Det kan fungere og motivere folk til endret atferd. Ytre motivasjon med sanksjoner og straff fungerer som regel dårligere. Det kan til og med føre til motstand, som jeg var inne på i kronikken min: «Jeg skal faen meg ta flyet.»

les også

– Flyskam handler om å bry seg!

Aller best fungerer imidlertid indre motivasjon. Du vet at kjøttspising og flyturer er skadelige for miljøet. Du har kunnskapen om effektene av dem, og du har lyst til at verden skal være et bedre sted å leve. Det du gjør har konsekvenser, og du tar valgene ut fra ditt eget ståsted. Mislykkes du i å gjøre de rette valgene, vil du føle dårlig samvittighet, noe jeg mener, og påpekte i min kronikk, er en bedre og mer konstruktiv følelse enn skam som deles ut av andre. 

Ut ifra motivasjons- og læringsteorier vil skam være en svært dårlig motivasjon til å endre på folks atferd. Hadde skam fungert, hadde NHO arrangert kurs og konferanser i det, BI hadde satt i gang et årsstudium og skamutdeling hadde vært en utbredt læringsmetode i skolen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder