Leder

VG mener: Riktig Acer-dom

DEMONSTRERTE: Nei til EU aksjonerte foran Høyesterett tidligere i år da domstolen skulle ta stilling til om søksmålet mot staten kunne prøves for retten.

Organisasjonen Nei til EU har tapt sin tredje rettsrunde om Norges tilslutning til Acer, Europaunionens byrå for energiregulering.

Publisert:

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I 2018 vedtok Stortinget EUs tredje energipakke. Nei til EU mente dette var en avståelse av norsk suverenitet i strid med Grunnloven, og at vedtaket i så måte ikke kunne fattes med vanlig flertall.

Acers oppgave er å koordinere EUs energiregulatorer og sikre et integrert energimarked i unionen ved å harmoniserer medlemsstatenes regelverk på feltet.

Suverenitetsavståelse er hjemlet i Grunnlovens § 93 og krever tre fjerdedels flertall. Men Stortinget vurderte Acer-tilknytningen opp mot en annen paragraf som kun krever simpelt flertall, fordi avståelsen av suverenitet i dette tilfellet er lite inngripende.

les også

Støtter MDGs Acer-ja

Etter vedtaket ble staten stevnet av Nei til EU. Organisasjonen ville ha en rettslig prøving av Stortingets grunnlovsforståelse. Staten på sin side mente at dette ikke var en rettstvist som kunne fremmes for domstolene.

Både tingretten og lagmannsretten ga staten medhold, og avviste å behandle saken. Men 1. mars avgjorde Høyesterett at søksmålet kunne fremmes. «En historisk avgjørelse», jublet Nei til EUs leder Roy Pedersen, som mente beslutningen ville gjøre «det mulig å håndheve Grunnlovens vern om norsk suverenitet».

Men det var ikke det Høyesterett sa. Høyesteretts vedtak – som for øvrig ikke var enstemmig – var kun en tilslutning til at søksmålet kunne fremmes. Et mindretall på fem hadde et annet syn.

les også

Frp-Søviknes om Acer: – En ganske uvirkelig debatt

Da forhandlingene gikk for Oslo tingrett for tre uker siden, holdt staten fast ved at stortingsvedtaket om tilslutning til EUs tredje energipakke var i tråd med Grunnlovens krav. Mandag sa tingretten seg enig med denne lovforståelsen. Nei til EU vurderer nå om dommen skal ankes.

Vi vil anbefale organisasjonen å legge denne saken død. I hvert fall i rettsapparatet. Å jobbe videre politisk, er noe annet.

Nei-siden har oppnådd å få prøvd saken juridisk – og tapte i retten. Å belaste domstolene i flere omganger fordi man er saklig uenig i et politisk vedtak, er tvilsom ressursbruk.

Organisasjonen har rett i at Acer-vedtaket føyer seg til en stadig mer omfattende overføring av myndighet til EU-organer. Til gjengjeld får Norge motytelser gjennom EØS-avtalen i form av tilgang til det indre marked og delaktighet i EUs programmer. Ideelt sett burde Norge også hatt en hånd på rattet og deltatt i EUs beslutninger, men der har Nei til EU folket i ryggen.

les også

VG Mener: Acer - et viktig og riktig vedtak

Slik også flertallet som sikret tilslutningen til EUs tredje energipakke hadde. Partiene som stemte for vedtaket i 2018 hadde mer enn tre fjerdedels oppslutning i Stortinget. Så selv om Nei til EU hadde vunnet frem med sin Grunnlovstolkning, ville Acer blitt vedtatt.

Det er opplagte sider ved Norges overføring av myndighet til EU-organer som kan diskuteres. Ikke minst hvorfor vi må sitte på gangen når de viktigste beslutningene tas. Men politikk er én ting. Juss noe annet. Norges tilknytning til Acer er et politisk anliggende og må vurderes som det. Så får domstolene benyttes til rettspleien.

Publisert:

Les også

 1. Acer-debatten: Andre land er bra for oss

  Når folk er skeptiske til internasjonalt samarbeid er det sjelden uten grunn.
 2. Ja til energisamarbeid

  Det foregår en skremme-kampanje mot at Norge skal gå inn i EUs energiunion.
 3. Acer: Det siste ja til EU?

  Heldigvis går det mot et ja til norsk deltakelse i EUs energiunion og Acer, etter nok en ellevill debatt.

Mer om

Acer

EU

Nei til EU

EØS

Politikk

Flere artikler

 1. Abortlov behandles i Høyesterett: – Viser at de forstår alvoret

 2. Jusekspert etter cannabisdom i Høyesterett: Mange kan ha krav på erstatning

 3. Nok et fagmiljø advarer mot domstolsreversering

 4. Reineiere vant i Høyesterett: – Et varsku til dem som investerer i vindkraft

 5. Frp raser mot skrinlegging av statlig eldreomsorg

Fra andre aviser

 1. Nei til EU tapte Acer-saken i tingretten

  Bergens Tidende
 2. Aftenposten mener: Vedum tok feil om Grunnloven. Igjen.

  Aftenposten
 3. Den rødgrønne idyllen kan sprekke på tirsdag. Rødt presser Ap om jernbanepakken.

  Aftenposten
 4. Riksrevisjonen bør på ny gis oppgaven med å se på arealstatusen i Norge

  Aftenposten
 5. Kappes om å foreslå strømstøtte: Slik vil de senke strømregningen

  Bergens Tidende
 6. Reineierne på Fosen vant over vindkraftutbyggerne i Høyesterett

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no