Marie Sneve.

Marie Sneve. Foto: NTB Scanpix

Debatt

Derfor vokser Rødt

Rødts vekst er slett ikke så «pussig» som VG-kommentator Hans Petter Sjøli skal ha det til.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

MARIE SNEVE, 1. nestleder i Rødt

De nye medlemmene som strømmer inn til partiet forteller meg at vi viser handlekraft og stiller maktpersoner til ansvar, og at det er på tide.

At de er bekymret for framveksten av forskjells-Norge, klimakrise og en arbeidslivspolitikk som gjør hverdagen til vanlige folk mer utrygg.

les også

– De forfekter ideer som har vært farlige

At de vil ha en mer rettferdig asylpolitikk, og ta grep mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Derfor har de byttet parti.

Veksten kan også tyde på at partiprogrammet vårt ikke er fullt av spøkelser, slik Sjøli framstiller det.

BAKGRUNN: Pussig fremgang - en lei nøtt for Ap

Rødt er tydelige i spørsmål om demokrati.

Jeg gjentar det gjerne:

Ingen har skandalisert sosialismen i større grad enn de selverklært kommunistiske partidiktaturene, der en liten elite undertrykket befolkningene de sa de skulle frigjøre. Og det er ingen tvil om at AKP (m-l) i sin støtte til Kina godtok overgrep i kommunismens navn, det samme gjelder NKP og Sovjet.

Men dette har altså Rødt tatt oppgjør med, for lenge siden.

Vi er konsekvente demokrater.

I programmet står det at «for Rødt er en sosialisme uten demokrati overhodet ingen sosialisme». Vi slår fast at «Fordi demokratisk forankring er avgjørende, må flertallets oppslutning bekreftes, gjennom demokratiske folkeavstemninger eller frie valg», og at «Allmenn stemmerett og valg til politiske organ er en selvfølge».

Rødt mener at «ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier, streikerett, religionsfrihet og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ, er grunnleggende for et sosialistisk samfunn. Retten til å kritisere og til å være uenig med myndighetene må gjelde for alle, også for motstandere av sosialisme.»

– Ren synsing

Sjøli antyder at folk umulig kan ha fått med seg hva vi grunnleggende sett står for. Sånne påstander blir ren synsing. Men om det skulle være sant, oppfordrer jeg gjerne ferske Rødt-sympatisører til å sette seg inn i våre verdier og prinsipper. Vi har ingenting å skjule.

les også

Helseforskjellene øker

Vårt alternativ til kapitalismen er et samfunn bygget på sosialistiske prinsipper. Der hensynet til mennesker og miljø går foran profitt, der samarbeid går foran kapitalistisk konkurranse, og med demokrati i stedet for maktkonsentrasjon.

Leste du denne? Hvorfor skal vi bry oss om partiet Rødt?

Det betyr for det første at naturens tålegrense og menneskers behov må gå foran kortsiktig vekst på børsen. Det betyr å forkorte arbeidsdagen framfor å legge opp til økt forbruk, og at vi faser ut oljeutvinningen, selv om det fortsatt er penger å tjene der.

les også

– Suksessen er farlig for Arbeiderpartiet

Samarbeid framfor kapitalistisk konkurranse betyr en økonomi med forhandlinger og samarbeid framfor alles kamp mot alle. At vi har sentrale lønnsforhandlinger og kan ta hensyn til helheten, framfor å underby hverandre i lønns- og arbeidsforhold i desperasjon etter jobb.

Meningsmåling: Rødt større enn både Venstre og KrF

Demokrati framfor maktkonsentrasjon betyr at alle som blir påvirket av en avgjørelse skal ha mulighet til å påvirke den. Det betyr flere folkeavstemninger. At de ansatte skal ha vetorett i spørsmål om utflagging av arbeidsplasser. Og at arbeidstakere får fulle demokratiske rettigheter på arbeidsplassen, så de selv er med på å stemme fram hvem som skal styre.

Så må gjerne Støre avvise alle former for samarbeid med oss, men det er ikke han som bestemmer hva folk skal stemme på. Og fortsetter vi som nå, blir han nødt til å ta et valg: Samarbeide til venstre for seg selv, eller gir mer makt til høyresiden. Velger han det siste, er det hans ansvar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder