BEHOLD AVTALEN: – EØS-avtalen fungert svært godt for Norge. Det er ikke gode nok grunner til å si den opp, skriver tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

EØS-motstanderne setter norske interesser i spill

Flere tar til orde for å si opp eller reforhandle EØS-avtalen. Sist ute var Frps nestleder Sylvi Listhaug. Dette er å sette viktige norske interesser i spill.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

KJELL MAGNE BONDEVIK, tidligere KrF-leder og statsminister 

EØS-avtalen har tjent norske interesser på en god måte i  25 år. Den er en grunnpillar for norsk økonomi og den innebærer et fornuftig nasjonalt politisk kompromiss på bakgrunn av at det norske folk og politiske miljø var dypt splittet i spørsmålet om EU-medlemskap.

Jeg var aktivt med i debattene forut for folkeavstemningene om norsk medlemskap i 1972 og 1994, og som partileder var jeg sentral i prosessen som ledet frem til EØS-avtalen. Uten KrFs stemmer hadde ikke denne avtalen fått tilstrekkelig flertall i Stortinget. På denne bakgrunn vil jeg kommentere den pågående EØS-debatten og prøve å sette saken i perspektiv.

les også

EØS gir oss vern

EU-saken har vært en utfordring for norsk politikk i flere tiår. Medlemskap har selvsagt sine fordeler, først og fremst ved at vi får større innflytelse på beslutninger som angår oss selv. Vi blir også sterkere knyttet til et fellesskap som vi uansett er en del av. Men dette må veies opp mot ulempene, som jeg fortsatt mener er større: Vi får mindre råderett over naturressurser og vi mister noe av muligheten til å føre vår egen landbruks- og distriktspolitikk, noe som er av stor betydning i et land med vår geografi. Men aller viktigst: EUs Maastricht-avtale av 1991, avløst av Lisboa-avtalen av 2009, innebærer planer for en dyp integrasjon gjennom en politisk og økonomisk union. Dette skal realiseres samtidig som EU er utvidet med mange nye medlemsland på et annet utviklingsnivå enn de opprinnelige. Dette har vært EUs største feilgrep. Det måtte gå galt, og det har det da også gjort.

Dels er ikke unionsplanene realisert fullt ut i samsvar med målene, dels skaper de likevel stor misnøye blant mange i medlemslandene og var nok medvirkende til britenes flertall for Brexit. Motstanden er også stor i andre land.

Dette burde føre til en ny debatt i EU om unionens organisering og fremtid. En mer realistisk tilnærming til et tett samarbeid mellom landene istedenfor en dyp integrasjon av land som er svært forskjellige, tror jeg vil gjøre EU mer bærekraftig.

les også

Støres europeiske hodepine

Uansett er EU helt avgjørende for norsk økonomi og handel. Unionen representerer Norges viktigste marked med over 500 millioner innbyggere. Det positive ved EØS-avtalen er at den gir oss adgang for varer og tjenester på dette markedet på samme vilkår som for bedriftene i EU-landene. Det innebærer også at vi må godta de retningslinjer og direktiver som gjelder i dette markedet. De aller fleste er uproblematiske , selv om noen av dem virker unødig detaljerte. Noen er mer problematiske, som for eksempel ACER-byrået og energisamarbeidet.

Jeg mener at Norge kunne ha vært modigere til å reservere seg mot de aller vanskeligste, slik KrF i sin tid anbefalte med patentdirektivet.

Men alt i alt har avtalen fungert svært godt for Norge. Det er ikke gode nok grunner til å si den opp. Vi vet lite eller intet om alternativet, det er en altfor stor sjanse å ta i en sak av enorm betydning for norske interesser.

Det samme kan sies i forhold til dem som tar til orde for reforhandling av avtalen, slik Frps nestleder Sylvi Listhaug gjør. For det første er det totalt urealistisk å tro at EU vil prioritere  forhandlinger med et EØS-land i en tid med helt andre og store utfordringer. For det andre er det høyst tvilsomt om Norge kan oppnå en avtale som er bedre sett med våre øyne. EU vil med rette kunne spørre om Norges rolle i forhold til europeisk samarbeid hvis vi skulle begi oss inn på en slik linje. Dette kan skape en usikkerhet vi ikke er tjent med.

Å ville si opp eller prøve å reforhandle EØS-avtalen er å sette norske interesser i spill. Alle som vet hvor viktig avtalen er for Norge, må stå opp mot slike forsøk.

Les også

Mer om

 1. EØS
 2. Norge
 3. Brexit
 4. Europapolitikk
 5. Sylvi Listhaug
 6. Kjell Magne Bondevik

Flere artikler

 1. EØS gir oss vern

 2. Hold Norge utenfor EU – med EØS

 3. Til forsvar for arbeidsinnvandreren!

 4. Raja kraftig ut mot Listhaug

 5. Uforsvarlig EØS-motstand

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder