UNNFALLENDE? – På fredag skal statsministeren holde sin TV-overførte tale til Høyres landsmøte. Vil hun si noe om den økende økonomiske ulikheten da, spør kronikkforfatterne. Foto: Frode Hansen

Debatt

Arbeiderpartiet: – Stygt av Erna!

Når de rike får mer, må andre betale. Erna Solbergs høyreregjering synes de Nav-avhengige på AAP, de fleste mellom 40 og 60 år, hører med blant disse. Det fortjener merkelappen stygt.

JONAS GAHR STØRE, leder i Ap
LISE CHRISTOFFERSEN, stortingsrepresentant Ap

Se for deg at du står uten arbeid, sliter med helsen og lever i usikkerhet om hva Nav skal gjøre med din framtid: hjelpe deg med å komme i jobb, eller innvilge varig uføretrygd. Økonomien er trang, men du klarer deg, fordi du får utbetalt arbeidsavklaringspenger (AAP). Så stopper plutselig utbetalingen, kanskje uten varsel, selv om Nav ikke har fått gitt deg noen avklaring. Manglende avklaring gjør også at du nektes å søke uføretrygd. Du blir satt på bar bakke og kan velge mellom to ydmykende alternativer: søke sosialhjelp, eller leve på familie og venner.

Ingen blir friskere eller mer arbeidsfør av å bli behandlet slik, snarere tvert imot. Likevel har dette skjedd med flere tusen norske kvinner og menn, særlig i alderen 40 til 60, og det skyldes bevisst handling fra høyreregjeringen. Historien er kort fortalt denne:

Jonas Gahr Støre og Lise Christoffersen. Foto: NTB Scanpix

I juni 2017 bestemte det daværende stortingsflertallet (Høyre, FrP og Venstre) at AAP-ordningen skulle strammes inn. Inngangskriteriene til AAP ble strengere enn kriteriene for å få varig uføretrygd (!). Kravet til mobilitet ble skjerpet, selv om det er tale om personer med sykdom, skade eller lyte. Brukernes ønsker og interesser skulle ikke lenger tillegges vekt. Det ble innført en karensperiode på 52 uker, som gjelder selv om man mister arbeidsavklaringspengene før man er ferdig avklart til trygd eller arbeid. Den maksimale perioden på arbeidsavklaringspenger ble redusert fra fire til tre år.

Vilkårene for forlengelse ble samtidig strammet kraftig inn. Lang ventetid på behandling skulle ikke lenger gjelde som selvstendig kriterium for forlengelse, heller ikke manglende oppfølging fra Nav. Prinsippet om gjensidige rettigheter og plikter i forholdet mellom bruker og Nav, ble fjernet.

Ikke nok med det. Det viser seg at regjeringen allerede et år før Stortingets behandling, midt i fellesferien 2016, hadde sendt ut en instruks til Nav om å iverksette alle disse innstrammingene. Ikke overraskende så man derfor fra slutten av 2016 og framover en oppsiktsvekkende nedgang i tallet på AAP-mottakere, som ikke kunne forklares med at flere hadde blitt avklart for arbeid eller trygd. Fra 1. januar 2018, da høyresidens flertallsvedtak i Stortinget tok til å gjelde, har denne utviklingen blitt forsterket.

les også

Julianna (33) ble utbrent av å være arbeidsledig

Pluss content

Konsekvensene er dramatiske for dem det gjelder, og er heller ikke i fellesskapets interesse. Foreløpig er det ikke noe som tyder på at flere er kommet i arbeid. Det er heller færre. Innstrammingene rammer særlig personer i 40-60-årsalderen. De rammer personer med psykiske lidelser og diffuse muskel- og skjelettlidelser, ofte kvinner. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon uttrykker bekymring for at ordningen ikke lenger ivaretar funksjonshemmede som trenger lengre og tilpassede løp for å komme i arbeid, og mener det vil skyve unge over på uføretrygd og ikke bidra til flere funksjonshemmede i jobb.

Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen så at dette ville bli konsekvensen, og stemte selvsagt imot. Og selv om høyreregjeringen blir sittende fram til 2021, og statsråd Anniken Hauglie stritter imot, er ikke slaget helt tapt. Det skyldes dels at KrF var på vår side den gangen i 2017, da Høyre og Frp bare behøvde Venstres stemmer for å få flertall. Og dels at mange av dem som er rammet, har klart å samle seg til kamp med underskriftskampanje og egen Facebook-side. Det har bidratt til oppmerksomhet om saken, blant annet da vi to nylig inviterte representanter for kampanjen til Stortinget for å høre deres beretninger.

les også

Villedende fra Siv Jensen

Nå ligger det inne to forslag som Stortinget skal behandle. Vårt forslag innebærer blant annet at AAP-mottakere sikres rett til forlengelse, dersom Nav og/eller helsevesenet ikke har klart å avklare brukeren innen utgangen av den fastsatte perioden.

Da regjeringen la fram stortingsmeldingen som viste at forskjellene mellom folk vokser i Norge, var ikke Erna Solberg til stede. Hun har enda ikke uttalt seg om hva hun mener om den økende ulikheten. På fredag skal hun holde sin TV-overførte tale til Høyres landsmøte. Vil hun si noe om det da?

I så fall bør hun forklare de mange som er fratatt AAP og satt på bar bakke, hvorfor det er de som skal betale for skattegavene til landets rikeste.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder