OM METOO: Guro Angell Gimse og Anne-Mette Øvrum Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen.

Debatt

Kvinnedag i dag: #Metoo – hvordan har det endret oss?

Det er, uten tvil, et før og et etter #metoo. Kampanjen har bidratt til å sette seksuell trakassering på dagsorden på en helt ny måte. Den har avdekket uakseptable og utdaterte holdninger og handlinger i samfunnet. Den har fått oss til å snakke om hendelser man tidligere var helt stille om.

GURO ANGELL GIMSE og ANNE-METTE ØVRUM, Nestledere i Høyres Kvinneforum.

Dette kan vi takke blant annet den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano for. Hun fikk emneknaggen #metoo til å bli et globalt opprop da hun på Twitter i oktober 2017 skrev:

«If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.»

Tusenvis av kvinner svarte på tweeten hennes, og delte sine egne historier. Emneknaggen gjorde det mulig å stå opp mot maktpersoner ved å sette seg bak tastaturet. Det var et imponerende og modig initiativ. Det viser at enkeltpersoner som tørr å ta kampen, kan få til store endring.

les også

Susanne Kaluza: «Hvilket jævla år er det egentlig?»

Kampanjen traff både politikken, idretten, media, film og teater, offentlig og privat sektor - #metoo var omtrent over alt! Vi fikk også egne norske bransje-emnekangger; #stilleforopptak, #visyngerut, #nårmusikkenstilner, #ikketilforhandling, og #utentaushetsplikt. Historier som til nå har hatt plass blant mørketallene, kom nå frem i lyset. Og la det være klart – dette er helt uakseptabel oppførsel og et samfunnsproblem som det må tas tak i. 

Seksuell trakassering henger sammen med den strukturelle mannlige dominansen vi ser på flere samfunnsnivå. Vi har betydelige strukturelle utfordringer med stor skjevhet i kjønnsbalansen. Det er flest menn i ledende stillinger, det er flest menn som ansetter til topplederstillinger, det er flest menn i media og så videre. Listen er lang.

les også

#Metoo - ett år etter

Heldigvis har metoo-kampanjen økt bevisstheten rundt hva seksuell trakassering er. Den har ført til oppmerksomhet om lederes ansvar. Det stilles nå krav og forventninger til at organisasjonsledere skal drive forebyggende arbeid, etablere ryddige varslingsrutiner og fremme positiv kulturbygning og viktig atferdsendringer. Den har også løftet utfordringer med asymmetrisk maktforhold.

#metoo har blitt et tema rundt middagsbord, ved kaffemaskiner og i landets mange kantiner. Det har blitt mer stuerent å snakke om uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Disse samtalene fører til positive endringer, men vi har en lang vei å gå – vi hører fortsatt at store organisasjoner med lav representasjon av kvinner har utfordringer med å ta tak i de sakene som meldes, gjennom intervju med Louise Dedichen og i rapport fra forsvaret kommer det tydelig frem at her må mer kunnskap og en holdningsendring til. For få kvinner blir for sårbart miljø til at alle tør å melde ifra, og vanskelig å fortsette i dersom det blir kjent at du sier ifra – slik skal vi ikke ha det!

les også

Menn tvinges til seksuelle handlinger i Forsvaret: – Det er svært vanskelig å fortelle om

Flere av de «snille og ordentlige» mennene, som før var stille om noen var ubehagelig med en dame i offentlighet, tar nå (etter #metoo) damen i forsvar. De påpeker den upassende oppmerksomheten, og gir dermed korreks til «en av sine egne». Dette er effektivt. De legger skammen på mannen og gir dermed implisitt en støtte erklæring til kvinnene. Tidligere var det kvinnen som tiet det vekk, og tok skammen selv. 

Vi må sammen jobbe aktivt med å endre gammeldags kultur og få en holdningsendring. Organisasjoner og institusjoner må ta varslingsrutiner på alvor og følge opp varslinger og iverksette tiltak og sanksjoner som signaliserer at dette er uakseptabelt.

Vi må snakke om forventninger til hvordan man oppfører seg på arbeidsplassen og blant kolleger. Men også hvordan man som ung gutt er mot sine kvinnelige medstudenter. Vi vil jobbe for at vi setter mål om tidlig innsats allerede i barnehage og skole, for å forhindre at gale strukturer og holdninger ikke går i arv. 

Kommende generasjoner skal ikke trenge en emneknagg som heter #metoo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder