UKLOK OG UANSVARLIG: Unge Venstres leder Sondre Hansmark kommer med et makabert forslag når han vil ha selvbestemt abort frem til uke 24. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Leder

Dagens abortlov må vernes

Flere ungdomsorganisasjoner ønsker å endre abortloven. Fremskrittspartiets Ungdom har allerede vedtatt å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

I dag er grensen 12 uker. Det samme forslaget om 18 uker foreligger til AUFs landsmøtet i oktober. Mye tyder på at dette kan få flertall hos Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Unge Venstre kan komme til å gå enda lenger. Unge Venstres leder Sondre Hansmark vil overfor sitt landsmøte senere i høst foreslå en ny grense på 24 uker for selvbestemt abort i Norge.

Uklokt og uansvarlig

Vi kan ikke huske at politiske ungdomsorganisasjoner noengang har kommet med forslag av en så uklok og uansvarlig karakter som dette. De åpner opp for en ny og polariserende debatt om et svært vanskelig tema - i et spørsmål som er avklart på en måte de aller fleste nordmenn har slått seg til ro med. Dagens abortlov har bred oppslutning i vårt samfunn. Den ivaretar to i utgangspunktet uforenelige prinsipper i en praktisk utformet lov; kvinnens selvbestemmelse over egen kropp opp mot fosterets rett til liv.

les også

Argentina beholder en av verdens strengeste abortlover

Kvinnens selvbestemmelse er sterkest i begynnelsen av svangerskapet, mens fosteret får et gradvis sterkere vern etter hvert som ukene går. Frem til 12 uker har kvinnen full rett til å bestemme, mens det mellom uke 12 og uke 18 er en nemnd som tar avgjørelsen. Etter uke 18 skal det svært sterke grunner til for å få innvilget abort. Etter uke 22 skjer det bare i tilfeller der fosterets tilstand er uforenelig med liv eller der kvinnens liv og helse er truet.

Loven må beskyttes

Å åpne for selvbestemt abort frem til uke 24, som Unge Venstres leder gjør, er intet mindre enn makabert. Det forstår enhver voksen kvinne og mann som har sett et ultralydbilde av et foster i uke 24. Dette er barn som har mulighet til å overleve utenfor mors liv.  

les også

Abortering av abortloven

Da Stortinget vedtok loven for 40 år siden, var det med en eneste stemmes overvekt. I årene siden den gangen har vi sett en rivende medisinsk og teknologisk utvikling. I dag kan for tidlig fødte barn reddes helt ned mot uke 22 i svangerskapet. Samtidig kan vi tidligere og tidligere i svangerskapet få mer og mer kunnskap om fosteret i mors liv.

Alt dette setter store krav til oss, etisk og moralsk. Mange vil forsøke å bruke de nye mulighetene til å stramme inn abortloven. De vil få det lettere dersom loven settes i spill av de som er tilhengere av kvinnens rett til selvbestemt abort. Dagens abortlov bør ligge som en grunnplanke for alle de vanskelige etiske debattene vi står overfor. Både fordi det er en god lov. Og fordi det er slik vi best beskytter den.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder