SOSIALISME: – Rødt vil holde fast i ideen om at sosialistisk folkestyre fungerer bedre enn kapitalistisk konkurranse, skriver partiets leder, Bjørnar Moxnes. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Debatt

Sosialistisk folkestyre i Norge

Det er mye sant i at Rødt i dag er eneste parti som mener det haster å avskaffe kapitalismen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit stilte meg i forrige uke noen spørsmål om sosialisme. I sin tekst 30. juni vrir og vrenger hun på det jeg svarte, i et forsøk på å latterliggjøre Rødt. Jeg skjønner godt at folk blir lei politikk, når ingen prøver å lytte til hva den andre sier, men bare leser hverandre i verste mening. La meg likevel gjøre et forsøk på å rydde opp.

les også

Les Hanne Skartveits kommentar: «Den røde forføreren»

Skartveit peker på Rødts ønske om å erstatte kapitalistisk konkurranse med sosialistisk folkestyre, og bruker Kina og Sovjet som bevis på at det aldri vil fungere.

Men regimene i Sovjetunionen og Kina var førkapitalistiske diktaturer. Noe helt annet enn etterkapitalistiske demokratier. Derfor er de meningsløse som bevis på at sosialistisk folkestyre ikke fungerer.

Det nærmeste vi kom et sosialistisk folkestyre i forrige århundre, var de skandinaviske velferdsstatene. Som gjorde helse til en menneskerettighet og innførte demokratisk styring av helsevesenet. Sånn som vi også gjorde med skolen. Universitetene. Studiefinansieringa. Landbruket. Folketrygden. De var viktige sosialistiske innslag i en kapitalistisk økonomi.

Men jeg forstår hvorfor Skartveit heller vil trekke Sovjet-kortet. For ingen har skandalisert sosialismen i større grad enn de selverklært kommunistiske partidiktaturene, der en liten elite undertrykket befolkningene de sa de skulle frigjøre. Og det er ingen tvil om at AKP (m-l) i sin støtte til Kina godtok overgrep i kommunismens navn, det samme gjelder NKP og Sovjet.

Men dette har Rødt tatt oppgjør med, for lenge siden. Vi er konsekvente demokrater. Vi ønsker et samfunn med mer demokrati og mer frihet for hvert enkelt menneske.

les også

Klassepampen

Derfor slår prinsipprogrammet vårt fast at «for Rødt er en sosialisme uten demokrati overhodet ingen sosialisme». Det slår fast at «Fordi demokratisk forankring er avgjørende, må flertallets oppslutning bekreftes, gjennom demokratiske folkeavstemninger eller frie valg». Og i tilfelle noen tviler, slår vi også fast at «Allmenn stemmerett og valg til politiske organ er en selvfølge».

Hanne Skartveit skriver godt – men ikke alltid like sannferdig. I sitt forsøk på å avskrive Rødts antikapitalisme, avskriver hun i samme slengen den radikale, demokratiske sosialismen som norsk arbeiderbevegelse og velferdsstat er bygd på.

Logikken ser ut til å være at enten støtter du kapitalisme eller så er du Stalins etterfølger. Og sånn har det alltid vært. Med den retorikken blir bevegelsen som skapte velferdsstaten vår plutselig borte fra historien om Norge.

les også

Hør på veteranene

Det er mye sant i at Rødt i dag er eneste parti som mener det haster å avskaffe kapitalismen. Jeg hører ingen andre partier som snakker høyt om et samfunn uten klasseskiller. Men det er feil å påstå at det alltid har vært sånn.

Mitt poeng, som ifølge Skartveit er «latterlig», er at norsk arbeiderbevegelse ble bygd på radikal, demokratisk sosialisme. Og at Rødt vil bygge videre på dette.

Ifølge Skartveit er noe slikt «ren historieforfalskning». «Ap har aldri styrt Norge i retning av å avskaffe kapitalismen.», skriver hun.

Men sånn var det jo ikke. For å si det med Einar Gerhardsens egne ord til Aps landsmøte i 1977:

«Norsk arbeiderbevegelse har ikke en ferdig tegning av det samfunnet vi vil fram til. Men vi har en visjon om et klasseløst samfunn, der ingen skal kunne utnytte eller utbytte andre, et samfunn med frihet, demokrati og menneskelig likeverd»

les også

Kronikk: Sangen er stadig den samme

Skartveit bør også merke seg Einar Gerhardsen ord i en tale til DNAs landsmøte i 1959, etter forslag om å ta økt folkevalgt kontroll over banksektoren:

«En har her gått til angrep på selve kjernen i det kapitalistiske samfunn (...) denne striden vil på ny understreke at Det norske Arbeiderpartis mål ikke er å bevare det nåværende samfunnssystem.»

Helt fram til 1981 hadde Ap et mål om en «sosialisme på folkestyrets grunn».

Så er det helt riktig at Ap og folk lenger til venstre i arbeiderbevegelsen var uenige om veien til et sosialistisk Norge. Noen trodde på store og raske sprang, andre på reformer og små steg. Men dette var uenighet om strategi, ikke om målet.

Velferdsstaten ble skapt av folk som trodde på at demokratiet skulle styre økonomien – ikke markedskreftene, som gang etter gang hadde ført folk og nasjoner ut i dype og ødeleggende kriser med arbeidsløshet, fattigdom og nød.

Rødt vil bygge videre på det beste fra den radikale arbeiderbevegelsen, og vil holde fast i ideen om at sosialistisk folkestyre fungerer bedre enn kapitalistisk konkurranse. Fordi fellesskap fungerer.

Kapitalisme gir økte forskjeller, arbeidsløshet og klimakrise. Stadig flere ser at vi trenger mer demokrati – ikke mer makt til kapitaleierne – for å løse disse problemene.

Jeg kaller dette sosialisme. Du kan kalle det hva du vil. Det viktigste er at vi er enige om å sette hensynet til mennesker og miljø foran profitt, samarbeid foran kapitalistisk konkurranse, og erstatte maktkonsentrasjon med mer demokrati.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder