ABDISERT? – Regjeringen har verken levert det de lovet eller det som trengs til politi, påtale, domstol eller fengsel. Det er alvorlig for folks trygghet og rettssikkerhet, skriver kronikkforfatterne. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Det ble med lovnadene og praten, Erna!

Tiden da Høyre og Frp kunne kalle seg lov og orden-partier er forbi.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

JONAS GAHR STØRE, leder i Ap
LENE VÅGSLID, stortingsrepresentant Ap

I fem år har Erna Solberg og fire Frp-justisministre prøvd å skape et inntrykk av at regjeringen satser på justissektoren. Sannheten er annen. Regjeringen har verken levert det de lovet eller det som trengs til politi, påtale, domstol eller fengsel. Det er alvorlig for folks trygghet og rettssikkerhet.

Vi har alle hørt eksemplene på hvor dårlig det faktisk står til. Om politiet som henlegger voldtektssaker med kjent gjerningsmann på grunn av manglende kapasitet. Om gjengene som har fått utvikle seg i Oslo. Om situasjonen i Øst politidistrikt, der juristene som jobber med seksuallovbrudd og vold mot barn i snitt har 95 saker liggende på vent. Som har 150 voldtektssaker til behandling uten å klare å behandle en eneste innen fristen. Om ofre for identitetstyveri som opplever at de nærmest får beskjed om at det ikke er vits i å anmelde. Om manglende kompetanse og kapasitet for å bekjempe datakriminalitet. Om overarbeida politifolk og politijurister. Om kriminelle som får strafferabatt fordi sakene tar for lang tid. Samtidig vokser køene i domstolene, folks rettssikkerhet svekkes og situasjonen i fengslene er uholdbar. Og alt sammen skjer på Erna Solbergs vakt.

KRITISKE: – Det er absurd å høre Erna Solberg si til VG at hun har en beskjed til gjengene, om at «vi kommer til å bruke mye ressurser og krefter på å bekjempe dere», skriver Aps Lene Vågslid og Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen

les også

Erna Solberg: – Vi har ikke vært gode nok til å gå på bakmennene

Mens dette skjer snakker Solberg og Wara som om de har stått for en justissatsning. Det stemmer ikke. Statsministeren og justisministeren trekker bare frem halve sannheten når de snakker om bevilgningene til justissektoren.

De unnlater for eksempel å snakke høyt om at av styrkingen politiet fikk for 2018 på 1054 millioner kroner (som kan høres mye ut) så skulle politiet bruke 259,5 millioner på å dekke pris og lønnsvekst, 762,8 millioner kroner var bundet opp til investering i beredskapssenteret og i helikopter. I tillegg fikk politidistriktene beskjed om å kutte over 100 millioner kroner i såkalte effektiviseringskutt. Bare disse tre tingene til sammen beløper seg til mer enn regjeringens samlede politisatsning. Da skjønner alle at det ikke er mer igjen til politidistriktene, det ordinære politiet, vår viktigste beredskapsressurs. Da er det også lett å forstå at ressurssituasjonen i politidistriktene er krevende, at stillinger blir stående tomme, at det er for lite folk, at saker som burde være etterforsket blir liggende. Og slik har det vært siden Høyre og FrP tok over. Handlingsrommet til politidistriktene har siden 2013 blitt svekket. Bare for perioden 2013-2016 ble det svekket med 426 millioner kroner i følge en rapport utarbeidet av BDO og Menon Economics.  

Så sier regjeringen at de likevel har levert, fordi det har kommet så mange nye politifolk mens de har styrt. Uten å nevne at årsaken er at forrige regjering økte opptaket på politihøyskolen fra 432 til 720 studenter, som senere har blitt uteksaminert og begynt å jobbe i politiet. De sier heller ikke at regjeringen ikke fullfinansierer stillingene og at kravet om å ansette studentene i politidistriktene fører til at det må kuttes andre steder, blant annet i sivile stillinger.

les også

Politiet om Listhaugs utspill etter gjeng-avsløringene: - Hun fikk fyldig informasjon

Mange trodde at regjeringen ville komme med mer penger til politi og påtale i revidert budsjett, etter at en rekke medieoppslag gjorde det synlig for hele Norge at politidistriktene var underfinansiert.  Men det skjedde ikke. Det kom ingenting. Selv om politimesteren i Oslo tok bladet fra munnen og ba om penger til å gjøre jobben. Selv om vi i opposisjon viste gjennom vårt alternative budsjett at det er mulig å finne de pengene politiet trenger, om man bare prioriterer. Men der vi prioriterte 300 millioner mer til politi og påtale i vårt alternative budsjett, og 60 millioner kroner mer i vårt alternative reviderte budsjett, valgte regjeringen å bruke pengene annerledes. Selv om også de vet at politidistriktene trenger disse pengene for å sikre folk trygghet og rettssikkerhet. I stedet for å styrke politiet, valgte de å kutte inntaket til Politihøyskolen fra 720 til 550 studenter.

Slikt blir det mindre, ikke mer politikraft av. Vi mener det ville vært bedre å øke politiets budsjetter, i stedet for å redusere antall politifolk i årene som kommer.

les også

Et varsel om ned­bygging av politiet

I en slik situasjon blir det nærmest absurd å høre Erna Solberg si til VG at hun har en beskjed til gjengene, om at «vi kommer til å bruke mye ressurser og krefter på å bekjempe dere». Man kan spørre seg hvilke ressurser det er hun tenker på og hvor hun mener politimesteren i Oslo skal ta de fra. Det virker som hun allerede har fortrengt at hun ikke kom med en eneste krone i revidert. Ressursene hun snakker om kommer tidligst i 2019. Det vil i så fall være bra, men det vil være for seint. Gjengene må stoppes nå. Og det må gjøres uten at det går ut over oppfølgingen av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, eller de som anmelder voldtekt eller annen alvorlig kriminalitet.

Eksemplet over er fra politi og påtale. Men vi ser også det samme i domstolene og i fengslene, hvor begge forteller i klartekst om at det ikke lengre er mer å kutte enn dommere og fengselsbetjenter, etter årevis med påkrevde kutt fra regjeringen.

Justispolitikken har aldri blitt prioritert av denne regjeringen slik Erna Solberg lovet og hevdet. Det ble med lovnadene og praten. Arbeiderpartiet mener at politi, påtale, domstoler og kriminalomsorg skal prioriteres, fordi det handler om folks trygghet og rettssikkerhet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder