LYTTEPOST: Den som planlegger et angrep, vil ofte prøve å forlede motparten. Trusselforståelse handler altså om å avsløre de løgnene som skjuler sannheten, skriver Hatlebrekke. Tegning: RANDI MATLAND

Vanetenkning en sikkerhetsrisiko

Den største trusselen mot god tenkning om beredskap er troen på at fortiden gjentar seg. En annen utfordring er at trusler ofte er kamuflert i løgn. Det er disse to forholdene som gjør trusler så utfordrende å forstå, erkjenne og sette ord på.

Det er truslene som eksisterer utenfor vår erfaring og vanetenkning, som er vanskeligst å erkjenne. Disse er de farligste.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder