RIPE I LAKKEN: Finansminister Siv Jensen måtte i høring i Stortinget om SSB-saken. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Leder

Vi må kunne stole på tallene

En ny statistikklov må styrke, ikke svekke, Statistisk sentralbyrås uavhengighet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Konflikten i SSB avdekket utidig innblanding fra Finansdepartementets side. Byråets uavhengighet og hensynet til den frie forskningen trumfes av andre behov, som politikernes popularitet eller departementets ønske om å holde pengebruken i sjakk.

les også

Siv Jensens omskrivninger

Bekymringen for den faglige friheten styrkes av det siste halvåret avsløringer om «konklusjonsbestillinger», altså aktører som bare er ute etter SSBs godkjentstempel på egen politikk. Når de får bruke SSBs modellpark for eget forgodtbefinnende, svekker det tilliten til tallene. Som da Finansdepartementet la føringer på hva slags modell som skulle brukes til å lage det såkalte innvandrerregnskapet. Eller da Arbeiderpartiet i valgkampen fikk byrået til å si at skattelette var uklokt. Og da Frp fikk SSB til å regne på hvor bra et skatte- og avgiftslette ville fungere, noe en toppbyråkrat i Finansdepartementet karakteriserte som «helt vilt».

les også

Tidligere SSB-direktør: Forskning kan bestilles for å «vise at flyktninger er dyre»

Kanskje slår SSBs analyser til, og det vil hjelpe mot global oppvarming å kutte i norsk oljeproduksjon og at innvandring vil koste oss 10500 kroner mer i skatt i 2100. Men modellberegningene kan også brukes til å pakke argumentene inn i et slør av vitenskapelighet og matematikk, og gi en illusjon om sikker kunnskap. Når dataene er så mange, til dels hemmelige, dels dårlig dokumentert, blir det umulig for folk utenfra å imøtegå resultatene. Det hemmer en demokratisk debatt hvor andre enn økonomer egentlig har like gode forutsetninger til å delta. Analyser som legger grunnlaget for viktige politiske beslutninger blir altså utilgjengelige.

les også

Siv Jensen inn på teppet – forsvarer redigering av hemmelige dokumenter

I går kom innstillingen fra Statistikklovutvalget som skal munne ut i en ny statistikklov. Utvalget vil erstatte styret i SSB med et råd og sikre mer deling av data. De peker også på behovet for mer åpenhet rundt de makroøkonomiske modellene. Det er bra.

Vi er også enig i at det har vært uklarhet omkring SSBs uavhengighet. Nå vil utvalget rydde opp i dette med en forskrift. Det trengs. Men det er vanskeligere å forstå hvorfor utvalget mener SSB skal kunne instrueres i valg av hvilke modeller de skal bruke i arbeidet sitt. Dagens lov sikrer SSB faglig uavhengighet fra politiske myndigheter. I den nye loven bør denne uavhengigheten styrkes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder