LIBERALT DEMOKRATI: – Har Rødt kvittet seg med AKP-slagget i sitt eget samfunnssyn, spør Ap-politiker Fredrik Mellem. Foto: Ap.

Debatt

Venstrekonservativt Rødt?

Å lete etter ny politikk i gamle sosialdemokratiske programmer er ikke særlig radikalt.

FREDRIK MELLEM, Oslo Arbeidersamfunn

I en replikk til min kronikk «Moxnesismen tar form» spør Rødts Ronny Kjelsberg om Arbeiderpartiet var et autoritært parti i etterkrigstiden. Vel, i motsetning til hva som er tilfelle for Rødt, så har vel virkeligheten besvart det spørsmålet han stiller? Men for de særskilt tungnemme: Arbeiderpartiet har – i motsetning til Rødt – både vunnet og tapt valg, uten å vise tilløp til autoritære trekk.

Rødt på sin side har både en historie med uttalt svermeri for noen av de verste regimene verden har sett – og programformuleringer i dag, som gir rikelig grunnlag for å spørre om partiet egentlig noensinne har kvittet seg med AKP-slagget i sitt eget samfunnssyn?

les også

Desperasjon i Arbeiderpartiet?

Ronny Kjelsberg trekker frem tekster fra Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiets tidligere programmer.  Som for eksempel en programformulering fra 1949: «Vi skal utvide demokratiet til å omfatte hele samfunnslivet, framfor alt den økonomiske virksomheten.» En flott setning som dessverre ikke ble omsatt i praktisk politikk før under Trygve Bratteli og programmet «Demokrati i hverdagen». Dette innebar blant annet det vi kaller for bedriftsdemokrati. De ansatte fikk med dette ta plass i bedriftenes styrer.

les også

Moxnesismen tar form

Da dette ble innført på var det enkelte på ytterste venstre som mente at dette var å institusjonalisere klassesamarbeid og klassesvik, men det er likevel fint om Rødt synes dette er en god idé idag, 40 år senere. Men det er altså allerede innført, så når Rødt vil avvikle den private eiendomsretten, kaste og skifte ut hele statsapparatet og lage «et mer demokratisk samfunn» så er det vel rimelig å frykte at partiet mener noe ganske annet?

Det er likevel litt betryggende hvis Rødt nå vil hente inspirasjon i Arbeiderpartiets tidligere politiske programmer. De vil da finne mye praktisk politikk som er gjennomført for lenge siden. Å lete etter ny politikk i gamle sosialdemokratiske programmer er riktignok ikke særlig radikalt. Det er snarere venstrekonservativt. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder