Leder

Klart nei til eggdonasjon

Av VG Leder

Det er svært positivt at et flertall i Høyres prinsipprogramkomité sier nei til eggdonasjon. Vi håper Høyres landsmøte følger et særdeles velbegrunnet råd fra komiteen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over to år gammel

Sist sommer la helseminister Bent Høie frem meldingen om bioteknologi uten på konkludere i sentrale spørsmål. Av disse er eggdonasjon et svært viktig stridstema. Etter å tenkt lenge og vel presenterte mandag Høyres første nestleder, Jan Tore Sanner, prinsipprogramkomiteens innstilling som blant annet sier nei til eggdonasjon. Innstillingen skal til våren behandles på Høyres landsmøte.

Alle politiske partier må ta stilling til hva som er etisk forsvarlig i en tid med store sprang i bioteknologisk forskning. Hva Høyre konkluderer med i disse viktige spørsmålene er meget betydningsfullt. Det blir med stor sannsynlighet også regjeringens linje.

Høyre utsetter spørsmål om eggdonasjon

Det etisk problematiske med eggdonasjon er at det innebærer å skille egg og livmor. Vi mener at den som føder barnet også må være barnets genetiske mor. Vi er fullt ut enig med komiteens flertall som understreker at dette handler om en grunnleggende trygghet for barnet. Et enda større flertall i komiteen avviser også surrogati, med henvisning til at det bryter med det naturlige båndet som eksisterer mellom barnet og moren som føder det. Det er derfor en sammenheng mellom å si nei til både eggdonasjon og surrogati.

Etikk og teknikk

Sanner sa at Høyre har et optimistisk syn på teknologi, men at alt må ha en verdimessig begrunnelse. Bioteknologi er et område som stiller oss overfor klare verdivalg. Sanner snakket om Høyres liberalkonservative verdier og han sa at utvalgsmedlemmene hadde tvilt seg frem til sine konklusjoner. I tvilen bør Høyre vektlegge det konservative og anvende føre var prinsippet. Etisk refleksjon er svært viktig i en tid med en rivende bioteknologisk utvikling. Vi håper Høyres landsmøte bekrefter innstillingen fra prinsipprogramkomiteen og sier et tydelig nei til eggdonasjon.

Stans forslag om eggdonasjon

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder