ØKENDE HETS: – Det siste vi trenger er avsporinger i en debatt som har med et alvorlig og økende samfunnsproblem å gjøre. Bruken av begrepet vi debatterer er kommet for å bli. Det er derimot myteforestillingen om islamofobi som må vekk, Selbekk, skriver kronikkforfatteren. Bildet: Statsminister Erna Solberg (H) holdt tale til flere tusen muslimer under id-feiringen i Oslo tidligere i år. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Utdatert avledningsmanøver om islamofobi

Vebjørn Selbekks forsøker å avspore debatten og diskreditere et begrep som i årevis har vært godt etablert i faglitteraturen og på myndighetsnivå.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

ZAMRAN AHMAD BUTT, leder i Islamic Cultural Centre Ungdom

Jeg begynner med å poengtere at bruken av ordet islamofobi ikke er sykeliggjøring av religionskritikk. Det er meget uheldig at Selbekk og hans likesinnede likestiller disse to fenomenene. Dette er to ting vi må kunne skille klart dersom vi skal ha en saklig debatt. Det gjelder selvfølgelig både muslimer og religionskritikere.

Bakgrunn: Myten om islamofobi

Avledningsmanøver

For det første er anklagelsen om sykeliggjøring og diagnose-setting av meningsmotstandere ved å bruke ordet «fobi» i begrepet, direkte feil og et utdatert argument. Det er ingen medisinsk eller psykologisk diagnose som gis da uttrykket benyttes regelmessig og metaforisk i flere velkjente sammenhenger. Eksempler på godt etablerte begreper på dette er xenofobi og homofobi. Hvis Selbekk vegrer seg å ta i bruk disse termene som den store majoriteten aksepterer, får det være hans problem.

ZAMRAN AHMAD BUTT, leder i Islamic Cultural Centre Ungdom. Foto: PRIVAT

Zamran Butt: På høy tid med en handlingsplan mot islamofobi

Videre forsøker han å diskreditere begrepet ved å si at det er en språklig konstruksjon. Vel, er ikke alle tilsvarende begreper språklig konstruert? Nynazisme, rasisme, antisemittisme, homofobi osv. er termer vi alle kjenner godt til. Vil Selbekk da si at disse fenomenene også er myter fordi begrepene er konstruert?

«Islamofobi»-termen har i dag oppnådd aksept både på akademisk og politisk nivå, nasjonalt og internasjonalt. Da britiske Runnymede Trust i 1997, publiserte rapporten Islamophobia: A Challenge for Us All, begynte begrepet å få betydelig utbredelse. Deretter fulgte en konferanse av FN i 2004 med tittelen Confronting Islamophobia. Her tok til og med daværende FNs generalsekretær Kofi Annan til ordet for å bekjempe islamofobi og andre former for rasediskriminering. I tillegg har EU-byrået EUMC utgitt flere rapporter om islamofobi.

I Norge har blant annet Selbekks egne trosfeller i den Norske Kirke benyttet litteratur utgitt av Mellomkirkelig råd og utarbeidet av Kirkelig dialogsenter kalt: «Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» - sier vi (2013). Dette er ressursmateriell om antisemittisme, islamofobi og antisiganisme til bruk i den Norske kirke. Eksemplene er sikkert tungt å svelge for fornekterne, men det er og forblir en realitet.

Hva innebærer så termen islamofobi?

For å unngå et nytt hylekor med anklagelser om sykeliggjøring skal jeg redegjøre for hva som menes med begrepet:

Kort oppsummert kan islamofobi defineres som feilaktige negative fordommer og stereotypier om islam og konspiratorisk tankesett som underbygger frykt for, hat mot og diskriminering av muslimer (jmf. Bangstad og Døving 2015).

Eurabia-teorien er et eksempel på islamofobisk konspirasjon. Reaksjonene fra de virale bildene av tomme busseter oppfattet som burkakledde kvinner, kan også kategoriseres derunder. Denne blinde rasismen utløste et voldsomt muslimhat på nett og det hårreisende er at mange av Facebook-gruppens 12.000 medlemmer trakk mildt sagt «feil konklusjon». Muslimhat derimot er en del av islamofobien og derfor er det førstnevnte begrepet ufullstendig i sin helhet, slik Selbekks motdebattanter også påpekte under Dagsnytt 18 sist fredag.

Viktig med konkretisering

Jeg benekter ikke at det finnes muslimer som misbruker begrepet, forsøker å minske rommet for kritikk, eller som raskt er ute med «rasismekortet». Dette er holdningsarbeid som det må fortsettes å jobbes mot. Selbekk er en av de som har vært utsatt for slik stempling og jeg antar at dette ligger til grunn for hans nåværende lite gjennomtenkte påstander. Det betyr dog ikke at begrepet ikke bør benyttes av den grunn.

Vi kan være enig i at begrepet kan være kompleks, men det er ikke ulikt tilsvarende fenomener som homofobi, antisemittisme, nynazisme etc. Både mangel på kunnskap om og misbruk av begrepene fører til nødvendigheten av en presis definisjon. Det mener jeg allerede er tatt hånd om i faglitteraturen og da er det viktig at vi holder oss til det etablerte når fenomenet omtales.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Målet vårt er ikke å ta fokuset vekk fra kritikken. Vi, i lag med det etablerte muslimske miljøet er og har vært åpne for religionskritikk.

Det første vi sier til de omlag 8000 årlige besøkende til moskeen vår fra skoler, organisasjoner, naboer og andre etater er: still spørsmål, vær kritisk, uten å være redd for å bli stemplet som en rasist. Samtlige er velkommen inn til dialog, islamkritiker eller ei.

Det er godt å høre at Selbekk erkjenner forskningen som dokumenterer alvoret i hatet som vokser og støtter at vi bør styrke tiltakene. Det er dog bred enighet i det muslimske miljøet om en handlingsplan og det vil bli stilt krav til politikerne på dette temaet opp mot valget.

Det er ikke slik at myten om begrepet blir mer sann desto flere ganger den repeteres.

Fenomenet eksisterer, det er dokumentert i forskning og det vokser. Derfor må det nok engang utvises prinsipielle tiltak, og det raskt. Det er til det beste for vårt samfunn.

Avsporing

Uavhengig av hvilket begrep man lander på når man skal lage en slik handlingsplan; å gjøre dette om til en begrepsdebatt er uheldig for det reelle fenomenet vi har med å gjøre. Og det har ingenting med religionskritikk å gjøre! Faktum er at dette må bekjempes og det fra øverste hold. Myndighetene må på banen og gjøre sitt, så skal vi fortsette å gjøre vårt for å øke dialog, kunnskap, toleranse og gjensidig respekt på tvers i samfunnet.

Det siste vi trenger er avsporinger i en debatt som har med et alvorlig og økende samfunnsproblem å gjøre. Bruken av begrepet vi debatterer er kommet for å bli. Det er derimot myteforestillingen om islamofobi som må vekk, Selbekk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder