Kommentar

Vi klarer ikke å hjelpe alle

Av Hanne Skartveit

Foto: ,

Flere asylsøkere må sendes ut. Kommuner må tvinges til å ta i mot flyktninger. Tiden er inne for et bredt politisk forlik.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over fire år gammel

Sverige får over 1.000 nye asylsøkere hver dag - noen dager kommer det nærmere 2.000 mennesker over landets grenser. I går erklærte svenskenes statsminister, Stefan Löfven, at landet står overfor en krisesituasjon. I Sverige klargjør de nå telt, for å kunne gi ly til alle som kommer.

Hit til Norge har det enkelte dager i oktober kommet over 300 asylsøkere. Denne uken har antallet ligget på mellom 200 og 300 nye asylsøkere, hver dag. UDI anslår at det kan bli 60.000 flyktninger i Norge innen utgangen av neste år. Men etaten legger kriseplaner for langt flere.

Dersom det fortsetter å komme like mange asylsøkere daglig, snakker vi om mellom 75.000 og 110.000 nye flyktninger i Norge i løpet av neste år. Med en uendret politikk vil tallene antagelig fortsette å ligge svært høyt, også i årene fremover.

Et bredt forlik

Krisen i Syria kommer ikke til å gå over med det første. Millioner av mennesker er på flukt. Situasjonen er akutt - og varig. Den akutte situasjon krever rask handling. Det varige innebærer at politikerne våre må se mange år frem i tid.

Les kommentaren: Fornuft og følelser

Regjeringen la denne uken frem sitt forslag til statsbudsjett - uten å forholde seg til at det må bevilges milliarder av kroner til apparatet som tar seg av nykommerne. De pengene finnes ikke i regjeringens budsjettforslag.

Neste uke møtes regjeringspartiene og deres to støttepartier i Nydalen. Hvordan skal de dekke inn disse kostnadene? Skal de ta enda mer penger fra oljefondet? Skal de kutte i andre utgifter? Eller skal de hente penger fra bistandsbudsjettet, og si at det å hjelpe mennesker på flukt, er bistand godt som noe?

Jeg håper de fire partiene legger symbolpolitikken til side, og klarer å finne samlende løsninger. Norge er ikke i en like alvorlig situasjon som Sverige, der statsministeren nå snakker om krise. Men utfordringen vi står overfor, er så stor at det kaller på et bredt forlik, der alle de ansvarlige partiene er med.

Midlertidig beskyttelse

SV har allerede foreslått at kommunene må tvinges til å ta i mot flyktninger. Det er vanskelig å se noe alternativ til dette. Mennesker kan ikke bli sittende i mottak i årevis, uten å få starte livene sine igjen. Andre land har ordninger for å fordele flyktningene mellom lokalsamfunn. Dette bør være en del av et forlik, hos oss også.

Les kommentaren: Høyre og Ap sammen i alvoret

Denne uken kunngjorde regjeringen at asylsøkere skal få en ny vurdering av sin oppholdstillatelse etter fem år. Det betyr i virkeligheten at de får en midlertidig beskyttelse. Hvis det blir trygt nok, må de reise hjem. For et halvt år siden avviste statsminister Erna Solberg en slik løsning overfor Stortinget. Når regjeringen nå snur, forteller det mye om alvoret i situasjonen.

Jeg tror dette er et riktig grep. Hvis vi skal klare å hjelpe mange, er det vanskelig samtidig å binde seg til å hjelpe alle på ubestemt tid. Asylinstituttet er ment som beskyttelse. Dersom behovet for beskyttelse faller bort, faller også begrunnelsen for fortsatt asyl bort.

Tyskland og Sverige

Enkelte tar til orde for at politiet nå må bruke alle sine ressurser på dem som kommer, og ta en pause i arbeidet med å sende ut asylsøkere som ikke har fått opphold. De som hevder dette, tar feil. Tvert om, er det viktigere enn noensinne å sørge for at de som ikke har behov for beskyttelse, blir sendt ut. Bare slik kan vi sende et signal til økonomiske flyktninger om at de har lite å hente i Norge. Skal vi klare å hjelpe dem som er i livsfare, må vi si nei til andre som ønsker å komme hit.

Noen ønsker seg økt grensekontroll. I praksis er det vanskelig. Rett nok har vi kontroll med Russlands-grensen. Men vi har en lang, åpen grense mot Sverige. Med et svensk mottaksapparat på sammenbruddets rand må vi være forberedt på at mange flere vil komme over grensen til Norge. Svensk asylpolitikk får også konsekvenser for oss.

Tilstrømmingen av flyktninger vil alltid bli påvirket både av situasjonen flyktningene lever i, og hvilke muligheter de ser for å kunne dra til et tryggere sted. Nå vet mange desperate flyktninger at de antagelig får opphold i Sverige eller Tyskland. Det gjør det lettere for flere å ta den tunge beslutningen om å dra.

Norge og EU

Norge er avhengig av Europa. EU strever med å finne løsninger som kan samle alle medlemslandene. Hvordan skal Europa få kontroll med den ytre grensen til hele Schengen-området? Og hva skal de europeiske landene gjøre med alle dem som allerede har kommet til Europa? EU har heller ikke i stor nok grad hjulpet til i nærområdene, ved å gi støtte til flyktningleirene i nabolandene til Syria.

Europa kan ikke ta i mot alle som ønsker å komme hit. Titalls millioner mennesker er på flukt, og mange flere millioner drømmer om en bedre fremtid i Europa. Derfor må EU finne frem til felles løsninger. For å begrense tilstrømmingen til Europa, og for å sørge for bedre hjelp til flyktningene der de fleste av dem fortsatt befinner seg.

Håpet

Denne uken var den fremragende amerikanske statsviteren Francis Fukuyama i Norge. Han er opptatt av folkevandringene, og det som skjer med Europa. Fukuyama fremhevet det faktum at den europeiske identiteten ofte er knyttet til felles religion eller etnisitet, og at Europa derfor står overfor spesielle utfordringer med så mange nykommere.

Men han peker ut en vei videre: En felles, europeisk identitet, der man samles om demokratiske og politiske verdier. Han mener det ikke er noe problem med nykommere, dersom de forstår hva det vil si å være europeer. Hvis de skjønner hvilke verdier som gjelder her.

Jeg tror han har rett. EU ble dannet på grunnlag av en krise, og har vokst i møte med nye kriser. Her ligger håpet.

Hør podcast: Giæver&Joffen om temaet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder