NYE TRUSLER: Justisminister Anders Anundsen og PST-sjef Benedicte Bjørnland orienterer om trusselvurdering for 2016. Foto:NTB scanpix ,

Kommentar

Å leve med usikkerhet

Det eneste sikre ved trusselbildet er usikkerhet. Det må vi leve med.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) presenterte en trusselvurdering for 2016 med både velkjente og nye faresignaler. PST mener fortsatt at ekstreme islamister utgjør den største terrortrusselen, men det som ble regnet som sannsynlig i fjor er blitt nedjustert til mulig i år.

Det gir ingen grunn til å senke skuldrene. Vi må fortsatt være på vakt.

Det er ingen større endring av trusselbildet i forhold til i fjor. Om noe er det bare blitt mer komplisert og sammensatt. Det nasjonale trusselbildet er beheftet med usikkerhet, som det står i PSTs vurdering. Både PST-sjef Benedicte Bjørnland og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen omtalte usikkerheten, med god grunn.

Vi overrumples av det uforutsette. Det vi vet er at Norges sikkerhetssituasjon i stor grad påvirkes av hendelser ute. Men PST sier det er usikkert hvilken astrategi terrorbevegelser som Den såkalte islamske stat (IS) og al-Qaida vil velge i tiden som kommer.

Den store tilstrømmingen av asylsøkere skaper usikkerhet. Bjørnland vedgikk at vi vet lite om hvem som kommer. PST tror at det i 2016 vil bli gjort forsøk på å rekruttere og radikalisere asylsøkere. Samtidig har ikke PST noen indikasjoner på at det norske asylinstituttet er blitt brukt av terrorbevegelser som den såkalte islamske stat (IS) eller Al-Qaida.

Det store antallet asylsøkere utløser en reaksjon fra høyreekstreme og dette er trussel PST anser for å være økende. Norske høyreekstreme miljøer er i vekst, fyrt opp av all oppmerksomheten om det store antall asylsøkere. Det gir seg uttrykk i ytringer, men også i handling. PST vurderer det som sannsynlig at det vil bli forsøkt utført angrep mot asylmottak også i 2016.

Når usikkerheten er høy blir betydningen av forebygging mot radikalisering og effektiv etterretning desto viktigere. Ekstreme islamister og høyreekstreme har noe felles. De hater det liberale demokratiet og dyrker konspirasjonsteorier i en altoppslukende strid.

Bjørnland brukte tid til å snakke om tillit da hun la frem trusselvurderingen. Det norske samfunn er preget av tillit. Vi har tillit til hverandre, til demokratiet og samfunnets institusjoner.

Det er dette vi må forsvare mot ekstremister som forsøker å skape frykt og polarisering. Noen garantier får vi ikke mot terror. Vi må leve med usikkerheten, uten at det forandrer vårt levesett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder