Foto: Tegning: Roar Hagen

Leder

Ap snur i oljepolitikken

At Arbeiderpartiet vil verne norske havområder mot oljevirksomhet er et betydelig linjeskifte i norsk politikk.

Striden om oljevirksomhet i havet utenfor Lofoten kan bli et tema i valgkampen. Lofoten har i flere år vært den mest symboltunge saken i norsk miljødebatt. Den har også vært den aller viktigste for flere norske småpartier. Så viktig at veto mot oljevirksomhet i Lofoten har vært et ufravikelig krav for både borgerlige og rødgrønne støtte- og samarbeidspartier de siste tolv årene. Et solid flertall på Stortinget og i Lofoten og Nordland har ønsket seg konsekvensutredninger og mulighet for oljevirksomhet, men har blitt blokkert av mindretallet. Slik er politikken og demokratiet av og til.

LES OGSÅ: Åpen strid om Lofoten i LO

Arbeiderpartiet har alltid vært et industri- og oljeparti. Gjennom aktivitet og inntekter fra havbunnen har man finansiert den norske velferdsstaten, og bygget opp en høyteknologisk industri med internasjonal konkurranseevne. Oljen har vært en velsignelse for Norge, og er fortsatt vår suverent viktigste næring. Helt siden oljeeventyrets begynnelse har Arbeiderpartiet vært opptatt av å gi næringen gode rammebetingelser og politisk forutsigbarhet. Et grunnleggende prinsipp har vært at all olje og gass som det er forsvarlig og lønnsomt å hente opp, skal hentes opp. Nå åpner Aps sentralstyre for første gang for at enkelte havområder skal unntas fra dette prinsippet. Ap foreslår en vernesone som i praksis vil stenge hele Vestfjorden og havet et stykke utenfor Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet.

LES OGSÅ FRITHJOF JACOBSEN: Lofoten er den perfekte klimasaken

At Arbeiderpartiet går inn for varig vern av havområder mot petroleumsvirksomhet, er det betydelig linjeskifte i norsk politikk. Det er et signal om at Norges største parti kan være på vei inn i den flokken som mener oljealderen er over. Men, forslaget kan også være et forsøk på å få ny fart i debatten om olje- og gassvirksomhet i havområder som i praksis er stengt fordi Lofoten er så symboltungt. Samtidig som Ap ønsker å frede Lofoten, vil partiet nemlig åpne resten av det såkalte Nordland VI for konsekvensutredning. Det er positive signaler.

LES OGSÅ: Støre håper på bedre tider

Imidlertid er det liten grunn til å tro at Ap kommer noen vei med dette siste punktet. De fleste tenkelige samarbeidspartnere vil nok fortsatt ha nei til en slik utredning som et ufravikelig krav for det samarbeidet Ap trenger for å komme i regjering. Da står det en gang så trygge oljepartiet Ap igjen bare med fredningen av Lofoten. Og man har åpnet for krav om nye lignende fredningsvedtak på norsk sokkel. Det kan gjøre at slutten på oljealderen, som er hele grunnlaget for vår velstand, kommer raskere enn nødvendig. At Ap går den veien er et brudd med det partiet har stått for til nå. Det mener vi det er grunn til å beklage.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder