MÅ SIKRES: Nationaltheatret i Oslo har et akutt behov for oppussing inn- og utvendig.

MÅ SIKRES: Nationaltheatret i Oslo har et akutt behov for oppussing inn- og utvendig. Foto: Jørgen Braastad VG

Nationaltheatrets forfall bør være en lærepenge

Regjeringens gledelige vedtak om å rehabilitere Nationaltheatret kommer i ellevte time.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Oppussing av selve bygningen og en tiltrengt oppgradering skal skje innenfor en ramme av 1,9 milliarder kroner. Det er uhorvelig mye penger, men antagelig ikke nok. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) fortjener like fullt honnør for å ha innhentet denne ekstraordinære tilleggsbevilgningen.

Samtidig er det fristende å si: Det skulle da virkelig bare mangle!

"Nationaltheatrets vanskjebne speiler en samfunnsutvikling og en holdningsendring som også uttrykkes hos dem vi velger til å representere oss.

Denne regjeringens behandling av Nationaltheatret eller andre bygg av kulturhistorisk verdi, skiller seg lite fra tidligere regjeringers la-det-skure-og-gå-strategier. Ulike statsråder med mer eller mindre kompetent ballast har kommet og gått. Det formelle ansvaret for disse institusjonene har i én periode ligget hos den ene minister, for så i den neste å bli overført til den andre i et annet departement.

VG-kommentar: «Nationaltheatret i fritt forfall»

Nationaltheatrets vanskjebne speiler en samfunnsutvikling og en holdningsendring som også uttrykkes hos dem vi velger til å representere oss. Nasjonsbyggingen rundt forrige århundreskifte og ikke minst gjenreisningen etter krigen var i stor grad en kollektiv innsats, drevet av en folkevilje. Vi bygde landet, og sentralt i dette prosjektet var våre kulturinstitusjoner. De var reisverk og ryggrad i det man kan kalle en nasjonal identitet. Så begynte nedbyggingen.

Vi fikk politiske bevegelser som ønsket å gjøre Nationaltheatret til bingohall, selge unna kulturinstitusjonene til høystbydende og erstatte fellesskapsverdiene i denne nasjonale grunnmuren med en markedsøkonomisk flytebrygge. Svaret på slike historieløse utfordringer kunne vært å styrke de nasjonale stabbesteinene og holde dem fysisk ved like, om ikke annet.

VG mener: «Kulturell vandalisme»

I stedet har uthulingen og det pietetsløse fått bre om seg, konkret uttrykt i Nationaltheatrets forfall, men også ved den institusjonaliserte ringeakt for Nasjonalgalleriet som blomstret opp under rødgrønt styre. Interessant nok er det i dag Frp og Venstre som er tydeligst i sin tale om verdien av å ta vare på denne delen av vår historiske kulturarv.

Parallelt med vanskjøtselen av det som foregående generasjoner skjenket oss, realiseres det kulturbygg for et tosifret milliardbeløp i og rundt Bjørvika i Oslo. Mange ønsker å sole seg i glansen av disse.

Kanskje kan krisebevilgningen til Nationaltheatret tjene som en lærepenge; for å vise hvor dyrt det er å spare på løpende vedlikehold, men også for å synliggjøre det patetiske i politisk forfengelighet.

Få flere kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder