Foto: Tegning: ROAR HAGEN VG

VG mener: Åndsverk-problemer innad i Høyre

MENINGER

Regjeringens forslag til ny åndsverklov har møtt motstand fra dem som en slik lov burde ha til hensikt å beskytte.

Publisert:

I et tillegg som kom med i etterkant av høringsrunden ble det lagt til grunn å overføre opphavsretten fra den som har skapt noe til den som eventuelt har bestilt det.

"Stortinget gjør det ene rette når det nå avviser regjeringens forslag.

Forslaget var svært underlig, men enda underligere har det vært å høre regjeringens repeterende forsvar av behovet for å skjerpe lovteksten. Toppen av underlighet er likevel kulturminister Linda Hofstad Hellelands u-sving fredag da det ble klart at hennes eget parti likevel ikke syntes regjeringens tukling med åndsverkloven var noen god idé.

På Facebooksiden sin skrev statsråden at hun støttet strykningen av den omstridte paragrafen fordi «det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området». Så hvorfor da denne geskjeftighet gjennom flere måneder for å få gjennom en ny lovtekst?

Stortinget gjør det ene rette når det nå avviser regjeringens forslag. Simpelthen fordi lovendringen bryter med et grunnleggende prinsipp om at den som bruker sitt hode, sine evner og sin kreative kraft til å skape et åndsverk også har fullt og helt eierskap til verket, med mindre noe annet er spesifikt avtalt.

Regjeringens endringsønske innebærer imidlertid det motsatte prinsipp; at den som bestiller eller gir ut noe i et oppdragsforhold også eier verket og skal ha inntektene fra gjenbruk og videresalg. En komponist, for eksempel, som skriver et bestillingsverk til en festival og får honorar for jobben ville i så fall ikke hatt noen råderett over eget åndsverk hvis det i etterkant utgis på plate, eller spilles av noen andre.

I det ene øyeblikk oppfordrer regjeringen landets kunstnere til å ta større ansvar selv, skape salgbare kulturprodukter og gjøre mer av åndslivet om til næringsliv. Men når kunstnerne svarer på dette ved å lage noe som en oppdragsgiver er villig til å betale for, så ville Høyres kulturminister at det finansierende ledd skulle kunne profittere videre på opphavsmannens åndsverk.

Det kan være at den tilføyde passiaren om «oppdragsforhold, og i lignende tilknytningsforhold hvor verket skapes på bestilling» og «opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av det som skapes», er en ren arbeidsulykke begått av noen som ikke visste bedre. Det er særlig bruken av begrepet «økonomisk risiko» som er alarmerende. For hvis dette er Høyres sanne ansikt når det kommer til praktisk kulturpolitikk, har i grunnen alle fordommene fra kritiske kunstnere slått til. Det hjertet er fullt av, flyter munnen over med, som det heter.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Her kan du lese mer om