SVARER PÅ KRITIKKEN: – De fleste innvandrerungdom begår ikke kriminalitet. De største taperne for en politikk der problemene skyves under teppet, er innvandrerne selv, skriver Listhaug og Helgheim. Foto: Frode Hansen

Debatt

Den farlige skyve-under-teppe-mentaliteten

I kjent stil blir vi kritisert av forskere, kommentatorer og NGOer fordi vi legger frem fakta, skriver Sylvi Listhaug og Jon Helgheim, i debatten om oversikten Statistisk sentralbyrå utarbeidet for Fremskrittspartiet.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SYLVI LISTHAUG OG JON HELGHEIM, Frp

Frp bestilte nylig tall for siktelser basert på landbakgrunn fra SSB. Disse tallene viser en enorm overrepresentasjon av siktelser blant unge innvandrere. Spesielt stygge tall finner vi på vold og mishandling begått av unge innvandrermenn i Oslo.

Somaliere topper statistikken med 419 siktelser for vold og mishandling pr tusen innbygger. Unge norske menn uten innvandrerbakgrunn i Oslo har til sammenligning 34 siktelser pr tusen innbygger. Det vil si at unge somalier begår 12 ganger mer voldskriminalitet enn unge nordmenn. Videre på listen finner vi Etiopia, Irak, Russland, Afghanistan, Iran og Pakistan.

I kjent stil blir vi kritisert av forskere, kommentatorer og NGOer fordi vi legger frem fakta. Informasjon om konsekvensene av innvandring er sårt for mange, derfor er det enkleste å angripe budbringeren. VG lar kritikerne boltre seg i spaltene med masse grunnløse beskyldninger og udokumenterte påstander. Tilsvarsmuligheten vår blir begrenset til et minimum.

Kriminolog ved Politihøgskolen, Nina Jon kritiserer oss for å bruke tallene feil. Hun forklarer overrepresentasjonen på kriminalitet blant unge innvandrere, med at innvandrerungdommen er unge og marginaliserte og at det har vært slik siden 50-tallet. Dette er feil. En slik påstand er et grovt eksempel på å bortforklare et alvorlig problem med faktorer som for lengst er tilbakevist. Tallene vi presenterer er utjevnet for alder og kjønn ved at vi har sammenlignet innvandrere mellom 15 og 24 år med norsk ungdom i samme alder.

les også

Går hardt ut mot Frps bruk av krimstatistikk: – Lager storm i et vannglass

Krimstatistikk fra Norge, Sverige og Danmark viser at innvandrerungdom er overrepresentert på voldskriminalitet, selv om man korrigerer for forskjeller i kjønn, alder, arbeid og sosiale forhold osv. Derfor kommer man ikke bort fra at kulturelle forskjeller har en betydning, noe faktisk flere forskere også har pekt på, men som også er et felt forskerne vegrer seg for å se nærmere på.

Også nestleder i Islamic Culture Centre Arshad Jamil reagerer. Han mener Frp setter ungdom i bås ved å opplyse om tallene og han mener vi burde se på hvor mange som har siktelser mot seg, i stedet for antall siktelser. Faktum er at vi har gjort begge deler. I fjor bestilte vi tall om antall siktede personer. Også her var innvandrere fra de samme landgruppene grovt overrepresentert på voldskriminalitet. Det vil med andre ord si at det både er flere voldskriminelle blant innvandrerungdom og de begår mer voldsrelaterte lovbrudd pr person.

Tallene Frp har bestilt er svært viktige og er brukt helt riktig. Grunnen til at vi blir kritisert, er fordi det er plagsomt for politikere, aktivister, forskere og kommentatorer å bli vekket av ubehagelige fakta, når de intenst har forsøkt å lukke både øyne og ører lenge nok. Men dersom vi skal fatte de rette beslutningene for å løse problemene, så må faktaene frem og øynene lukkes opp. Ingenting kommer til å bli bedre av å lytte til de som er redd for fakta.

les også

Ut mot Listhaug: – Setter innvandrerungdom i bås

Det store spørsmålet er; hva er de redd for? Tror de at problemet med voldelig innvandrerungdom forsvinner dersom vi ikke snakker om det? Da kan jeg forsikre om at det ikke kommer til å skje, snarer tvert om. Sverige har forsøkt denne innfallsvinkelen. I Sverige har det blitt akseptert at man ikke skal snakke om problemene fordi det kan være stigmatiserende. Nå er situasjonen i Sverige helt ute av kontroll med hundrevis av bilbranner, flere hundre skolebranner, over hundre bombeangrep, henrettelser på åpen gate og koordinerte angrep med automatvåpen, bomber og granater.

De fleste innvandrerungdom begår ikke kriminalitet. De største taperne for en politikk der problemene skyves under teppet, er innvandrerne selv. Det vil føre til at problemene får vokse og at alle innvandrere blir stigmatisert.

Kriminologer har som jobb å være åpne om problemene, og det er en forskerplikt å dele viktig kunnskap med samfunnet som betaler for deres arbeid. Det er derfor uforståelig hvorfor de ikke gjør det, men heller kritiserer oss når vi gjør det de selv burde ha gjort.

Mer forståelig er det at innvandrere kan gå i forsvarsposisjon når negative tall presenteres. Men vi vil heller oppfordre alle lovlydige innvandrere til å sette seg ned sammen med oss for å finne ut hvordan vi løser problemene, ikke hvordan vi gjemmer de vekk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder