Leder

Farligere uten atomavtalen

Av Per Olav Ødegård

OMSTRIDT ATOMPROGRAM: Irans president Hassan Rouhani på inspeksjon i forbindelse med den nasjonale kjernefysiske dagen i april 2019. Foto: IRANIAN PRESIDENCY OFFICE HANDOUT / IRANIAN PRESIDENCY OFFICE

Storbritannia, Tyskland og Frankrike klager inn Iran for brudd på atomavtalen. Tre år etter at den historiske avtalen trådte i kraft har den i praksis opphørt å eksistere. Det er alvorlig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Ansvaret må plasseres hos USAs president Donald Trump. Han sa opp avtalen i 2018, til tross for at Iran inntil da hadde oppfylt alle sine forpliktelser. Etter USAs exit mener Iran at de ikke lenger er bundet av avtalens begrensninger. Det siste årene har Iran gradvis trukket seg ut inntil landet 5 januar erklærte at de ikke lenger vil overholde grensene for anriking og lagring av uran. 

les også

USA viser frem skadene etter Irans angrep

De europeiske landene hadde ikke annet valg enn å reagere. De kan ikke stilltiende være en del av en avtale som Iran ikke lenger respekterer. De tre europeiske stormaktene var med på å forhandle frem avtalen med Iran, sammen med USA, Russland, Kina og EU. Det ble lagt strenge begrensninger på Irans atomprogram i bytte mot lettelser i de økonomiske sanksjonene mot landet. 

Atomavtalen har en mekanisme for å løse tvister, og det er denne som europeerne nå har aktivert. Europa ønsker forhandlinger for å redde avtalen. EUs utenrikssjef Josep Borrell sier at å bevare avtalen er viktigere enn noen gang før, sett i lys av den pågående farlige eskaleringen i Midtøsten. 

les også

Sannhetens øyeblikk i Iran

Trump har fått viljen sin. Han anklaget sin forgjenger Barack Obama for å ha fremforhandlet tidenes verste avtale. Atomavtalen med Iran var ikke perfekt, blant annet fordi den bare skulle gjelde i 15 år. Men i stedet for å kreve forbedringer i avtalen vraket han den. Nå er avtalen historie, hvis ikke diplomatiske bestrebelser i 11 time fører frem. Resultatet ser vi i dag. I årets første dager sto USA og Iran på randen av krig etter en serie gjensidige hevnaksjoner. Faren for nye konfrontasjoner er overhengende.

Diplomatiet fungerte inntil Trump brøt ut. Partene snakket sammen og internasjonale inspektører kontrollerte at Iran fulgte spillereglene. Uten en avtale er et stort hinder fjernet for at Iran kan utvikle atomvåpen, hvis de ønsker det. Slik er verden blitt farligere.

Les også

Mer om

  1. Iran
  2. USA
  3. Donald Trump
  4. Midtøsten
  5. EU

Flere artikler

  1. Faren over – for denne gang

  2. Velgere uten valg

  3. Irans president: Europeiske soldater kan være i fare

  4. 2020 kan bli et farlig år: Så stor er risikoen for atom-kollaps

  5. Iran trekker seg fra atomavtalen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder