BRENT JORD: Et utbrent område i Amazonas. Et rekordhøyt antall skogbranner er registrert i regnskogen i år. Foto: LULA SAMPAIO / AFP

Kommentar

Handel og klima

Amazonas står i brann samtidig som Europa er i ferd med å inngå en omfattende handelsavtale med sør-amerikanske land. Handel kan ikke løsrives fra klima- og miljøhensyn. Handelspartnerne må derfor stille tydelig krav til at Brasil og andre land oppfyller sine miljøforpliktelser.

  • VG Leder
les også

Amazonas legges i aske: – En katastrofe for Brasil og for verden

Noen tar til orde for å skrote en handelsavtale det har tatt 20 år å forhandle frem, som en høylytt protest mot president Jair Bolsonaro og hans manglende vilje til å verne regnskogen. Det er feil vei å gå. En annen fremgangsmåte vil gi større resultater. Inntil avtalene med EU og EFTA er ratifisert i parlamentene bør anledningen brukes til å legge et sterkere press mot Bolsonaro for å stanse en menneskapt katastrofe i Amazonas.

les også

Brannene i Amazonas

I handelsavtalene inngår også bestemmelser om klima- og miljøhensyn. I dag er dette blitt dramatisk aktualisert på grunn av storbranner og ødeleggelser i verdens største og viktigste regnskog. På kort sikt er det behov for internasjonal innsats og konkrete tiltak for å få kontroll over brannene, slik G7-landene forpliktet seg til på helgens toppmøte. På lengre sikt blir det viktig å overvåke at Brasil etterlever forpliktelser i avtalen om å bekjempe ulovlig hogst i regnskogen og drive bærekraftig skogforvaltning. 

les også

Bolsonaro: EFTA har inngått handelsavtale med Brasil

Dette er ikke en bilateral avtale mellom Norge og Brasil, men en multilateral handelsavtale inngått mellom landene i EFTA (Norge, Sveits, Island og Liechtenstein) og Mercosur-landene (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay). Fra tidligere har Norge importkvoter, forhandlet frem i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som gjelder landbruksprodukter fra Sør-Amerika. Den nye avtalen er mer omfattende og gir Mercosur-landene kvoter og lavere tollavgifter på mange produkter. På samme vis blir nesten all norsk eksport til de fire landene uten toll. EU er også i ferd med å inngå en lignende avtale med Mercosur.

Slike multilaterale avtaler er viktige for å fremme handel, redusere tollbarrierer og sikre arbeidstakeres rettigheter. De tjener Norges interesser. Vi har en relativt liten og åpen økonomi og er svært avhengig av eksport. Multilaterale avtaler og institusjoner gir regler og forutsigelige konkurransevilkår, i motsetning til bilaterale avtaler som tjener den sterkeste part. Avtalen med Mercosur kan gi oss et pressmiddel for å ivareta livsviktige klima- og miljøhensyn. Vi må bruke muligheten aktivt.

Foto: LULA SAMPAIO / AFP

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder