STATLIG ANSVAR: – I flere år har sementfabrikken Norcem i Brevik og Fortums avfallshåndteringsanlegg i Oslo (bildet er fra statsråd Tina Brus besøk tidligere i år), leverandørindustrien og energiselskapene Equinor, Shell og Total jobbet fram det industrielle underlaget for å bygge ut CO2-fangst, transport og lagring. For å få dette til trengs det at staten tar en del av risikoen for å kunne forsvare investeringene, skriver kronikkforfatterne. Foto: Terje Bendiksby

Debatt

To CO2-fangstanlegg er dobbelt så bra som ett

Skal regjeringen nå de nasjonale klimamålene, og bidra til Europas mål og den globale klimautfordringen, er tiden inne for å sette kraft bak festtalene og støtte begge fangstprosjektene Norcem og Fortum Oslo Varme.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

OLE ERIK ALMLID, administrerende direktør, NHO
HANS CHRISTIAN GABRIELSEN, leder, LO
ANNIKEN HAUGLIE, administrerende direktør, Norsk olje og gass
STEIN LIER HANSEN, administrerende direktør, Norsk Industri
MARIUS HOLM, daglig leder, Zero
FREDERIC HAUGE, daglig leder, Bellona

CO2-fangst og lagring er nødvendig for å nå FNs klimamål. I FNs klimapanels 1,5 graders-rapport er det tydelig at skal vi i det hele tatt være i nærheten av å begrense oppvarming ned mot 1,5 grader, må man få til massive uttrekk av CO2 direkte fra atmosfæren. På veien dit er en rask realisering av de norske fullskalaprosjektene med to fangstanlegg en avgjørende og åpenbar begynnelse.

Veksten i produksjon og bruk av fornybar energi er formidabel, men mange industrielle utslipp ikke kan fjernes ved elektrifisering. Det gjør at det blir behov for CO2-fangst og lagring og store mengder hydrogen. For å dekke behovene som Europa trenger, må vi både satse på hydrogen fra naturgass med CO2-lagring, og via fornybar energi.

Industrien både på land og til havs har den kompetansen som skal til for å realisere CO2-fangst og lagring og er villig til å ta risiko og investere i fangstanlegg. I flere år har sementfabrikken Norcem i Brevik og Fortums avfallshåndteringsanlegg i Oslo, leverandørindustrien og energiselskapene Equinor, Shell og Total jobbet fram det industrielle underlaget for å bygge ut CO2-fangst, transport og lagring. Men for at vi skal få dette til trengs det at staten tar en del av risikoen for å kunne forsvare investeringene.

Så har diskusjonen i Norge vært om dette er for kostbart for staten Norge siden slike «first in kind»-prosjekter trenger statlig støtte. Men fornybar energi som sol og vind trengte også at staten tok en del av risikoen de første årene. Med storstilt ambisiøs satsing i flere land falt kostnadene drastisk. Tilsvarende forløp vil vi se for CO2-fangst og lagring, og Norge er i en helt unik posisjon til få det til. EU prioriterer nå CO2-fangst som en av sine hovedsatsinger for å bevare og utvikle nye arbeidsplasser i industrien. Alle aktørene i de norske prosjektene er aktive i å etablere markedene hvor vi kan eksportere teknologien og skape nye arbeidsplasser og skatteinntekter

Det har vært en svært krevende vår. Denne uka skal regjeringen inn i budsjettkonferanse for å bli enige om prioriteringene i statsbudsjettet for 2021. Støtte til begge fangstanleggene vil både skape nye arbeidsplasser og bidra til å nå 1,5 graders-målet. Det vil også styrke den norske kompetansen og gjennomføringsevnen til å bygge slike anlegg. Industrien har gjennomført en solid prosess i utarbeidelse av beslutningsunderlaget for å kunne ta en investeringsbeslutning i år.

På forsommeren ble rapporten fra de eksterne kvalitetssikrerne Atkins og Oslo Economics lagt fram. Der stiller forfatterne spørsmål om det vil være lønnsomt å realisere begge fangstanleggene. Det er flere svakheter i denne rapporten. For det første vil satsingen bli langt mere robust og rimeligere per lagret tonn CO2 med to fangstprosjekter. For det andre vurderes kostnadene kun for de første ti årene for industrielle anlegg som vil være i drift langt utover denne perioden. Og for det tredje kan vi ikke basere oss på usikre forventninger om CO2-priser alene når samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal avgjøres. Ambisiøs klimapolitikk realiseres på mange måter. Og det er en rekke påstander som ikke er begrunnet godt nok for å underbygge vurderingene i rapporten om kun ett fangstprosjekt.

Et relevant spørsmål er om disse CO2-fangst og lagringsprosjektene er mer kostbare enn andre klimatiltak som vi må gjennomføre for å nå regjeringens klimamål om 50-55 prosent reduksjon innen 2030. SSB la i sommer fram en rapport hvor de anslår at det vil koste over 3000 kroner per tonn CO2 i ikke-kvotepliktig sektor, der avfallsforbrenning er et eksempel, dersom vi skal nå dette målet. Tiltakskostnadene per tonn redusert CO2 for både Fortum på Klemetsrud og Norcem i Brevik ligger under SSBs estimater på 3000 kroner per tonn. Dette er dermed kostnadseffektive tiltak for Norge.

Vi mener at regjeringen må støtte begge fangstprosjektene, samt transporten og lagringen av CO2, og på den måten sikre denne svært viktige starten på en industriell satsing og infrastruktur som industrien i hele Norge trenger. Da kan vi sikre arbeidsplasser i industrien både på land og til havs, og skape nye jobber samtidig som vi når klimamål.

Les også

 1. Venstre utfordrer sin egen regjering: Vil ha to fangstanlegg for CO2

  Venstre på Stortinget er ikke enig med olje- og energiminister Tina Bru (H), som har varslet Fortum på Klemetsrud og…
 2. Karbonfangst: Staten kan spare milliarder på ett anlegg

  Staten kan spare om lag åtte milliarder kroner på bygge ett anlegg for fangst av CO₂ i en fremtidig verdikjede for…

Mer om

 1. CO2
 2. Utslipp
 3. Klimautslipp
 4. Fornybar energi
 5. Fortum

Flere artikler

 1. Kritikk mot regjeringens CO₂-planer: «Skuffet» og «halvhjertet»

 2. Byrådslederen skuffet: Oslos klimamål ryker uten karbonfangst

 3. Bru forsvarer regjeringens CO₂-prosjekt: – Merkelig kritikk

 4. LO går sammen med AUF og Ap om 55 prosent klimakutt

 5. Microsoft vil inn i norsk CO₂-fangst og lagring

Fra andre aviser

 1. Vil realisere CO₂-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik

  Bergens Tidende
 2. Øygarden-ordfører: – Det største siden Sotrabrua ble bygget

  Bergens Tidende
 3. CO2-rensing: Kun ett fangstprosjekt får grønt lys

  Fædrelandsvennen
 4. BT meiner: «Karbonlageret på Kollsnes er historisk»

  Bergens Tidende
 5. Derfor ser Europa til Klemetsrud

  Bergens Tidende
 6. IEA fornøyd med norsk CO₂-rensing: – Norge viste lederskap

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no