NORGE OG SAMENE: – Erna Solberg, du har nå utnevnt Per-Willy Amundsen til justisminister, den mannen som har ditt «svarte kapittel» som sitt handlingsprogram. Hvorfor, spør kronikkforfatteren Foto: NTB Scanpix

Per Fugelli med åpent brev til statsministeren: Hvorfor ble Amundsen justisminister?

På 100-års dagen for det første samiske landsmøte i Trondheim, uttalte Erna Solberg: «Fornorskningspolitikken er et svart kapittel i norsk historie.» Men det svarte kapitlet finnes fortsatt: I Frps program.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

PER FUGELLI, professor i sosialmedisin

Et stort lyspunkt i nyere norsk historie, er samenes gjenopplivning – av seg selv. Den norske løve herjet stygt i Sameland i 200 år. «Den eneste redning for lapperne er å absorberes av den norske nasjon», lød mottoet. Alt ved deg selv var skam, synd og mindreverd. Språk, joik, guder var forbudt. Krigen mot det samiske JEG, skadet menneskene i Sápmi, både de som ga seg og de som kjempet.

Per Fugelli. Foto: MATHIAS JØRGENSEN

Jeg var selv lege i Porsanger i 1977–1980 og så følgene av norsk rasisme. Klinisk i form av selvtvil, avmakt, nedtrykthet og angst hos samer. Sosialmedisinsk i form av utrygge og splittede bygder.

Men så kommer vendepunktet. Kanskje Altasaken var forløsende. Fra rundt 1980 kommer vi inn i en godartet utvikling:

– Samisk mot og styrke og dyktighet vokser. Samene vil ha eiendomsrett til seg selv.

– Norge forstår sin feil, anerkjenner sin urbefolkning og legger til rette for gjenbygging av samisk identitet.

Lyspunktene kommer, nesten som et fyrverkeri: Sametinget, Finnmarksloven, samisk som førstespråk i skolen. Samisk musikk, bildekunst, teater og forskning får fart. Kong Olav i 1989 og Kong Harald i 1997 ber samene om unnskyldning for overgrepene de ble utsatt for i fornorskningsperioden.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

6. februar i år, på 100-års dagen for det første samiske landsmøte i Trondheim, sier Erna Solberg: «Fornorskningspolitikken er et svart kapittel i norsk historie. Den tvang samer til å legge bort sin kultur og sitt språk.» Nå står Mari Boine ved siden av statsministeren og synger nordlys. Det er vakkert og lovende.

Sårene gror, men de er ferske. Traumene ligger på lager. Freden mellom folkegruppene i samiske områder, er skjør.

Harald Stanghelle skriver fra 100 års-jubileet i Trondheim: «Under overflaten vokser frustrasjonen blant samisk ungdom som er fortvilet over ikke å være kommet lenger. En fortvilelse som fort kan veksles inn i nye former for aktivisme.»

Vi trenger nye hundre år med tålmodighet. Vilje fra Norge til å gi samene mer selvstyre og rettigheter til land og vann. Evne hos urbefolkningen til vennlig, men bestemt samliv med storsamfunnet.

Vi håper samene kan si, som vi selv gjorde da norsk selvstendighet vokste fram: Langsomt ble landet vårt eget.

Det svarte kapittel som to konger og tre statsministere har bedt om unnskyldning for, står nå i Fremskrittspartiets handlingsprogram (2013-2017):

Frp vil nedlegge Sametinget. Partiet nekter for at samene er vår urbefolkning. Det vil melde Norge ut av ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Partiet vil nedlegge Finnmarkseiendommen (FEFO) som sikrer samene et minstemål av råderett over land. Frp vil «avvikle forvaltningsområde for samisk språk» og gjeninnføre norsk som hovedspråk i skolen i samiske områder.

Per-Willy Amundsen har lest høyt fra dette svarte kapittel i mange valgkamper: Her er noen glimt:

«Starter valgkamp med korstog mot samene. Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen, som også er FrPs innvandrings- og samepolitiske talsmann, vil avvikle alt av samiske institusjoner og lover om samiske spørsmål som er innført de siste 30 år.

«Fremskrittspartiets samepolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen sier at bruken av det samiske flagget på samefolkets nasjonaldag, skaper frykt.»

«Sametinget og Finnmarksloven er resultatet av en allianse mellom slue samepolitikere og uvitende politikere fra Sør-Norge.»

Les også: Menneskeverdpris til Per Fugelli: – Stor stas å bli satt pris på

Erna Solberg, du har nå utnevnt Per-Willy Amundsen til justisminister, den mannen som har ditt svarte kapittel som sitt handlingsprogram.

Hva gjør det, tror du, med samenes tillit til storsamfunnet, at du velger nettopp ham til statsråd for lov og rett i det som skal være et samlet Norge? Hva gjør det, tror du, med traumene som er i ferd med å leges, at her kommer en justisminister som sier at samene ikke finnes, som urfolk, og som på ny vil ta fra dem stolthet over særpreg og makt over språk? Hva gjør det med håpet til unge samer som er sinte, å høre den nye justisministeren si, allerede i 2010: «Samene har krevd nok nå, og må stikke fingeren i jorda som den lille gruppen den er.»

Les også: Jan Ovind: Om Fugelli og snillhet

Du får ikke lov til å gjemme deg bak Sundvolden-erklæringen denne gang. Det jeg spør presist om er: Hvilket SIGNAL sender du til samene ved å utnevne Per-Willy Amundsen til justisminister – og gåte over gåte: Hvorfor gjør du det?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder