Foto: Roar Hagen

Leder

Xi og Putin

Kina og Russland legger rivalisering til side og samarbeider nærmere politisk, økonomisk og militært. Slik utfordrer de USAs globale lederrolle og slik kan maktbalansen forrykkes.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I går møtte Russlands president Vladimir Putin sin kinesiske kollega Xi Jinping i Vladivostok. Samtidig startet en felles syv dager lang øvelse, Vostok,  for styrker fra Asias to sterkeste militærmakter i det østlige Russland. Tidligere har det vært mange trefninger mellom russiske og kinesiske styrker langs landenes 4200 km lange grense, men nå opptrer de som forente mot en fremmed fiende. Med 300 000 soldater og 40 000 militære kjøretøy er det den største russiske øvelse siden den kalde krigen. Det er en maktdemonstrasjon av russisk militær slagkraft og samtidig foretar Kina en kraftig militær opprustning i regionen .

les også

Russland viser militære muskler

Putin og Xi deltar på en internasjonal økonomisk konferanse i russiske Vladivostok. Ved åpningen av møtet sa Putin at de to land har et tillitsfullt samarbeid innenfor politikk, sikkerhet og forsvar. Xi snakket om hvordan de to stormaktene i et nært samarbeid skal utvikle Øst-Asia. De viktigste årsakene til at Kina og Russland søker sammen ble ikke omtalt: De vestlige økonomiske sanksjonene mot Russland, president Donald Trumps handelskrig mot Kina og begge lands forverrede forhold til USA.

Sovjetunionen og Kina var ideologisk beslektet, men kom ofte i konflikt under den kalde krigen. Heller ikke i senere år har forholdet vært like tillitsfullt som Putin gir uttrykk for. De har ofte vært rivaler. Men dette legges nå til side. De gjør felles front mot USA og en amerikansk ledet internasjonal orden.

les også

Kinas grep om Afrika

Det kommunistiske Kina og stadig mer autoritære Russland er tjent med å skape splittelse mellom demokratiske land og svekke det vestlige samhold. Vi har sett mange eksempler på hvordan Russland driver en fordekt kampanje for å påvirke demokratiske valg og undergrave tilliten til vestlige institusjoner. Kina bruker økonomisk makt for å vinne innflytelse. For å oppveie for vestlige sanksjoner og Trumps handelskrig øker Kina og Russland samhandelen. Kina får russisk olje og gass, mens russerne importerer kinesiske forbruksvarer.

Samtidig som Xi og Jinping finner sammen er det tendenser til at Trumps amerikanske alenegang på en rekke økonomiske og politiske områder skaper større avstand mellom vestlige allierte. Det angår i høy grad oss, som baserer vår sikkerhet på styrken i den vestlige forsvarsalliansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder