OPPFORDRING: – Et smil, ett takk; det smører våre sosiale relasjoner. Det skaper glede og positivitet i små drypp. Det er bra for helsa uansett alder og bakgrunn, skriver Østby.

Debatt

Psykolog: – Vi trenger raushet. Nå!

Juletiden gir glede, men livets utfordringer forstørres ofte i en årstid der lykkepress og forventninger er podet inn i oss.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

MARIANNE ØSTBY, Psykologspesialist.

Verdensdagen for psykisk helse i år hadde raushet som tema. Det er kanskje et gammeldags ord med en vid betydning. Hvordan kan vi forstå ordet, og kan det ha betydning for oss i våre dagligliv? Det er min påstand at raushet har stor positiv effekt på vår psykiske helse.

På verdensdagen for psykisk helse var jeg på ungdomsskoler og snakket om raushet. Det var morsomt å oppdage at de unge hadde avanserte måter å forstå ordet på. De virket mer opptatt av å gi raushet enn å få.

les også

Else Kåss Furuseth: - Vi må tåle å høre at livet er jævlig, for da kan kanskje flere orke å leve det

De var opptatt av at det ikke handlet om å få materielle ting. Det handlet om relasjoner for dem. Det ga meg håp.

Jeg tenkte de forsto det vi kan trenge å minnes på i denne juletiden. Valget av tema for verdensdagen var nok ikke tilfeldig. I en tid der vi ser mer tendens til polarisering.

I politikken og i media en ordbruk der avstanden mellom folk forstørres. Der grupper blir satt opp mot hverandre. Farlige eller problematiske forskjeller fremheves. Sterke verdensledere fremstår uten tvil, uten nyanser, uten åpenhet for andres tolkninger, og uten vilje til å se det gode i oss mennesker.

Dette er ikke et innlegg i debatten «hvem er verst», eller hvem er minst rause, men når hatretorikk og enkle løsninger vinner overskriftene fører dette til magre kår for framtidstro og håp. Dette er essensielle faktorer for god psykisk helse. Raushet vil hjelpe oss å finne felleskap. Det er det vi trenger!

Det beste for våre barn. Den viktigste motivasjonsfaktoren for alle foreldre.

les også

Psykolog: – Gå glipp av mer!

I min jobb ser jeg hvordan folk fra alle samfunnslag uansett alder eller bakgrunn forsøker å gjøre det beste ut av sine liv. Det er for mange en krevende øvelse. Vi har ikke fått utdelt like kort på hånda. Verden er ikke rettferdig.

Du har ikke valgt hvor du er født eller hvilke foreldre du har. Folk er folk, og prøver å gjøre så godt de kan med ulike forutsetninger. Derfor trenger vi raushet som en helende og positiv psykologisk kraft ovenfor dem som strever.

Du står i en dagligvarebutikk, det er lang kø. Du skal bare ha et brød. Han foran deg har en stor kurv med helgens handling. Hvor glad blir du hvis den samme mannen ser på deg, slipper deg frem i køen, kanskje med et smil?

Hvor god følelse får du hvis noen lar deg sitte på bussen, heller enn å ta plassen selv? Du kan sikkert komme på mange slike eksempler.

Mye av dette handler kanskje om ren og skjær høflighet. Det er nødvendigvis ikke så store rause øvelsen. Et smil, ett takk; det smører våre sosiale relasjoner. Det skaper glede og positivitet i små drypp. Det er bra for helsa uansett alder og bakgrunn.

les også

Babykrise og demokrati

Stress oppstår som reaksjon på noe vi opplever som truende. Derfor har selve tolkningen av hva som er truende betydning for utskillelse av stresshormoner. Stress setter seg i kroppen.

Derfor er det betydningsfullt hvordan vi tolker verden rundt oss. Hvis du forventer å bli uhøflig behandlet, dyttet på bussen, eller sett ned på av andre påvirker det hvordan du har det.

Dine forventninger har betydning for hvordan du oppfører deg. En kan bli redd for andres blikk, utrygg på å oppsøke andre, redd for å bli misforstått. En kan bli urolig og nedstemt. Raushet roer stresset for den som opplever det, men også for den som «gir» raushet. Det gir oss en god følelse «å være grei».

Fordommer tar bort vår evne til å være åpen for tolkninger og nyanser. På psykologisk kalles det selektiv persepsjon; Du ser det du vil se. Det hjernen din allerede er forberedt på. Det er et universelt mestringsmønster hos mennesker.

les også

Er det en samfunnsplikt å få barn?

Et forsøk på å organisere en kompleks virkelighet. Det forenkler, men tar bort nyanser. For å få til raushet krever det at vi klarer å stoppe opp. Ikke automatisk gå inn i våre vante tolkninger. Da kan vi være åpne for ny informasjon. Raushet i seg selv betyr en videre forståelse av andre mennesker. Et utgangspunkt for å kunne handle med preg av romslighet og godhet.

Har du lagt merke til at det er lettere å forklare eller tolke barna dine på en slik måte at de fremstår med gode intensjoner? At det var omstendigheter som førte til dårlig oppførsel? At det er lettere å se på ytre faktorer som kan forklare atferden, og ikke de indre kvaliteter? Han er ikke slem, men han følte seg urettferdig behandlet da han slo en medelev, han er ikke ond som stjal på butikken; han gjorde noe galt fordi han er tankeløs, eller følte seg presset av de andre barna.

Dette er positiv overtolkning. Andres barn og ukjente tolkes lettere som å ha den negative egenskapen i seg selv. De er slemme- negativ overtolkning. Det er lett å være raus ovenfor folk en er glad i, eller som er lik en selv. Raushet betyr vilje til å positivt overtolke også de som oppleves som forskjellige fra oss. Raushet betyr å reflektere over at vi blir «dummere» av å negativt overtolke andre.

les også

Fire menn forteller: Slik ble vi rammet av angsten

Pluss content

Det kommer ikke noe inn i en lukket hånd heter det. Reparasjon har stor betydning for opplevelse av trygghet og velvære. Feil, misforståelser og ugrei oppførsel kan skje så lenge det er mulig å reparere.

Det betyr å innrømme egne feil og mangler, si unnskyld ved å ta ansvar for egen oppførsel, men også å tilgi seg selv. Det er lov å feile. Hvis en strekker ut hånda uten å vente på at andre gjør det først viser en raushet. Mistolkninger, opplevelse av å ikke bli tatt hensyn til, utnyttet, eller misforstått oppklares raskere.

Se om du kan finne små og enkle eksempler på raushet i din egen hverdag, husk at små enkle grep av romslighet og positiv overtolkning gir velvære og stressreduksjon til deg selv og andre. Det gir god psykisk helse.

Lukk opp hånden, så skal du se du får raushet tilbake, og kanskje et «GOD JUL»!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder