Kommentar

Hadias høye spill

Ap trenger Hadia Tajik mer enn Hadia Tajik trenger Ap. Hun opptrer som en fri kvinne, som gjør det hun mener er rett. Også når hun kan tape alt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Hadia Tajik har alltid vært modig og rett frem. Tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg beskriver i sin bok, «Min historie», en episode fra den gangen Tajik bare var 26 år, og nyvalgt til Stortinget. Det var rett etter stortingsvalget i 2009. Foran hele Aps stortingsgruppe reiste hun seg og kritiserte Stoltenberg, den nylig gjenvalgte statsministeren. Hun mente han hadde brutt med Aps partiprogram i forhandlingene med samarbeidspartiene.

Stoltenberg skriver: «Det Hadia gjorde, var egentlig helt utilbørlig. Hun var rykende fersk stortingsrepresentant, av de yngste og minst erfarne. Nå lekset hun opp for statsministeren.» Og videre: «Nå ble jeg avslørt. Jeg var irritert. Og imponert.»

Tajiks kabinettspørsmål

Denne uken sto Tajik opp for kvinnene som har sagt fra om seksuell trakassering fra Aps nestleder Trond Giske. Partiets sentralstyre har vært unnvikende i møte med kvinnenes historier. Det har vært mer snakk om mediedekning og lekkasjer enn om sakens alvor. Derfor ba noen av kvinnene Tajik lese opp fra varslene deres. Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde på forhånd gjort det klart at han ikke ønsket å gå inn i sakens innhold på dette møtet.

Tajik gjorde det på forhånd klart overfor Støre at hun likevel kom til å lese høyt fra varslene. Og det gjorde hun. Dette var i virkeligheten Tajiks kabinettspørsmål overfor partiet, en tydelig melding om at hun vil gå ut av Ap-ledelsen dersom Trond Giske får fortsette.

Krever mot

Tajik var tidlig klar i sin kritikk av den øvrige partiledelsens behandling av kvinnene som sa fra. Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng nølte lenge. På toppen av det hele holdt ikke Støre sine løfter overfor kvinnene om at Stenseng, en nær alliert av Trond Giske, skulle holdes utenfor saksbehandlingen. Denne håndteringen provoserte åpenbart Tajik. Før jul ga hun uttrykk for dette på sin egen Facebook-side.

Det krever mot å ta til motmæle mot sine egne. I Ap blir du raskt stemplet som illojal. Taktisk var det kanskje ikke lurt å handle som hun gjorde. Kretsen rundt Trond Giske gjør nå det de kan for å sverte henne. De tillegger henne motiver, og prøver å skape et inntrykk av at Tajik bruker alle midler for å knuse Giske.

Ikke råd til å tape

Det de ser bort fra, er at Tajik gjennom denne høsten fremstår som en stadig friere kvinne. Hele hennes håndtering av denne saken viser at hun er villig til å risikere sin egen posisjon for å gjøre det hun mener er riktig. Hun vet at hun kan gjøre andre ting i livet enn å være nestleder i Ap. Vissheten om at hun har råd til å tape, gir henne frihet til å gjøre det som kreves for å vinne.

Slik er det ikke med Trond Giske. Han har viet hele sitt unge og voksne liv til Ap. Han har aldri gjort noe annet. Når han nå slåss, er det for mer enn sitt politiske liv. Han kjemper for alt han er og har vært - helt siden han var en ung gutt. Giske er en politiker som ikke har råd til å tape. Det er ikke et godt tegn. Vi trenger politikere som er trygge på at de har flere muligheter. At de tåler å å miste makten, fordi det finnes et annet liv utenfor politikken.

Nettavisen

Dette betyr ikke at Tajik ikke tenker maktkamp og strategi. Så langt jeg kan se, har hun det siste året blitt flinkere til å bygge allianser, og å søke støtte ute i partiet. Hun er blitt dyktigere i det politiske spillet - noen vil også si råere. Hennes håndtering av Giske-saken har gjort henne omstridt i deler av partiet. Samtidig har hun vunnet mange nye tilhengere, både i partiet, og ute blant folk flest.

Giske-leiren jobber hardt for å få denne saken til å dreie seg om maktkamp og skittent spill. Derfor er det viktig ikke å miste kjernen av syne. Dette handler om flere kvinner som har kontaktet Ap etter ubehagelige opplevelser med en av Norges mektigste menn. Giske-leirens forsøk på å sminke disse hendelsene er oppsiktsvekkende.

Nettavisen gjenga denne uken ukritisk det som fremstår som Giskes versjon av varslene - en versjon kvinnene selv ikke kjenner seg igjen i. Strategien er åpenbart å undergrave kvinnene som har sagt fra, og å svekke deres troverdighet. Det er grovt.

Stikker dypere

Trond Giske er ferdig som nestleder i Ap. Det er umulig å se for seg hvordan utfallet kan bli annerledes. Spørsmålet blir hva som skjer videre. Partiets problemer stikker dypere enn Giske-saken.

Det har over lenger tid vært mistillit og uro, både i partiets toppledelse, og nedover i organisasjonen. Det har vært isfront mellom de to nestlederne, Giske og Tajik. Partisekretær Stenseng har vært tett på Giske, og Støre har vinglet mellom alle parter.

Helt til topps?

Med Giske ute av partiledelsen er det grunn til å tro at Støre og Tajik får et bedre forhold. Stensengs posisjon blir svekket uten Giske, og hun blir nødt til å forholde seg til en ny og annerledes maktbalanse. Alle de tre innser at partiet er avhengig av at ledelsen står samlet, dersom det skal være noe som ligner på håp om at partiet skal komme opp hengemyren.

Ap trenger Hadia Tajik. Hun er en av partiets dyktigste politikere. Hun har vist at hun kan gjøre det hun mener er riktig, også når det har en pris. Hennes håndtering av Giske-saken kan koste henne posisjonen som nestleder i Ap. Eller den kan bringe henne helt til topps.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder