OM RASISME: - Hadde aldri trodd at noe vi mente tilhørte historien skulle bli aktuelt i Norge i 2018, skriver Nasir Ahmed.

Debatt

Rasisme i våre egne rekker

«I look to a day when people will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.» Martin Luther King Jr.

NASIR AHMED, Bystyrerepresentant Oslo Ap.

Hadde aldri trodd at noe vi mente tilhørte historien skulle bli aktuelt i Norge i 2018. Inger-Marie Ytterhorn har senket nivået på den offentlige debatten, og har satt en aksept for fremtidige rasistiske uttalelser fra den ytterste høyrefløyen i samfunnet.

Det blir for naivt å tro at dette vil være et enkelttilfelle, flere vil melde seg på.  Frp er ikke rasistenes parti, men rasister og populister sympatisører med Frp. Hvorfor?

Siv Jensens fordømmelse av Ytterhorns uttalelse er på sin plass, men det er nå på tide at partiet gjør en skikkelig oppvask i sine egne rekker. Men det kan i praksis virke vanskelig å gjøre når partiet ønsker å gjøre om på tilskuddskutt til Humans Rights Service (HRS).

les også

Varaordfører-Kamzy: Oppgitt over rasismen fra FrP-Ytterhorn

Sagaen om Krfs veivalg var nettopp et resultat av et ønske om å distansere seg fra Frps syn og standpunkt i spørsmålet om innvandring og integrering. Men, de som tror Ytterhorns uttalelse kun er et Frp anliggende problem, lever isolert fra virkeligheten.

Ytterhorn vil trolig bli tronet som den første til å uttale seg rasistisk i forbindelse med feiring av vår nasjonaldag i full offentlighet, men det er ikke første gang etnisitet og hudfarge har skapt sinne og uro blant de «kroniske norske».

les også

Kronisk norsk å være god?

Årets 17.mai-sending på NRK ble kritisert i rasistiske ordelag da det ble kjent at norsk-pakistaner Noman Mubashir og Haddy N’ije skulle være programledere sammen med Dennis Vareide. Statskanalen ble kritisert for «notorisk forakt for etnisk norske» og for å ha laget en «rasist-felle». 

les også

«Kronisk norsk»

Det er alltid et fast punkt på festtaler å tale for det gode mangfoldet og null toleranse for diskriminering på grunn av etnisitet, kjønn eller legning. Men til tross for det, opplever 27 % av norskfødte med innvandrerforeldre å bli forskjellsbehandlet på grunn av deres etnisitet i forbindelse med arbeid, jobbsøking, utdanning og kontakt med helsevesenet.

Det er legitimt å stille spørsmålstegn ved hvorfor arbeid mot diskriminering ikke har blitt ansett som en viktig del av integreringsarbeidet? Hvorfor har vi begrenset vårt arbeid med integrering til kun bekjempelse av patriarkalsk kultur og frigjøring innvandrerkvinner fra dens handlinger? Burde ikke integrering ha dreid seg også om gjøre majoriteten kjent med det som for noen er fremmed?

les også

Skulle være programleder på 17. mai: – Luften gikk litt ut av meg

De fleste vil nok samle seg under fanen «ingen rasister i våre gater», men når folk defineres på bakgrunn av merkelapper i kombinasjon med bruk av hard og fordomsfull retorikk i samfunnsdebatten, også i politiske kretser, vil det bidra til å svekke tilhørigheten til storsamfunnet og øke følelsen av utenforskap ytterligere.

Ytterhorns rasistiske uttalelse overfor varaordfører Kamzy gjorde vondt. Men på lik linje med varaordføreren, er jeg optimist på vegne av det flerkulturelle Norge, og skal fremover jobbe hver dag for å skape aksept og respekt for mangfoldet i praksis. Vi gleder oss til 17.mai feiring neste år!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder