VERNEUTSTYR: – Det er svært viktig at helsepersonell som skal behandle pasienter med mistanke om Covid-19 har tilgang på smittevernutstyr. Når det derimot gjelder behandling og kontakt med de pasientene som ikke faller under denne gruppen, er det fortsatt basale smitteverntiltak som gjelder. Foto: Gisle Oddstad, VG/Privat

Debatt

Misforstått om smittevern

Det er ikke slik at smittevernutstyr som hansker og munnbind skal brukes til alle pasienter innlagt på en helseinstitusjon som et føre-var-prinsipp. Det er verken hensiktsmessig eller nødvendig.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over 136 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

HENNY SÆBØ, helsesykepleier Trondheim kommune

På vg.no i dag kan vi lese om Lily Bandehy som forteller at hun er helt rystet etter en innleggelse på Ullevål sykehus, over at lege og sykepleiere verken brukte munnbind eller hansker. Hun forteller at det ble tatt blodprøver, fjernet kanyler, ordnet med intravenøst og tatt EKG uten noen beskyttelse.

Men bruk av smittevernutstyr som hansker og munnbind i dette tilfellet er verken anbefalt eller nødvendig. Ytterste konsekvens kan være mangel på utstyr hos de som virkelig trenger det.

Det har i den siste tiden vært mye skrevet om rasjonering av smittevernutstyr, og at helsepersonell må bruke engangsutstyr flere ganger. I en artikkel fra NRK kan vi lese at leder av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener myndighetene må gjøre mer for å skaffe nok smittevernutstyr.

les også

Helsepersonell uten beskyttelse: – Jeg ble helt rystet

Det som imidlertid ikke kommer frem i denne sammenhengen er at det er snakk om  smittevernutstyr til helsepersonell som skal behandle pasienter med mistanke om smitte med Covid-19, og de med bekreftet smitte. Det er ikke slik at smittevernutstyr som hansker og munnbind skal brukes til alle pasienter innlagt på en helseinstitusjon som et føre-var-prinsipp. Det er verken hensiktsmessig eller nødvendig. 

Bandehy er selv sykepleier og sier hun har lært at man skal bruke hansker og munnbind der det er smittefare. Men her er det flere faktorer å ta hensyn til. Hvilken smittefare er det snakk om? Hvilke smitteverntiltak skal brukes til hvilke diagnoser? Er det snakk om kontaktsmitte, dråpesmitte eller luftsmitte? Det kan derfor ikke sies så enkelt som at smittefare gir grunnlag for bruk av hansker og munnbind. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilken smittefare det er snakk om.

I enhver kontakt mellom pasient og helsepersonell skal man tenke smittevern. I smitteveilederen til FHI beskrives forskjellen på de basale smittevernrutinene, altså de rutinene som brukes overfor alle pasienter, og de rutinene som iverksettes ved kjent eller mistenkt infeksjon. Hos Bandehy var det ikke mistanke om smitte med Covid-19. Intensivsykepleieren som kjørte henne til operasjon gjorde derfor ingen feil ved å ikke bruke hansker og munnbind. Vi må ha tillit til at sykehusene forholder seg til de retningslinjer for smittevern som er gjeldende. 

les også

Kinas rikeste mann donerte smittevernutstyr til Norge

Hos pasienter som ikke er smittet med Covid-19, og hvor det heller ikke er mistanke om smitte, er det ikke nødvendig å bruke hansker og munnbind for å gjennomføre prosedyrer som blodprøvetaking og EKG. Det handler om rett bruk av smitteverntiltak. Å bruke samme smittevernutstyr overfor alle pasienter i tilfelle de kan ha korona ville vært svært ressurskrevende og en umulig oppgave. Det er heller ikke anbefalt. 

FHI har utarbeidet en egen veileder med samlet informasjon om koronaviruset, både for befolkningen generelt og helsepersonell. Her står det tydelig beskrevet hvordan smitteregime skal gjennomføres, og hvilket beskyttelsesutstyr skal brukes ved Covid-19 i sykehus. 

Det er svært viktig at helsepersonell som skal behandle pasienter med mistanke om Covid-19, og pasienter med bekreftet smitte, har tilgang på smittevernutstyr. Mangel på slikt utstyr vil være kritisk og føre til økt smittefare. Når det derimot gjelder behandling og kontakt med de pasientene som ikke faller under denne gruppen, er det fortsatt de basale smitteverntiltakene som gjelder.

Ullevål sykehus har derfor ikke gjort feil ved bruk av smitteverntiltak i denne saken.

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Smittevern
 3. Sykehus

Flere artikler

 1. Helsepersonell uten beskyttelse: – Jeg ble helt rystet

 2. Vi må «slå ned», og ikke «bremse» coronaviruset

 3. Hanna (36) tok over som hjemmehjelp for bestemor Torhild (94): – Eldreomsorgen er fullstendig glemt i coronakrisen

 4. Her håndterer politiet en mistenkt coronasmittet

 5. Tillitsvalgt og verneombud ved OUS slår alarm: – Mange er redde for å gå på jobb

Fra andre aviser

 1. Debatt: – I vår jobb kan vi ikke holde avstand

  Bergens Tidende
 2. – Ikke gode nok smittevernrutiner på Stener Heyerdahl da koronaen kom

  Fædrelandsvennen
 3. Myndighetene mangler smittevernkompetanse og vilje til å ta denne epidemien seriøst

  Aftenposten
 4. Når helsepersonell utgjør en betydelig del av koronasmittede, trengs noe realisme

  Aftenposten
 5. Så langt har ekspertene frarådet bruk av munnbind. Nå vil de vurdere om nordmenn bør læres opp i rett bruk.

  Fædrelandsvennen
 6. Fire helsearbeidere forteller: Innreder hybel i kjelleren for å isolere seg

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder