Trygve Slagsvold Vedum er sterkt kritisk til flytting av NRK fra Marienlyst. VG skriver redaksjonelt at argumentene hans er dårlige. Foto: Tore Kristiansen

Leder

Vedums dårlige argument

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk i pinsehelga kraftig ut mot statlige flytteplaner.

Det er særlig to store prosjekter som har fått Sp-lederen til å se rødt. NRK ønsker å flytte fra Marienlyst til mer tidsriktige lokaler i Oslo. Samtidig planlegger Helse Sør-Øst og helsedepartementet å legge ned Ullevål sykehus for heller å bygge et nytt regionsykehus på Gaustad.

Det finnes gode innvendinger mot begge de to prosjektene. VG har flere ganger tatt til orde for å bevare Ullevål. Vi er likevel ikke imponert over Sp-lederens argumenter. Vedums hovedinnvending er ikke nødvendigvis planene i seg selv, men at flytting og nybygg skal finansieres gjennom salg av boligtomter. Han har regnet seg frem til at de to eiendommene kan gi plass til 6500 nye boliger. – Blir de iverksatt, blir det som å flytte alle innbyggerne i Notodden, Hammerfest, Holmestrand eller Namsos til Oslo, uttalte Vedum til VG. Han mener det er feil at staten skal være pådriver til sentralisering og at «det ikke er et mål at flere skal klumpe seg sammen på Oslo Vest».

les også

Vedum ut mot statlige flytteplaner: Som å flytte Notodden til Oslo

Selv om man ønsker å bekjempe sentralisering, kan det ikke være et mål å legge hindre i veien for vekst og utvikling i hovedstaden. NRKs flytteplaner er eksempelvis motivert av ønsket om mer moderne og effektiv drift. Lokalene er sentrumsnære, men gammeldagse og lite arealeffektive. Det er krevende å utnytte lokalene godt. At eiendommene er verdifulle som boligtomter, er ingen ulempe.

Selv om Oslo er en by i vekst, betyr ikke det at byen ikke skal få utvikle seg videre. Også her må vi legge til rette for fortetting og boligbygging. Hvert år flytter flere tusen til hovedstaden, og boligprisene er høye. Samtidig er store deler av Distrikts-Norge preget av befolkningsnedgang. At Senterpartiet kjemper for distriktene er prisverdig, men det har lite for seg å straffe Oslo. Det vil verken hovedstaden eller utkantene tjene på.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder