GAMLE RØR: Deler av vann- og avløpsnettet i Norge ble lagt i perioden rett etter krigen. Her fra Honningsvåg. Mange mener det har kritiske svakheter. Foto:Sverre A. Børretzen,NTB scanpix

Kommentar

Mer kloakk i valgløftene!

Å sette «vedlikehold av kloakkrør» øverst på listen over valgløfter, er neppe en sikker vinner i valgkampen. Det burde det kanskje vært.

  • Tom Staavi
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

VG omtalte i går rapporten «State of the Nation» som er laget av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Ifølge deres beregninger har Norge et vedlikeholdsetterslep på infrastruktur på til sammen 2600 milliarder kroner. Dette er summen for å bringe vei, bane, offentlige bygg, samt og vann- og avløpsnettet opp til et tilfredsstillende nivå som tåler fremtidens belastninger.

RIF er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen. Foreningen har om lag 200 bedrifter som medlemmer med noe rundt 10.000 ansatte. Selv om mange av deres bedrifter ville fått mye å gjøre om vi bestemte oss for å gjøre noe med etterslepet, er det gode grunner for å ta advarselen alvorlig.

Noe kan vi lett se selv. Du trenger ikke kjøre mye bil før du skjønner at store deler av veinettet trenger en oppgradering. Og mange offentlige bygg kan selv vi uten fagkompetanse se at trenger mer enn et strøk maling. Verre er det med vann- og avløpsnettet som er gravd ned. Deler av det nettet er i så dårlig forfatning at man ikke tør tenke på det.

Å få rent vann inn i boligen samt å bli kvitt avfallsvannet, tilhører en av de moderne selvfølgeligheter. Det er først når vannet er forurenset eller avløpssystemet tetter seg, du skjønner hvor avhengig du er av det. RIF mener vedlikeholdsetterslepet bare på vann- og avløpsnettet er på 210 milliarder kroner. Kvaliteten på rørene er mange steder i så dårlig forfatning at kloakken renner ut i grunnen. Og skremmende nok, det er også vannrørene. Skremmende fordi vann- og avløpsledningene som regel ligger i samme grøft, skriver Folkehelseinstituttet. Vi må derfor regne med at grøftene er forurenset av kloakk advarer instituttet, og viser til at trykkløse tilstander i ledningsnettet i forbindelse med reparasjoner, kan forårsake sykdom. Tilbakeslag fra abonnentenes egne ledninger kan skje dersom det oppstår undertrykk i vannverkets ledning.

Med andre ord, den dårlige kvaliteten på vann- og avløpsnettet kan føre til at kloakkvannet kommer inn i vannledningen og blir med inn i boligen din.

Så lenge massive sykdomsutbrudd på grunn av forurenset vann ikke skjer på sin vakt, er det opplagt morsommere for en kommunepolitiker å gå inn for nye initiativ, bygge nytt fremfor å vedlikeholde gammelt. Det er opp til oss velgere å bestemme. Kanskje vi burde premiere vedlikeholds-politikere i årets valg som tør å fronte en skikkelig møkkasak?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder