Asylsøkere kommer på sykkel over grensen fra Russland. FOTO: MATTIS SANDBLAD/VG Foto: ,

Leder

Grensetrøbbel

Vi må være faste og forutsigbare, og holde oss til inngåtte avtaler, traktater og etablert praksis.
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Hvis Norge må stenge grensen mot Russland, vil det være et av de største nederlagene for norsk utenrikspolitikk på mange år. Å stenge grensen, slik Frps nestleder Per Sandberg og andre har tatt til orde for, er en svært dramatisk handling, som kan få en rekke negative konsekvenser. Strømmen av flyktninger og grunnløse asylsøkere til grensestasjonen på Storskog må stanses, men problemet bør løses uten at man må fysisk stenge grensen. En slik stengning må være absolutt siste utvei. At nestlederen i et regjeringsparti går ut og krever stengt grense, midt i den krevende og delikate situasjonen som nå eksisterer mellom norske og russiske myndigheter, er nesten ikke til å tro. Det beviser hvor kaotisk Erna Solbergs regjeringskonstellasjon er i ferd med å bli. Hun må rydde opp i dette kaoset snarest, før flere hodeløse utspill skader norske utenrikspolitiske interesser.

Hvordan situasjonen på russergrensen kan løses, avhenger av hvordan og hvorfor den har oppstått. Noen hevder at dette er en bevisst politikk fra russiske myndigheter, som har til hensikt å utfordre Norges evne til å kontrollere sin egen grense. Enkelte har sagt at det er «hybridkrig». Hvis dette stemmer så er Norge utsatt for en grov og alvorlig russisk provokasjon. Men så langt er det ikke så mye som tyder på at påstandene om hybridkrig eller at dette er styrt fra Moskva er riktige.

Det er riktignok slik at de lokale russiske myndighetene er nødt til å la folk slippe gjennom områdene nær grensen. Men når de gjør det, så kan det skyldes andre ting enn instrukser fra høyeste hold. Murmansk-regionen er neppe interessert i å huse flere tusen arbeidsløse fremmedarbeidere. Dessuten kan det være penger å tjene på å legge til rette for slike ruter for mennesker som vil til vesten.

Selv om ikke problemene på Storskog skyldes politikk bestemt i Moskva, så kan løsningen ligge der. Saken er nå løftet opp på høyt nivå mellom norske og russiske myndigheter, og det arbeidet må vi håpe gir resultater, Hverken Norge eller Russland er tjent med økt spenning på grensen mellom de to landene. I denne situasjonen gjør Norge klokt i å følge de solide prinsippene som gjennom mange år er etablert i forholdet til Russland. Vi må være faste og forutsigbare, og holde oss til inngåtte avtaler, traktater og etablert praksis. Ikke miste hodet og henfalle til høyrøstet og grunn populisme. Regjeringen ser ut til å følge den første linjen, nå må regjeringspartiene følge etter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder