KOSTNAD: – Å ta imot et ekstraordinært antall flyktninger til Norge er å si ja til økte permanente kostnader for offentlige budsjetter og ja til en permanent bosetting med stor betydning for det sosiale livet, mener kronikkforfatteren.
KOSTNAD: – Å ta imot et ekstraordinært antall flyktninger til Norge er å si ja til økte permanente kostnader for offentlige budsjetter og ja til en permanent bosetting med stor betydning for det sosiale livet, mener kronikkforfatteren. Foto:Gisle Oddstad,VG

Misbruk av ord, manipulering av opinionen

debatt
Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
MENINGER

Norge bør ta inn 10 000 ekstraordinære flyktninger fra Syria, mener stortingsflertallet, og mange kaller denne innsatsen for en dugnad.

Halvor Fosli, skribent og sosiolog

«Vårens viktigste dugnad», som Jan Egeland i Flyktninghjelpen skrev på sin blogg, og som han og andre har gjentatt med variasjoner i utallige nyhetsoppslag. Men det er misbruk av ord.

Det er vanskelig å komme lenger unna dugnaden enn det integrering av flyktninger i Norge handler om, en virksomhet som er ytterst profesjonalisert, har store utslag på offentlige budsjetter og som er uten tidsbegrensing.

Det er ikke dugnad dersom man stiller opp bare dersom staten dekker alle kostnadene, slik Kommune-Norge nå gjør. «Dette er en nasjonal dugnad og jeg forventer at alle kommuner stiller opp. Som Norges nest største by vil vi selvsagt gjøre vårt, så lenge regjeringen stiller opp med de midlene som er nødvendig, sier Eiler Macody Lund (Frp), byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune», forteller Dagbladet. Det er også noe som skurrer når de som inviterer til dugnad, knapt deltar selv.

LES:Humanitære organisasjoner til politikerne på Stortinget: Vis politisk lederskap!

Å ta imot et ekstraordinært antall flyktninger til Norge – det burde vi alle ha lært nå – er å si ja til økte permanente kostnader for offentlige budsjetter og ja til en permanent bosetting med stor betydning for det sosiale livet. Erfaringen med asylsøkere og flyktninger fra ikke-vestlige land er nemlig at de i hovedsak samler seg i grupper i pressområder og danner i stor utstrekning selvsupplerende parallellsamfunn, med lavere arbeidsdeltagelse, større trygdetilbøyelighet, overforbruk av tjenester som barnevern og familievern, og der en viss andel i 2. og 3. generasjon ikke trives her, men ønsker seg et helt annet samfunn, med blant annet tildekking av kvinner og ulike oppdragernormer for jenter og gutter. En tilleggskomponent i dag, som med rette bekymrer mange, er at i flyktninggrupper fra muslimske land kan det skjule seg religiøse fanatikere, jihadister og terrorister, og da burde enhver forstå at man virkelig er langt unna den norske dugnadstradisjonen. PST bør ikke være en viktig aktør ved innkalling til dugnad.

Dugnader er noe vi gjør kortvarig og til felles beste, og den bygger på gjensidighetsprinsippet – over tid har vi alle glede av dugnadens produkt: jeg hjelper deg i dag, du hjelper meg i morgen, og i sum har vi glede av hverandres dugnadsresultat.

Dugnad er et flott ord. Ikke misbruk det til å selge inn noe helt annet, nemlig en utvidelse av Norges politisk bestemte nasjonale forpliktelser i en verden av vold og kaos. Det er mulig vi bør gjøre mer for verdens forfulgte og fattige, men kall det ikke dugnad. Det er manipulasjon.

Denne artikkelen handler om