KAN UTFORME NY PENSJON: Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen blir viktige for å utforme en ny tjenestepensjon for arbeidslivet. Foto: Scanpix

Kommentar

Gi meg én, og bare én, tjenestepensjonskonto

Lønnsoppgjøret i frontfaget endte med en avtale om å diskutere fremtidig tjenestepensjon, altså på toppen av folketrygden. Her er et forslag.

Tom Staavi
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Reformeringen av folketrygden var et stykke politisk magi. Man solgte inn velferdskuttet levealdersjustering, at vi enten må jobbe lenger eller få lavere pensjon pr år, ved å sminke med dynamisk pensjonsalder. Du kan gå av fra du er 62 år.

Det var nødvendig. Siden år 2000 har forventet levealder steget 4 år. Det betyr at den har økt 19 minutter pr time som har gått. Utviklingen vil fortsette.

Fire forhold synes opplagte

1. Vi vil neppe kunne ta ut folketrygdpensjon fra vi er 62 i fremtiden, den grensen vil endres sammen med levealdersjusteringen.

2. Tjenestepensjoner som i dag lover en gitt livsvarig ytelse som andel av lønn langt frem i tid, kommer til å forsvinne. Ytelsespensjoner tilhører fortiden.

3. Avtalefestet pensjon (AFP) er absurd når vi må jobbe lenger. I offentlig sektor sender den effektivt folk ut døren når de er 62. Det som startet som en god idé, nemlig å gi sliterne en verdig utgang fremfor uføretrygd, er blitt en tidligpensjon for alle. I privat sektor er det enda mer absurd. Her har AFP bare blitt en ekstra pensjon for de heldige, delvis finansiert av de uheldige. Bring den tilbake til utgangspunktet, verdighet for sliteryrkene, eller fjern den.

4. Samfunnet vil få større kostnader knyttet til å ta seg av sine gamle som blir flere og eldre. Vi vil dessuten ønske oss bedre tjenester.

Dette, kombinert med at skatteviljen neppe øker og et håp om at handlingsregelen holder, gir oss et problem. Det kan løses. Vi må plukke opp en større del av regningen for pensjonssparing selv. Noe som er mulig all den tid reallønnen øker år for år. Vi blir rikere.

Men det krever motivasjon gjennom incentiver, samt et enkelt og gjennomsiktig system. Dessuten, ved å motivere befolkningen til mer finanssparing, vil vi kunne reise mer kapital til å utvikle næringslivet og nye jobber fremfor at vi utelukkende spar stadig mer gjeld inn i boligmarkedet.

Bærekraftig pensjon i åtte punkter

Her er et innspill til hovedprinsipper for fremtidens pensjonssystem i både offentlig og privat virksomhet:

1. Folketrygden endres ikke. Den ligger i bunn med dagens regler. Levealdersjusteringen gjør den bærekraftig. Den sikrer en livsvarig pensjonsinntekt for alle.

2. Tjenestepensjon endres til ren innskuddsordning for alle.

3. Alle får 1 - en - pensjonskonto, omtrent som en bankkonto. Den døpes Pensjonskonto (PK) og følger deg gjennom hele arbeidslivet. Dermed er vi kvitt rotet med fripoliser og andre rettigheter fra avsluttede arbeidsforhold. Vi kan enkelt hoppe fra jobb til jobb, ny arbeidsgiver tar over og skyter inn penger på din eksisterende PK. Pensjonssystemet blir ikke lenger noe som låser deg til en jobb, vi får økt jobbmobilitet.

4. Minstesatsen arbeidsgiver må skyte inn hvert år må opp fra dagens 2 prosent av lønn etter OTP for å sikre en anstendig tjenestepensjon. Hvor mye kan vi diskutere. Makssatsene ligger allerede inne i dagens innskuddsordning.

5. Den ansatte gis anledning til frivillig å trekke mer av bruttolønnen som innskudd på sin PK. Maksimalbeløp må besluttes. Da kan vi kvitte oss med eksisterende og dårlige skattefavoriserte spareordninger, og vi får symmetri i skattebehandlingen både i opptjening og ved utbetaling.

6. Den enkelte forvalter pengene på PK ved å velge ulike fond eller standardporteføljer via forsikringsselskaper. Eventuelt i en kombinasjon. Bransjen konkurrer om å forvalte pengene for deg. LO, som er opptatt av store pensjonskasser, kan lage sin egen der medlemmene selv kan velge å legge inn pengene på sin PK.

Vi er forskjellige. Noen er trygghetsorienterte, andre ønsker mer risiko med mulighet for større avkastning. Derfor er det ikke én forvaltning som er riktig for alle. Men det kan diskuteres om det skal innføres noen regler om hvor mye risiko den enkelte skal få ta.

7. Sammen med selvangivelsen, får du hvert år tilsendt nøkkelinformasjon fra din PK: Innskudd, avkastning, kostnader og forventet fremtidig pensjon fra folketrygd+PK.

8. Utbetalingen av pengene fra PK gjøres som et fast årlig beløp i tillegg til folketrygden over et valgfritt antall år. For eksempel minst 15 og maks 25. Dør du før alle pengene er utbetalt, tilfaller de arvingene.

Vi må ha overgangsordninger og det kan tenkes vi må diskutere lønnskompensasjon for noen grupper. Mange er dessuten opptatt av dødelighetsarv i et pensjonskollektiv, det vil si livsvarig ytelse fra tjenestepensjonen. Etter mitt syn unødvendig, men løsbart.

Poenget er å skissere et enkelt og forståelig system som er bærekraftig, motiverer folket til finanssparing og sikrer mobilitet i arbeidslivet. Og som til og med kan tariffestes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder